Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze na sídlišti Dědina

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze na sídlišti Dědina

0 comments

Ve středu 15. února 2012 se uskutečnila exkurze pražské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) do nově otevřené pobočky Městské knihovny v Praze (MKP) Dědina. Účast nebyla velká, pouhých šest zvědavců, ostatní patrně odradila vzdálenost z centra města. Ale ti, kteří přišli, rozhodně nelitovali.

Pobočka byla otevřena v listopadu minulého roku a o její existenci se vlastně zasloužili hlavně její čtenáři. Před stavbou obchodního centra byla totiž původní pobočka uzavřena a dlouho to nevypadalo, že by se knihovna znovu otevřela. Ale občané zorganizovali petici za obnovení knihovny, vyvolali jednání na magistrátu a lobbovali dokonce v poslanecké sněmovně a senátu. Výsledkem jejich úsilí bylo, že se v posledním patře nově vybudovaného obchodního centra nalezl prostor pro knihovnu. V propozicích je uvedeno, že knihovna je v 5. patře, ale ve skutečnosti to je 3. nadzemní podlaží. I tak je z ní nádherný rozhled do obory letohrádku Hvězda.

Knihovna je architektonicky řešena jako otevřený prostor, kde najdeme jen nízkými regály oddělené zóny – dětské oddělení, čítárnu a volný výběr knih oddělení pro dospělé. Vše je bezbariérové, přehledné a v příjemných barvách.

Paní knihovnice (Mgr. Dana Kocourková) nám prozradila velikost fondu a přístupnost pro čtenáře a při tom stihla odbavovat jednotlivé čtenáře. Jedna čtenářka se při registraci výpůjček hlasitě dožadovala, abychom paní knihovnici navrhli za nejlepší knihovnici v Praze, protože vždy vše a s laskavým úsměvem vyřeší.

Složení fondu se omezuje na knihy (cca 20 tisíc svazků) a časopisy (jen pět titulů) a audio knihy (kolekce 30 kusů se pravidelně obměňuje z fondu Městské knihovny v Praze). Dále je nabízen přístup k internetu, a to na dvou počítačích.

Od otevření knihovny se čtenáři jen hrnou, denně ji v průměru navštíví 40 lidí a jen během naší krátké přítomnosti se přihlásili tři noví čtenáři. Ukazuje se tedy, že si tato malá pobočka MKP důvod své existence obhájila, a přejme jí mnoho spokojených čtenářů.

Pohled do interiéru knihovny

Pohled do interiéru knihovny

Pohled do interiéru knihovny

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Úplnou fotodokumentaci najdete na adrese http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150566512418865&type=1. Autorem fotografií je Roman Giebisch.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BUŘILOVÁ, Marcela. Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze na sídlišti Dědina. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 3 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-13827. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13827

automaticky generované reklamy
registration login password