Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Knihovny a videotéky FAMU

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Exkurze do Knihovny a videotéky FAMU

0 comments
Anglicky
English title: 
The Library and Vidéothèque of the Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague
English abstract: 
A visit of the Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic (SKIP) to the academic environment of FAMU revealed the library life in one department of the largest art school in the country. Visitors learned about handling of audiovisual documents namely for students and professors of the film school.

17. dubna 2013 se pražská organizace SKIP vydala do jedné ze tří fakultních knihoven, které spolu s Knihovnou HAMU a DAMU tvoří odborné knihovnicko-informační pracoviště Knihovny Akademie múzických umění v Praze, největší umělecké školy v České republice.

Knihovna FAMU se nachází v historické budově Lažanského paláce, v pravém křídle 1. patra přímo nad Kavárnou Slavia. Tyto nové prostory knihovna získala po celkové rekonstrukci FAMU v roce 2003. Knihovna je rozdělena do dvou oddělených provozů – jednu část tvoří knihovní fond s volným výběrem (cca 17 tis. svazků), tématicky strukturovaným podle hlavních studijních oborů fakulty – filmu a fotografie a dalších souvisejících oborů – literatury včetně beletrie, výtvarného umění a architektury, společenských věd a okrajově divadla a hudby. Druhou částí je videotéka s obsáhlým fondem audiovizuálních dokumentů, mapujících světovou a českou kinematografii. Tento interní studijní fond je budován od roku 1992 a je určen pouze pro potřeby pedagogů a studentů FAMU. Je využíván pro výuku v rámci školy i pro prezenční individuální studium přímo ve videotéce, která je vybavena 12 monitory s 35 místy.

Fotografie z exkurze Fotografie z exkurze Fotografie z exkurze Fotografie z exkurze
Fotografie z exkurze do Knihovny FAMU

Návštěvníci z řad knihovníků byli během exkurze seznámeni s historií knihovny a vývojem katalogizace od lístkových katalogů až k aktuálně používanému knihovnickému systému Clavius a elektronickému katalogu CARMEN. Další témata se týkala především akvizice a darů, hospodaření s finančními prostředky, spolupráce s jinými odbornými knihovnami a NK apod. Během prohlídky knihovny si účastníci exkurze mohli ve studovně videotéky osobně vyzkoušet prohlížení ukázek z filmů, největší pozornost si však získal animovaný film ve 3D.

S knihovnou se milí hosté rozloučili pohledem na pražské panorama z balkónu Lažanského paláce na Smetanově nábřeží.

Poznámka: Autorem fotografií je Zdeněk Chovanec
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
AMBROŽOVÁ, Markéta. Exkurze do Knihovny a videotéky FAMU. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 6 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-14093. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14093

automaticky generované reklamy
registration login password