Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do knihovny Jabok

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do knihovny Jabok

0 comments
Autoři: 

Nabídka exkurzí do zajímavých pražských knihoven a informačních institucí, které již čtvrtým rokem pořádá pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků a kterých bylo v roce 2007 deset, byla 11. prosince zakončena návštěvou knihovny Jabok.

Knihovna Jabok vznikla v roce 1993 jako specializované pracoviště Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické. Je veřejně přístupnou knihovnou a slouží také studentům dalších škol, především Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ETF UK). Knihovní fond obsahuje na 19 500 svazků dostupných většinou ve volném výběru, roční přírůstek je asi 1 500 svazků a k dispozici je na 40 odborných časopisů. V době svého vzniku knihovna obdržela poměrně velký dar německy psané odborné literatury. Tematicky je fond zaměřený na sociální pedagogiku, sociální práci, pedagogiku, psychologii, filosofii, religionistiku a teologii. Kromě knih a časopisů jsou doplňovány též videokazety se sociální a křesťanskou tematikou, zvukové dokumenty a knihovna také nabízí přístup do elektronických informačních zdrojů; konkrétně do databází EBSCO, ProQuest, Gale Virtual Reference Library, některým online slovníkům a dalším volně dostupným informačním zdrojům. K dispozici jsou absolventské práce studentů Jaboku a bakalářské práce studentů oboru pastorační a sociální teologie na ETF UK. Fond knihovny je zpracován v knihovnickém systému KPsys a je tříděn podle vlastního třídění, knihovna nepoužívá signatury. Volný výběr je umístěn v posuvných regálech. Pro čtenáře je k dispozici šest počítačů s připojením na internet, wifi a malá studovna se čtyřmi studijními místy. Knihovna registruje asi 500 čtenářů, cena registrace pro studenty je 50 Kč na školní rok a pro ostatní čtenáře je to 80 Kč. Počet absenčních výpůjček na jednoho čtenáře je omezen na dvacet, ročně je evidováno zhruba 8 000 absenčních výpůjček a stejný počet výpůjček prezenčních. Knihovna poskytuje další běžné služby – meziknihovní výpůjční služby, kopírování, zpracování rešerší. Nabízí také nejrůznější kurzy, např. práce s katalogem knihovny, vyhledávání na internetu, práce s elektronickými informačními zdroji apod. K objednávce některých služeb je možné využít online formuláře. Otevírací doba knihovny je přizpůsobena výuce na škole. Pro knihovnu je velmi důležitá možnost zúčastnit se přípravy různých projektů školy a získat tak další odbornou literaturu.

Tolik obvyklý „knihovnický“ popis pracoviště, ale co je samozřejmě také velmi důležité to jsou prostory, ve kterých je knihovna umístěna, a přístup pracovnic knihovny ke čtenářům. Škola a knihovna sídlí v Salmovské ulici v budově Joaneum, kterou má škola dlouhodobě v pronájmu. Pro knihovnu byly určeny prostory bývalé kaple v zadním křídle budovy. Sál knihovny má secesní výzdobu stropu a stěn, nástěnné malby od Františka Štorce obsahují motivy čtyř evangelistů, Krista a svaté rodiny. Jako malá studovna slouží bývalý kůr. Prostředí tedy opravdu velmi zajímavé a zatím knihovna netrpí prostorovými problémy. V knihovně pracují tři knihovnice, exkurzí nás prováděla a na všetečné dotazy odpovídala vedoucí knihovny paní Bc. Eva Cerniňáková. Atmosféra v knihovně navozuje milé, téměř domácí prostředí. Knihovnice „své“ studenty většinou dobře znají a snaží se jim zpříjemnit prezenční studium např. tím, že je k dispozici za malý poplatek káva nebo čaj. Z fungující společné jídelny pro zaměstnance školy a knihovny, kde se všichni střídají v přípravě společných obědů, se dá usuzovat i na velmi příjemné pracovní prostředí v celém Jaboku.

Budova Joanea, v níž Jabok sídlí

Budova Joanea, v níž Jabok sídlí

Kompaktní regály v prostorách knihovny

Kompaktní regály v prostorách knihovny

Pohled na regály i výzdobu místnosti

Pohled na regály i výzdobu místnosti

Osvětlení

Osvětlení

Máte-li vybráno více knížek, pratický košík vám jistě přijde vhod

Máte-li vybráno více knížek, pratický košík vám jistě přijde vhod

Kasička na vybírání peněz za kopírování dokumentů

Kasička na vybírání peněz za kopírování dokumentů

Káva a čaj pro uživatele knihovny

Káva a čaj pro uživatele knihovny

Káva a čaj pro uživatele knihovny

Vánoční výzdoba v knihovně

Vánoční výzdoba v knihovně

H. Nová zpovídá vedoucí knihovny E. Cerniňákovou

H. Nová zpovídá vedoucí knihovny E. Cerniňákovou

E. Cerniňáková při výkladu

E. Cerniňáková při výkladu

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Malá studovna na kůru

Malá studovna na kůru

Pohled z malé studovny na regály a na uměleckou výzdobu stěn

Pohled z malé studovny na regály a na uměleckou výzdobu stěn

Účastníci exkurze v zaměstnanecké jídelně

Účastníci exkurze v zaměstnanecké jídelně

E. Cerniňáková tamtéž

E. Cerniňáková tamtéž

Interiér kaple Jaboku

Interiér kaple Jaboku

Interiér kaple Jaboku

Vánoční výzdoba před vstupem do kaple

Vánoční výzdoba před vstupem do kaple

Vánoční výzdoba před vstupem do kaple

Autorkou fotografií je Linda Skolková – kromě fotografií z interiéru kaple Jaboku, které pořídil Tomáš Vokatý.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Exkurze do knihovny Jabok. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 1 [cit. 2024-04-18]. urn:nbn:cz:ik-12699. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12699

automaticky generované reklamy
registration login password