Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze v Bohnicích

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze v Bohnicích

0 comments
Anglicky
English title: 
Municipal library Bohnice
English abstract: 
At the end of May, the SKIP members visited the municipal library branch at Bohnice. The library was renovated in and out: while the building was insulated, the inner space saw an addition of children’s department. Also, the vinyl records are now being lent here.

Dne 29. května 2014 se uskutečnila exkurze pro členy pražské organizace SKIP v revitalizované pobočce MKP v Bohnicích.  Knihovna sídlí v kulturním domě Krakov, ve kterém probíhala od podzimu 2013 do jara 2014 výměna nového pláště budovy. Při této příležitosti byla pobočka revitalizována. Došlo k úpravě interiéru, děti získaly vlastní oddělení, přibylo pohodlné sezení, zrekonstruováno bylo sociální zařízení a vyměněna byla opotřebovaná podlahová krytina. Knihovna byla znovu otevřena 5. května 2014.

Kulturní dům Krakov před rekonstrukcí Kulturní dům Krakov po rekonstrukci
Kulturní dům Krakov před rekonstrukcí a po ní (zdroj: Wikipedie a 3L Studio)

Knihovna je velmi prostorná, její celková plocha činí asi 1000 m2. Kromě oddělení pro dospělé a dětského oddělení zde naleznou oddělený koutek starší děti a mládež a také je zde samostatné hudební oddělení. V prostoru knihovny jsou různě umístěná čtenářská místa a počítače s připojením na internet.

Exkurze po knihovně Exkurze po knihovně Exkurze po knihovně Exkurze po knihovně
Pobočka v Bohnicích nabízí místa pro čtení i počítače s přístupem na internet

Hudební oddělení v pobočce v Bohnicích začalo poskytovat unikátní službu - absenční půjčování vinylových desek. Žánrově je nabídka pestrá - od mluveného slova a pohádek přes klasiku, jazz, folk až po rock a pop. Nechybí dílo Járy Cimrmana, Hurvínek, Vivaldi, Mozart, Rolling Stones ani Kroky Františka Janečka nebo ABBA.

Exkurze po knihovně Exkurze po knihovně Exkurze po knihovně Exkurze po knihovně
Kromě oddělení pro děti a pro dospělé zde najdeme také hudební oddělení, kde si návštěvníci mohou zahrát třeba na elektronické piano

Kromě gramofonových desek půjčuje knihovna také CD, hudební literaturu a noty. Pokud již čtenář nevlastní gramofon a přesto si chce gramofonové desky poslechnout, má možnost zapůjčit si také přenosný gramofon. To vše v rámci platného čtenářského průkazu, výpůjční doba je 4 týdny. Kromě výše zmíněného najdou zájemci v hudebním oddělení pobočky Bohnice i digitální piano pro přehrávky z vlastních i místních not.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V bohnické pobočce se konají i zajímavé akce, jako například Svět dětské fantazie v červnu 2011. Akce byla součástí slavnostního ukončení školního roku - prvňáčci byli nejdříve pasováni na čtenáře a poté následovala beseda se spisovatelkou a knihovnicí paní Olgou Černou (zdroj: Městská knihovna v Praze).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PILLEROVÁ, Vladana. Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze v Bohnicích. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 7 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-14253. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14253

automaticky generované reklamy