Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze pražské organizace SKIP – tentokrát nikoli do knihovny

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Exkurze pražské organizace SKIP – tentokrát nikoli do knihovny

0 comments

Členové pražské organizace SKIP tentokrát navštívili firmu, která se zabývá výrobou nábytku a vybavení interiérů (nejen) pro knihovny.

Přestože v pondělí 26. června nepolevila třicetistupňová vedra, vystoupilo ve Zvoli u rybníka 15 knihovnic. Ve stínu lip nás čekaly zástupkyně firmy Šebek Intebo. Paní Klára Šebková nás všechny přivítala a odvedla do areálu firmy.

Ano, tentokrát členům pražské organizace SKIP Šárka Šuranová zajistila návštěvu firmy Šebek Intebo, která se zabývá výrobou nábytku a vybavení interiérů (nejen) pro knihovny.

V přívětivém chládku vstupní haly nás očekávali ing. Pavel Šebek a Václav Kindl, drobné občerstvení a základní informace o firmě.

Ing. Pavel Šebek shrnul historii firmy od jejího založení po současnost a pohovořil o krátce o současném zaměření a provozu firmy.

Potom jsme měli možnost nahlédnout firmě pod pokličku a projít jednotlivé provozy. Jako první jsme navštívili kovovýrobu, kde se vyrábějí pomocí počítačů všechny kovové součásti nábytku. Zhlédli jsme výrobu kovové police. Z kovového plátu stroj mechanicky a pomocí laseru vyřeže dokonale stejné polotovary. Pomocí dalšího stroje se police zohýbá a bodově sletuje.

Obdobně vybavená programově řízenými stroji je i truhlárna, kde se vyrábějí dřevěné části nábytku. Ing. P. Šebek nás stručně seznámil s provozem práškové lakovny, kde se zajišťuje povrchová úprava kovových prvků nábytku. Prohlídku provozu jsme ukončili v expedici.

Na závěr exkurze jsme zhlédli několik ukázek interiérů knihoven, pro které firma Šebek Intebo v poslední době nábytek vyráběla. Mezi nejnověji vybavenou knihovnu patří Krajská knihovna v Karlových Varech. Z pražských knihoven je to pak Husova knihovna v Praze 12 – Modřanech, knihovna Španělského institutu (Institut Cervantes) a knihovna CERGE-EI.

Přestože firma Šebek Intebo vyrábí nábytek a zařízení pro nejrůznější druhy interiérů, knihovny pro ni zůstávají zajímavým zákazníkem. Při výrobě nábytku (tedy i knihovního) se snaží vycházet z potřeb a požadavků uživatele (knihovny) a praktického využití. Firma klade důraz na spolupráci architekta s výrobcem nábytku (neméně důležitá je pak spolupráce architekta s knihovníky). Kvalitu vyrobeného nábytku zajišťují moderní výrobní stroje a programy. Nově vybavené knihovny jsou dokladem invence a kvality výrobků firmy.

Přestože jsme nebyli v knihovně, několik jsme jich virtuálně přeci jen zhlédli – a byly to knihovny, které by stálo za to navštívit nejen na obrazovce, ale i ve skutečnosti.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VYORÁLKOVÁ, Danuše. Exkurze pražské organizace SKIP – tentokrát nikoli do knihovny. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-12185. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12185

automaticky generované reklamy
registration login password