Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Mediatéky Francouzského institutu v Praze

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Exkurze do Mediatéky Francouzského institutu v Praze

4 comments
Autoři: 
Poznámka redakce: Jedná se o zprávu z exkurze do knihovny uspořádané pražskou organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR dne 7. 6. 2010.

Francouzský institut byl založen francouzským historikem Ernestem Denisem v roce 1920 v návaznosti na dřívější Francouzskou alianci, která působila v Praze od roku 1886, jako kulturní symbol přátelství mezi Francií a nově vzniklým Československem.

Po dvou letech činnosti se z institutu stala miniaturní univerzita. V institutu se konaly přednášky z oblasti historie nebo práva. Od 1. října 1930 sídlí Francouzský institut ve Štěpánské 35, a to v budově postavené zvlášť pro tento účel. V roce 1934 měl institut asi 15 profesorů a 500 studentů. Po večerech probíhaly bezplatné kurzy francouzštiny, kterých se každý večer účastnilo zhruba tisíc účastníků ve dvou výukových blocích. V institutu též funguje knihovna o 10 000 svazcích, která se těší velké návštěvnosti.

Temné období nastává mezi lety 1939 a 1951, německá okupace způsobila prořídnutí řad studentů a jejich trvalý úbytek. V roce 1951 došlo k uzavření institutu. Jediné, co v období totality v institutu fungovalo, byla francouzská čítárna (od roku 1967) a kurzy francouzštiny pro dospělé (od roku 1979).

Novodobá činnost institutu začíná v roce 1989, v roce 1993 otevírá nové prostory, stále na stejné adrese.

Součastná činnost institutu tvoří základnu francouzské kultury u nás. Podporuje výukové programy, pořádá zábavné i naučné akce. Ve Štěpánské 35 je dnes francouzské kino, knihkupectví, mediatéka, kavárna a galerie. Pořádají se zde filmové večery, výstavy a přednášky, svým vytížením tedy připomíná například kulturní dům na Smíchově v jeho vrcholné éře.

Samotná mediatéka vznikla postupně z původní knihovny institutu. Disponuje bohatým knihovním fondem (45 000 svazků), ve kterém je zastoupena jak krásná, tak naučná literatura, slovníky a příručky, slavná francouzská díla i speciální část s tituly týkajícími se Česka, česko-francouzských vztahů nebo překlady děl českých autorů (nejen česky píšících) do francouzštiny. Jako další speciální část by se dala označit nemalá sekce s komiksy, která obsahuje i klasická díla vyjádřená právě formou komiksu. Mediatéka poskytuje krom knih nosiče CD s francouzskou hudbou (4 500 CD), rozsáhlou sbírku filmů (1 500 DVD a 3 000 VHS) a 450 nosičů CD-ROM.

V součastné době má mediatéka 4 000 uživatelů, z nichž je 3 000 aktivních. Eviduje kolem 100 000 výpůjček ročně (číslo se týká fyzických výpůjček; mediatéka nově navíc poskytuje i výpůjčky elektronických dokumentů prostřednictvím internetu). Výpůjční lhůta je maximálně tři týdny, celkem lze mít vypůjčeno patnáct dokumentů. Výjimkou jsou nosiče DVD, které se zapůjčují pouze na týden a bez možnosti prodloužení.

Prostory mediatéky jsou rozděleny do dvou poschodí (1. a 2. patro), v dolní části je umístěna knihovna, výběr CD, DVD a VHS vybavený dvěma kouty pro sledování filmů a dvěma přehrávači CD. Dále je zde umístěna tiskárna a několik počítačů, pomocí kterých lze vyhledávat v katalogu knihovny a pro registrované čtenáře umožňují přístup k internetu. K internetu je v prostorách mediatéky možné se připojit také pomocí wifi. V druhém patře mediatéky je dětské oddělení s podobně pestrým sortimentem a spoustou poměrně známých francouzských knih či filmů pro mladé návštěvníky. Nechybí tu například ani Šťastný Luke ve francouzštině či Stvoření světa, které bylo natočeno v československo-francouzské koprodukci. V této části se konají také jazykové kurzy pro děti nebo předčítání pohádek ve francouzštině, které se těší hojné návštěvnosti. Druhé patro je taktéž vybaveno několika počítači pro uživatelský přístup k internetu a katalogu. Knihovna používá francouzský knihovní systém Carta. Nevýhodou tohoto systému je ovšem špatně dostupný servis.

Provoz mediatéky je zajišťován trvale pěti osobami, čtyřmi na plný úvazek, jednou na poloviční. Akvizice je řešena složitě vzhledem k problémům s financováním. Nákup knih zajišťuje francouzská strana, ty se pak stávají majetkem francouzské instituce, a tudíž při jejich vyřazování by bylo nutné je opět poslat zpět do Francie. Tento krok by se však nevyplatil, proto knihovna vyřazené knihy dává volně k dispozici čtenářům na rozebrání.

Mediatéka Francouzského institutu je velmi moderním zařízením a přispívá k dobré pověsti celého institutu.

Jarmila Kondratická při výkladu

Jarmila Kondratická při výkladu

Volně přístupný fond v mediatéce

Volně přístupný fond v mediatéce

Babička Boženy Němcové ve francouzštině

Babička Boženy Němcové ve francouzštině

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Informační pult

Informační pult

Počítače vše v jednom

Počítače „vše v jednom”

Ukázka z bohaté nabídky časopisů

Ukázka z bohaté nabídky časopisů

Komiksy ve francouzštině

Komiksy ve francouzštině

Výklad o službě Bibliomédias

Výklad o službě Bibliomédias

Rozdělení výukových materiálů podle pokročilosti ve francouzštině

Rozdělení výukových materiálů podle pokročilosti ve francouzštině

Autorem fotografií je Václav Jansa.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VELEK, Jiří. Exkurze do Mediatéky Francouzského institutu v Praze. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 7 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-13554. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13554

automaticky generované reklamy

Máme tu 4 komentářů

Chtěla bych opravit údaj o výpůjčce je maximálně tři týdny u všech dokumentů s výjimkou týdení pro DVD. Holíková

Dobrý den, děkujeme za upozornění, údaj je již opraven. Linda Jansová

Ještě nikoho nezarazilo, že v titulku chybí v adjektivu "francouzský" písmeno? Je zřejmé, že nejde o neznalost autora (v textu článku je slovo správně), ale koresponduje to vzácně s citátem půlměsíce, že autoři už po sobě nečtou, co napasli... ;-7 P. Plechata

Zdá se, že nezarazilo :)
Každopádně děkujeme za upozornění, už by to mělo být v pořádku.
Honza Rylich