Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Filozofie II

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Filozofie II

0 comments

V minulém čísle Ikara jsme psali o rozsáhlé filozofické databází EpistemeLinks. I dnes zůstaneme věrni filozofii a seznámíme se s další databází - Erratic Impact's Philosophy Research Base, která, podobně jako EpistemeLinks je jedním ze stěžejních informačních zdrojů z této oblasti.


Databáze Erratic Impact's Philosophy Research Base

Obsahová charakteristika: Erratic Impact's Philosophy Research Base (dále Erratic Impact) na internetové adrese www.erraticimpact.com je robustní databází z oblasti filozofických disciplín. Ve skutečnosti se jedná o meta-index, se třemi hlavními kategoriemi: historií, jmény a předmětem. Jak uvidíme dále, Erratic Impact se snaží o integraci tištěných filozofických materiálů s nejlepšími internetovými zdroji. Díky tomu tato databáze slouží jednak jako studijní příručka a také jako platforma pro širokou komunitu učitelů a studentů filozofie a příbuzných disciplín. Erratic Impact byl roku 1999 vytvořen Dannem Polkem z University of Villanova v USA.

Po formální stránce je Erratic Impact organizován poměrně velmi srozumitelným způsobem. Při objevování bohatství Erratic Impact je snad nejlépe začít od boční, popřípadě horní lišty. Tyto lišty nás provázejí na většině jeho stránek a jsou tam vyneseny zejména tyto hlavní sekce:

 • Knihy z filozofie, distribuované komerčními společnostmi a vydavatelstvími Amazon a Powell, s nimiž je Erratic Impact prolinkován. Po vyhledání požadovaného titulu je možné knihu elektronicky zakoupit.
 • Filozofové. Je to jedna ze tří hlavních vyhledávacích kategorií. Jsme vedeni na samostatnou stránku, kde lze abecedně vyhledávat filozofy, jména padesáti nejvýznamnějších filozofů jsou uvedena explicitně.
 • Filozofické disciplíny a historie filozofie. Tvoří další dvě hlavní kategorie a opět jsme vedeni na jejich abecední seznam v němž je možno podrobně listovat.
 • Eseje. Jedná se o podnětný odkaz, který je zaměřený na recenzování psaných esejí. Součástí programů mnoha amerických univerzit a jiných vzdělávacích institucí je zadávání esejí pro zájemce o studium na těchto školách. Často je totiž právě esej jediným vodítkem, na jehož základě je učiněno finální rozhodnutí, zda uchazeče o studium či pracovní příležitost přijmout, či nikoli. Jednou ze služeb, kterou Erratic Impact poskytuje, je jakási recenze přijatých esejí. Součástí těchto služeb je např. volný on-line kurz na zdokonalení psaní esejů apod. K dispozici jsou desítky příkladů, kdy zájemce o zdokonalení svých stylistických schopností zaslal elektronicky svou esej na Erratic Impact a obdržel zrevidovanou verzi. Jedná se tedy o formu pomoci studentům, aby zdokonalili svůj písemný projev.
 • Filozofické ústavy a časopisy, oznámení o konferencích aj.
 • Vyhledávání na Erratic Impact, popřípadě na vyhledávačích Yahoo, Alfa Vista, Google či Lycos.

Zmiňme se ještě o členění kategorií filozofů, předmětového seznamu a historie. Pro konkrétnost uveďme kategorii filozofů, zbylé dvě kategorie jsou organizovány obdobně. Po vyhledání konkrétního filozofa jsme vedeni na samostatnou stránku s těmito odkazy:

 • poměrně podrobná charakteristika vybrané knihy nakladatelství Amazon či Powell, která se zabývá filozofovým učením a ideami, rozvádí je atd. Knihu můžeme bezprostředně elektronicky objednat.
 • stručný životopis,
 • rozcestník webových stránek, věnovaných vybranému filozofovi,
 • eventuálně i linky na společnosti a nadace, které byly založeny na jeho počest,
 • informace a odkazy na další knihy, které se zabývají danou problematikou,
 • příbuzné odkazy.

Již z tohoto výčtu je tedy znovu patrné, že Erratic Impact může zčásti sloužit jednak jako rozcestník na opravdu kvalitní filozofické stránky, a jednak integruje webové odkazy s tištěnými materiály. Kromě uvedeného výčtu lze na Erratic Impact nalézt mnoho dalších informací, např. aktuální knihy, volná místa, nabídka vhodného softwaru nebo upoutávky na nedávno prováděné výzkumy.

Obecné vlastnosti: Erratic Impact je snad až příliš komerční. To je ostatně záměrem tvůrce, kladení důrazu na integraci on-line zdrojů s tištěnými texty. Nicméně je nepochybně hodnotným zdrojem pro širokou škálu uživatelů od odborníků až po běžné zájemce o filozofii. O tom svědčí i návštěvnost stránek Erratic Impact, která je asi 5 000 denních přístupů. A není třeba pochybovat, že i dlouhodobí uživatelé mají na stránkách Erratic Impact stále co objevovat.

Přístup: Svou koncepcí se jedná o volně dostupný elektronický informační zdroj a není zde žádná registrace. Při prohlížení však brzo narazíme na katalogy vydávaných knih s povšechnou informací. Databáze je do jisté míry otevřená a do jejích odkazů může být zařazena i naše vlastní internetová stránka s filozofickým zaměřením, pokud je shledána dostatečně kvalitním informačním zdrojem.

Design: Autor Erratic Impact zvolil styl rozštěpení stránky na tři svislé sloupce (odkazová lišta, tělo a dodatečné informace, zejména ikony tištěných knih) a nutno říci, že se mu to podařilo a design vypadá velmi slušně. Výjimkou mohou být ty stránky Erratic Impact, které neobsahují první a třetí sloupec, a mají více textu, což působí nepřirozeně. Na každé stránce jsou mimoto přehledně umístěny alternativní funkce (e-shopy, vyhledávání atd.). Poněkud rušivě možná mohou působit právě odkazy na komerční společnosti, a to především v negrafických prohlížečích. Celkově lze design však považovat za výborný.

Celkové hodnocení: Erratic Impact lze rozhodně doporučit každému zájemci o filozofii jako jeden ze stěžejních zdrojů informací na webu i v tištěné formě. Grafické provedení rovněž výborné.

Obsah:
Forma:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OPLETALOVÁ, Gabriela. Filozofie II. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 7 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11657. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11657

automaticky generované reklamy
registration login password