Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Knihovny Skandinávského domu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Exkurze do Knihovny Skandinávského domu

0 comments
Anglicky
English title: 
The Scandinavian House Library
English abstract: 
The library of the Scandinavian house in Prague is a public library (est. 2007) promoting the region of Northern Europe and Baltic areas. It offers both, the Czech versions of Scandinavian novels and originals. Around four thousands of books are available in the district of Dejvice.

12. prosince 2012 vyrazila organizace SKIP na další z řady exkurzí do knihoven malých i velkých, honosných i přínosných. Knihovna Skandinávského domu je veřejně přístupnou knihovnou v působnosti občanského sdružení Skandinávský dům, jehož cílem je prezentace kultury a tradic severských a pobaltských zemí v České republice.

Knihovna vznikla v roce 2007 a od té doby soustavně rozšiřuje svůj fond zaměřený právě na literatury zemí evropského Severu. Knihovna se specializuje na beletrii, a to jak na překlady do češtiny, tak i originály v severských jazycích, ale disponuje také odbornou literaturou, například z oblasti historie či literární vědy. V současné době jsou zkatalogizovány téměř 4 tisíce svazků.

Knihovna se během své existence několikrát stěhovala – Skandinávský dům původně sídlil ve Zlatnické ulici, posléze ve Vršovicích a nyní se jeho kancelář a knihovna již více než tři roky nacházejí na adrese Dejvická 3, Praha 6. Knihovna má otevřeno dvakrát týdně, a to v pondělí od 15 do 20 hodin a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin, přičemž je možné domluvit i individuální návštěvu mimo běžnou otevírací dobu. Knihovní služby zajišťují pracovníci Skandinávského domu, většinou dobrovolníci z řad studentů severských jazyků na českých univerzitách.

Alespoň jednou do roka pořádá Skandinávský dům v knihovně den otevřených dveří, spojený se zvýhodněnou registrací, amnestií na výpůjčky, které překročily standardní výpůjční lhůtu, a soutěží. V knihovně je také možné zakoupit některé tituly severské literatury v českém překladu či zde získat informační letáky o severských zemích a jiné propagační materiály Skandinávského domu a jeho partnerů.

O změnách v otevírací době knihovny a o dalších novinkách, například nově zkatalogizovaných knihách, pravidelně informujeme prostřednictvím internetových stránek www.skandinavskydum.cz, kde lze nalézt i online katalog knihovny spuštěný na sklonku roku 2011. Knihovna Skandinávského domu během roku 2012 začala přispívat do Souborného katalogu ČR.

Exkurze do Knihovny Skandinávského domu Exkurze do Knihovny Skandinávského domu Exkurze do Knihovny Skandinávského domu Exkurze do Knihovny Skandinávského domu

Exkurze do Knihovny Skandinávského domu (zdroj: Facebook)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JINDŘIŠKOVÁ, Jitka. Exkurze do Knihovny Skandinávského domu. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 2 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-14037. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14037

automaticky generované reklamy