Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do knihovny Institutu Bohuslava Martinů

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Exkurze do knihovny Institutu Bohuslava Martinů

0 comments
Autoři: 

Milovníci klasické hudby pravděpodobně již zaznamenali, že se letos koná mnoho kulturních akcí pod hlavičkou Martinů Revisited 2009. Tento mezinárodní projekt oslavuje osobnost a dílo světově proslulého českého skladatele Bohuslava Martinů, od jehož smrti v srpnu uplyne přesně půl století.

Letošek je tím pádem vhodný i k načerpání informací o tomto autorovi, přičemž těžko byste hledali vhodnější místo, kde tak učinit, než je knihovna Institutu Bohuslava Martinů. 17. března do ní měli možnost zavítat zájemci o akce pořádané pražskou organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Exkurze tentokrát počtem účastníků patřila k těm komornějším, ale o to více si všichni pochvalovali, v jak přátelském duchu proběhla a kolik informací i zajímavostí se nám dostalo. Většinu z nich se vám pokusím na následujících řádcích zprostředkovat.

Pojďme se ale nejprve zorientovat ve všech společnostech, které u nás i ve světě o odkaz Martinů dlouhodobě pečují. Jejich základním kamenem a příjemcem finančních prostředků z tantiém je Nadace Bohuslava Martinů. Tato následně podporuje koncerty a další propagační i odborné projekty. Věděli jste například, jak drahé je zapůjčení rozepsaných partitur pro velký orchestr? Stojí to desítky tisíc korun a i v tomto nadace pořadatelům vypomáhá. Ovšem tím hlavním subjektem, který pracuje téměř výhradně ze zdrojů nadace, je Institut Bohuslava Martinů, založený v roce 1995 a řízený muzikologem Mgr. Alešem Březinou. Právě institut, jakožto obecně prospěšná společnost, je centrem shromažďujícím veškeré materiály z celého světa, poskytujícím prostřednictvím vlastní knihovny informační služby pro odborníky i zájemce z řad veřejnosti, pořádajícím a podporujícím vzdělávací programy či kulturní akce. V neposlední řadě institut spolupracuje s dalšími organizacemi, zejména s Českou i Mezinárodní společností Bohuslava Martinů. Mimochodem, ta světová čítá na 200 členů včetně silné větve v dalekém Japonsku a institut pro ni připravuje cenný informační zdroj – periodikum The Bohuslav Martinů Newsletter.

Výčet následovníků skladatelova díla by nebyl úplný, pokud bych nezmínil aktivity v rodišti Martinů, tedy ve městě Poličce. Každoročně se tam koná Martinů Fest. Vzácné originály dokumentů schraňuje Památník Bohuslava Martinů spadající pod Městské muzeum a galerii. Opravdovou novinkou je centrum Bohuslava Martinů, které zahajuje činnost v prvních dubnových dnech a nabízí mimo jiné expozici „Barevný svět Bohuslava Martinů“ o autorově díle i životě, včetně možnosti prohlédnout si zrekonstruovanou podobu školní třídy, kterou Martinů navštěvoval.

Nyní již k samotné knihovně, sídlící společně s institutem a kanceláří nadace v Bořanovické ulici na Praze 8, v klidném a přitom dopravně dobře dostupném místě poblíž stanice metra C Kobylisy. Dřívější sídlo na náměstí Kinských bylo pouze pronajaté, současný dům nadace vlastní. Na webových stránkách knihovny Institutu Bohuslava Martinů, které vám podrobněji představím o pár odstavců níže, se můžeme dočíst, že „posláním knihovny je získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškeré možné materiály, které zájemcům o život a dílo Bohuslava Martinů poskytnou dostatečné informační zázemí a které umožní trvalé poznávání a rozšiřování jeho díla“, což je velmi výstižné shrnutí.

Fond knihovny tvoří zejména tištěné partitury a také kopie těch ručně psaných. První jmenované je podle autorského zákona zakázáno kopírovat, druhé se souhlasem autora – respektive majitele – dovoleno, takže čtenáři knihovny často čerpají přímo z rukopisně vyvedených not od samotného skladatele, mnohdy také proto, že přetištěné listy nejsou úplně přesné. Z přibližně čtyř stovek děl, která Martinů vytvořil, má knihovna v tištěných notách zkompletovány asi čtyři pětiny. Další důležitou částí fondu jsou české i cizojazyčné monografie muzikologické literatury, a to nejen se zaměřením na Martinů, ale na celkový kontext klasické hudby ve dvacátém století. Pokud budete hledat to nejzákladnější, co si o Bohuslavu Martinů přečíst, musím zmínit knihu českého znalce jeho díla, pana profesora Jaroslava Mihuleho, která se jmenuje „Martinů – osud skladatele“ (Praha : Karolinum, 2002). Doporučit mohu rovněž graficky vydařený katalog nové výstavy v Poličce. Co se týče periodik, knihovna jich odebírá přes tři desítky a provádí monitoring dalšího tisku. Ze zbytku fondu jmenujme především rozsáhlý archiv obrazových a zvukových dokumentů z celého světa, dále pak kopie skladatelovy korespondence či divadelní a koncertní programy. Veškerý fond je podrobně muzikologicky popsán a vzhledem ke své jedinečnosti zapůjčován výhradně prezenčně.

Knihovna je otevřena každý všední den od 9 do 17 hodin, nicméně návštěvu je vhodné předem ohlásit. Roční počet uživatelů činí přibližně 200 osob z řad muzikologů, interpretů, pedagogů i studentů a dalších zájemců o dílo Martinů z řad profesně spřízněné i laické veřejnosti. Návštěvníkům je k dispozici poslechová aparatura, klavír a kopírka, plus, jak už je dnes samozřejmostí, pracovní místo u počítače s připojením na internet a externí elektronické informační zdroje.

Ještě jednou se zastavím u autografů partitur a u dalších vzácných dokumentů, jako jsou tři stovky zajímavých fotografií nebo skladatelova korespondence. Knihovna dlouhodobě provádí na základě grantů a ve spolupráci s externími partnery (např. pracoviště Akademie věd ČR v Jenštejně) jejich co nejkvalitnější digitalizaci a následně je využívá k přípravě publikací a zpřístupňuje jako obrazová data uživatelům – tam, kde to autorský zákon dovoluje, dokonce i online. Ke tvorbě svého katalogu knihovna používá automatizovaný systém KP-Win. Kromě katalogu jsou do prostředí prohlížeče vyvedeny výstupy samostatných databází not a korespondence, propojené s katalogem skladeb (jednoznačně identifikovanými tzv. halbreichovými čísly).

Webové stránky knihovny jsou součástí daleko rozsáhlejšího portálu se snadno zapamatovatelnou adresou martinu.cz, na kterém si můžete prohlédnout nejen katalog knihovny a skladeb, ale také informace o nadaci, institutu a samozřejmě samotném Bohuslavu Martinů. Prezentace je velmi často aktualizována, takže vám neunikne žádná z konaných akcí, ať už jde o odborné konference, hudební festivaly nebo výjimečné koncerty pod značkou Martinů Revisited 2009. Součástí stránek jsou samozřejmě i veškeré kontakty na knihovnu, která vítá jakékoliv podněty a informace o materiálech, které jí případně ve fondu chybějí.

Pokud tento článek čte někdo z těch, kdo se exkurze v knihovně zúčastnili, jistě si vzpomíná ještě na dvě zajímavosti, o které vás nesmím ochudit. První z nich je skutečnost, že Martinů složil i poutavý hudební doprovod k reklamnímu krátkometrážnímu filmu firmy Baťa s názvem „A Lady‘s Shoe“. Tento z dnešního pohledu nostalgický snímek v archivech objevil Karel Čáslavský. Druhou zajímavostí je krásný hudební sál institutu, respektive klavír, který se v něm nachází. Jedná se totiž o ten konkrétní nástroj, jehož tóny znějí v oscarové písni Markéty Irglové a Glena Hansarda „Falling Slowly“ z filmu Once.

Se vším výše uvedeným nás při návštěvě knihovny seznámila informační specialistka institutu paní Mgr. Zoja Seyčková, která se kromě provozu knihovny věnuje i skladatelově internetovému portálu, přípravě publikací a koordinaci dalších činností. Za vlídné přijetí jí já i ostatní účastníci exkurze ještě jednou upřímně děkujeme a jsme si jistí, že stejně vstřícně a erudovaně přivítá každého z vás, kdo se rozhodne knihovnu Institutu Bohuslava Martinů navštívit.

Budova, v níž sídlí Institut Bohuslava Martinů

Budova, v níž sídlí Institut Bohuslava Martinů

Interiér knihovny Institutu Bohuslava Martinů

Interiér knihovny Institutu Bohuslava Martinů

Působivý sochařský portrét Bohuslava Martinů

Působivý sochařský portrét Bohuslava Martinů

Mgr. Zoja Seyčková při výkladu

Mgr. Zoja Seyčková při výkladu

Mgr. Zoja Seyčková při výkladu

Z dokumentů o Bohuslavu Martinů

Z dokumentů o Bohuslavu Martinů

Z dokumentů o Bohuslavu Martinů

Z dokumentů o Bohuslavu Martinů

Skupinový portrét účastníků exkurze s klavírem z filmu Once

Skupinový portrét účastníků exkurze s klavírem z filmu Once

Autorkou fotografií je Linda Skolková.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
FRČKA, Pavel. Exkurze do knihovny Institutu Bohuslava Martinů. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 4 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-13083. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13083

automaticky generované reklamy
registration login password