Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fenomén "Open Access" - iniciativy, význam, přínosy (Jindra Planková)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Fenomén "Open Access" - iniciativy, význam, přínosy (Jindra Planková)

0 comments
Autoři: 

Přednášející se z vážných rodinných důvodů omluvila, prezentace se nekonala.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Fenomén "Open Access" - iniciativy, význam, přínosy (Jindra Planková). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-13141. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13141

automaticky generované reklamy