Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze v knihovně Organizace spojených národů (OSN)

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze v knihovně Organizace spojených národů (OSN)

1 comments
Redakční poznámka: Následující text se vztahuje k exkurzi do knihovny Organizace spojených národů, kterou uspořádala 26. 2. 2007 pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR).

V knihovně OSN v Praze nás uvítala slečna Daniela Richterová, která je jedinou zaměstnankyní knihovny a také jejím prvním profesionálním knihovníkem. Nejprve nás slečna Richterová seznámila s činností OSN a její knihovny v Praze, pak následovala diskuze a na závěr jsme si mohli vybrat mezi promítáním filmu a interaktivní hrou. Zvolili jsme interaktivní hru Globální vesnice.

Seznámení s činností OSN a její knihovny v Praze bylo podloženo elektronickou prezentací v programu MS PowerPoint, kterou slečna Richterová používá při exkurzích středoškolských studentů. Hlavními činnostmi pražské pobočky OSN jsou informovat o činnosti systému OSN, vytvářet a udržovat webové stránky, vydávat měsíčníku OSN v České republice, pořádat informačně vzdělávací a společenské akce, vydávat informační materiály a v neposlední řadě spravovat veřejnou knihovnu.

Hlavní sídlo OSN je v New Yorku, kde se též nachází centrální knihovna OSN Dag Hammarskkjöld Library. Své jméno dostala podle švédského generálního tajemníka OSN v letech 1953 až 1961, který byl oceněn Nobelovou cenou míru. Dag Hammarskkjöld Library je veřejně nepřístupná. Dag Hammarskkjöld Library zpřístupňuje mimo jiné UNBISnet katalog bibliografických záznamů, šestijazyčný UNIBIS Thesaurus budovaný od 80. let, databázi Official Dokument System (ODS), který obsahuje plné texty všech rezolucí, doporučení a prohlášení v šesti oficiálních jazycích, UN Treaty, která obsahuje plné texty mezinárodních smluv s informacemi, kdy je která země ratifikovala a další. Dag Hammarskkjöld Library poskytuje e-mailovou referenční službu přes webový formulář, která je dle slov slečny Richterové výborná.

Od roku 1947 má OSN pobočku v Praze. V domě OSN v Praze sídlí též český výbor pro UNICEF, UNESCO, Světová zdravotnická organizace (WHO) a Úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR). V současné době má OSN 192 členských zemí a 70 z nich má informační centrum s knihovnou. Knihovna OSN v Praze je v rámci organizační struktury pobočky OSN součástí Informačního centra (IC), které ještě zajišťuje vydávání bulletinu, spolupráci s novináři, tiskové zprávy, překlady a webové stránky.

Knihovna OSN v Praze je veřejně přístupná. Otevírací hodiny má od pondělí do pátku od 14 h. do 17 h. Knihovna poskytuje pouze prezenční výpůjčky. Knihovna publikace dostává přímo z centra OSN díky své depozitní funkci, nic nenakupuje. Knihovna nabízí přes 14 000 odborných publikací z produkce OSN, 40 titulů periodik, videotéku s obsáhlou sbírkou filmů a dokumentů na VHS a DVD, přístup do elektronických databází OSN, vše v anglickém jazyce. Knihovna nabízí elektronickou službu KNIHOVNA OSN on-line, v rámci které poskytuje přehled nových informačních zdrojů na internetu OSN, knižní novinky v knihovně IC OSN a rešeršní výstupy věnující se aktuálním tématům (např. změna klimatu, situace v Dárfúru apod.). Fond knihovny byl zpracován v systému PARADOX bez knihovnických pravidel a věcného popisu. Nyní je implementován nový knihovní systém Clavius. Třídění v knihovně je z 50. let podle „sales numer“, které ovšem začínají v poslední době v publikacích chybět. Tato „sales number“ byla přidělována podle témat, proto je bylo možné využít pro věcné třídění. Studovna je vybavená počítači, internetem, kopírkou a velice pěkným novým nábytkem, jak dokládají fotografie.

Pohled do interiéru knihovny

Pohled do interiéru knihovny

Pohled do interiéru knihovny

Pohled do interiéru knihovny

Pohled do interiéru knihovny

Pohled do interiéru knihovny

Kontakt:
United Nations (Dům OSN)
nám. Kinských 6
150 00 Praha 5
tel.: 257 199 835
e-mail: library@osn.cz
web: www.osn.cz

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEJŠOVÁ, Petra. Exkurze v knihovně Organizace spojených národů (OSN). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 6 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-12556. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12556

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

registration login password