Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do nové budovy Národní technické knihovny

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Exkurze do nové budovy Národní technické knihovny

0 comments

V úterý 31. března 2009 se zájemci z řad knihovnic a knihovníků zúčastnili jedné z tradičních exkurzí SKIP, tentokrát do nové budovy Národní technické knihovny (NTK) v Praze 6 - Dejvicích. Knihovna se nachází téměř v srdci dejvického komplexu vysokoškolských budov, nejblíže studentům a vědcům technických oborů, jak je jen možné si představit. Účastníky přivítal a základní informace v konferenčním sále všem poskytl ředitel Státní technické knihovny Ing. Martin Svoboda.

V původních plánech pro Národní technickou knihovnu se počítalo se vznikem nového subjektu spojením Státní technické knihovny a knihoven technických VŠ, konkrétně ČVUT a VŠCHT. Od tohoto záměru se nakonec ustoupilo a spolupráce s vysokými školami probíhá pouze na smluvním základě. Na ČVUT byla v lednu letošního roku zřízena ústřední knihovna, která bude mít v nové budově Národní technické knihovny své vlastní separované oddělení, s vlastní cirkulací, bez technologie RFID a možnosti spojení fondu s fondem NTK. Knihovna VŠCHT plánuje deponování části fondu do budovy NTK. Další vývoj spolupráce bude pravděpodobně vyplývat až z poznatků praxe.

Od vyhlášení architektonické soutěže a vládního schválení Projektu výstavby Národní technické knihovny jako uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb České republiky uplynulo již devět let. Architektonický návrh vypracovala firma Projektil Architekti, s. r. o., realizací byla pověřena firma Sekyra Group Real Estate a dodavatelem stavebních prací Metrostav, a. s. Samotná stavba budovy začala v říjnu roku 2006, kdy byla také mírně pozdržena archeologickým průzkumem pozemku. K oficiálnímu předání stavby s užitnou plochou 39 000 m2 došlo poslední den roku 2008 a od té doby probíhají konečné úpravy interiérů a úklid. Celková částka na stavbu knihovny lehce přesáhla 2,2 miliardy korun. V současné době se připravuje stěhování, které se zdrželo kvůli odvolání firmy neúspěšné ve výběrovém řízení na realizaci stěhování. Zkušební provoz má být zahájen v červnu 2009, slavnostní otevření by mělo proběhnout 9. 9. 2009.

Celá stavba je energeticky šetrná. Budova má svůj centrálně řízený automatický systém chlazení a vytápění. Klimatizace v budově až na výjimky není - využívá se pouze přirozená cirkulace vzduchu a systém větracích okének spolu se žaluziemi. Chlazení v létě bude probíhat především v noci otevřením všech oken a „nasátím“ chladného vzduchu, který by se měl následující den v dobře izolované budově udržet. Z tohoto důvodu je interiér budovy minimálně členěn stěnami. Vytápění je převážně řešeno podlahovým topením. Na stavbu tak velkého prostoru bez nosných zdí a s minimem pilířů byla použita speciální stavební technologie a stavba každého patra trvala asi měsíc. Střecha budovy je přístupná technickou lávkou a krytá porostem tučnolistých rostlin, které by měly být plně soběstačné a navíc zajistit další ekologickou izolaci budovy.

Samotný vzhled interiéru může návštěvníky nejprve překvapit, než si zvyknou na všudypřítomné neomítnuté surové betonové stěny a na požární a osvětlovací rozvody kabelů a trubek vedené viditelně po povrchu stropů. Centrem budovy je hala služeb, další patra jsou tvořena ochozy kolem ní. Denní světlo se do haly dostává prosklenou střechou. Podlaha je duhová, barvy ilustrují statické zatížení budovy. Zdi ozdobil jednoduchými černými kresbami rumunský umělec a novinář Dan Perjovschi. Jejich „primitivní“ provedení může na první pohled vzbuzovat rozpaky, při bližším pozorování ale brzy zjistíme, že jde o velmi zdařilé a vtipné obrázky poukazující kriticky na některé aspekty moderního života. Regály ve volném výběru jsou kovové a jednoduché. Nábytek ve studovnách i kancelářích je bílý, aby neodváděl pozornost od studovaných objektů. Po celé budově jsou rozmístěna pohodlná barevná křesla, taburety a přenosné paravány, které umožní vytvoření pocitu soukromí v otevřeném prostoru. Dlouhé zářivky u stropů jsou svým zavěšením orientovány tak, aby směřovaly do jediného bodu uprostřed atria haly služeb a tím podvědomě naváděly některé bloudící čtenáře k východu z prostorů mezi regály.

Vstup do budovy je umožněn ze čtyř stran. U vchodu z Flemingova náměstí je umístěna „schránka“ sloužící k 24hodinovému vracení knih, noční studovna a šatna, ve které je možné zdarma využít úschovu do uzamykatelných skříněk i šatní pult s obsluhou. Dále se v přízemí nachází konferenční sál s veškerým potřebným zázemím a technikou. Do vedlejších prostor se přestěhuje dejvická pobočka Městské knihovny v Praze a nemělo by chybět knihkupectví a bazar vysokoškolských skript a učebnic. K dispozici studentům i jiným návštěvníkům bude kavárna s nabídkou poledních hotových jídel. V přízemí je i návštěvnické centrum, kde budou probíhat registrace čtenářů, reprografické služby apod., a které je volně spojeno výstavkou fotografií o historii knihovny s vedlejší galerií. V přízemí se nachází několik počítačových stanic s tiskárnou, jedna s možností příjmu hotovosti (na placení pokut), a bankomat.

Vstup do samotné knihovny – haly služeb a k volnému výběru (s kapacitou asi 600 000 svazků) - bude umožněn přes turnikety pouze registrovaným čtenářům nebo studentům přidružených vysokých škol. U vstupu je čtenářům k dispozici jak samoobslužné půjčování knih (self-check), tak klasický výpůjční pult. Samotný volný výběr se nachází v několika patrech, v atriu je k dispozici pult služeb a 28 infokiosků (počítačových terminálů) s možností vyhledávání v katalogu a s připojením k internetu. Řazení ve volném výběru bude tematické, podle klasifikace Kongresové knihovny. Velká studovna, umístěná za regály, má cca 200 míst, pro každé zásuvku a připojení k internetu, a vlastní příruční knihovnu encyklopedického a slovníkového charakteru. Poslední patro je studijní, s možností využití individuálních a skupinových studoven a nechybí ani otevřená venkovní atria.

Prostory pro zaměstnance jsou poměrně otevřené, architektonicky sjednocené, ale nejde o klasický open space. Jednotlivá pracoviště jsou oddělena skleněnými přepážkami se žaluziemi. Možnost parkování zajistí podzemní garáže s kapacitou 300 míst pro osobní automobily a 200 míst pro kola. Dosud prázdné podzemní sklady s kapacitou cca 1 200 000 svazků vypadají impozantně.

Nová NTK nabídne svým čtenářům řadu standardních i nadstandardních služeb. Knihovna se snaží vyjít vstříc čtenářům s jejich nejrozmanitějšími požadavky a potřebami. Jednou z nejzajímavějších služeb je provoz tzv. noční studovny, která bude k dispozici čtenářům od konce otevírací doby až po ranní otevření knihovny. Je vybavena stoly a možností připojení k internetu, šatními skříňkami, automaty s občerstvením a WC. Tato služba vychází vstříc zejména studentům, kteří mají na kolejích nebo doma omezený přístup k internetu nebo omezené možnosti zůstat vzhůru a učit se nebo dopisovat práce, aniž by někoho rušili.

Knihovna se snaží také minimalizovat nutnost čtenářů komunikovat s knihovníky, pokud nemají zájem o konkrétní pomoc, radu nebo službu. Veškerý fond NTK bude označen RFID čipy a tato technologie umožňuje využití samoobslužných zařízení na vracení i půjčování knih. Prostřednictvím automatu bude možné i uhradit poplatky. K dispozici čtenářům budou hned u vchodu plátěné tašky na přenášení knih po knihovně, podobné potom bude možné si i zakoupit domů.

U pultu služeb budou návštěvníkům k dispozici knihovníci, kteří budou především zodpovídat dotazy a pomáhat čtenářům v orientaci ve fondu knihovny a poskytovat výpůjční služby těm čtenářům, kteří nebudou chtít využívat automaty. Část pultu služeb bude sloužit knihovně ČVUT. Od původního záměru knihovníka na každém patře, který by čtenářům asistoval, se upustilo. Pomocí internetu bude možné si na konkrétní čas a místo v knihovně asistenci knihovníka předem objednat.

Celá budova NTK je pokryta wifi signálem pro připojení k internetu. Čtenářům, kteří projeví zájem, bude také za poplatek a zálohu zapůjčen notebook.

Knihovna nabízí pro potřeby nejrůznějších kurzů, výuky, školení, konferencí, studia apod. možnost pronájmu konferenční místnosti (pro cca 230 lidí), 18 týmových studoven (pro 8-10 lidí) a 29 individuálních studoven. Individuální studovny si bude možno pronajmout (uvažovaná cena je cca za 60 Kč na půl dne nebo třeba 1 500 Kč na semestr). Předpokládá se jejich využití například doktorandy.

Návštěvníkům jsou na všech patrech k dispozici toalety označené návodnými, na dálku viditelnými piktogramy, sprchy a přebalovací kouty. V knihovně budou také v provozu automaty s občerstvením, přičemž by nemělo být zakázáno občerstvovat se volně ve studovnách a v prostorách volného výběru. Počítá se s tím, že někteří čtenáři budou v knihovně trávit dlouhé hodiny a je v zájmu vstřícného přístupu k uživatelům, aby jim bylo umožněno strávit tuto dobu co nejpohodlněji.

Exteriér Národní technické knihovny

Exteriér Národní technické knihovny

Účastníci exkurze před budovou

Účastníci exkurze před budovou

Účastníci exkurze v přednáškovém sále

Účastníci exkurze v přednáškovém sále

Martin Svoboda, ředitel Státní (resp. Národní) technické knihovny

Martin Svoboda, ředitel Státní (resp. Národní) technické knihovny

Pohled do interiéru Národní technické knihovny

Pohled do interiéru Národní technické knihovny

Centrální hala (atrium)

Centrální hala (atrium)

Zatím prázdné regály

Zatím prázdné regály

Autorkou fotografií je Linda Skolková. Další fotografie jsou k dispozici v rámci webové prezentace pražské organizace SKIP na Facebooku.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
KOPECKÁ, Miroslava. Exkurze do nové budovy Národní technické knihovny. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5 [cit. 2024-04-18]. urn:nbn:cz:ik-13094. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13094

automaticky generované reklamy
registration login password