Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Archivu Pražského hradu

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Exkurze do Archivu Pražského hradu

0 comments
Anglicky
English title: 
Visiting the Archive of the Prague Castle
English abstract: 
The archive at the Prague castle was founded in 1920 and gathers documents from both, emperor archives in Prague and Vienna. The content is related to the Prague castle and goes back to the 6th century A.D., containing plans, maps, building designs or even the rare example of manuscrips of the Cosmas Chronicle.

Dne 19. 11. 2015 jsme prostřednictvím organizace SKIP navštívili Archiv Pražského hradu.

Archiv patří mezi veřejně přístupné specializované archivy v rámci sítě archivů ČR spadající pod Ministerstvo vnitra a řídící se archivním zákonem č. 499/2004 Sb. Vznik archivu se datuje do období po 1. sv. válce, do roku 1920. Základem archivních fondů se staly jednak písemné památky a dokumenty umístěné na Pražském hradě, jednak spisy uložené v císařských archivech ve Vídni. Ke sloučení obou fondů došlo v roce 1923 díky prvnímu hradnímu archiváři dr. Morávkovi, který přivezl vídeňské fondy zpět do Prahy.


Exkurze SKIP do Archivu Pražského hradu Exkurze SKIP do Archivu Pražského hradu Exkurze SKIP do Archivu Pražského hradu
Exkurze SKIP do Archivu Pražského hradu. Foto: V. Pillerová

V současné době spravuje archiv 59 kmenových archivních fondů v časovém rozsahu od 6. stol. n. l. do roku 2012. Fondy se obsahově vztahují k dějinám Pražského hradu. Jsou zde zastoupeny plány, mapy, stavební dokumentace, původní habsburské fondy, fond Jednoty pro dostavění chrámu sv. Víta a významná sbírka rukopisů kapitulní knihovny a archivu včetně cenného Dražického rukopisu Kosmovy kroniky české.

Archivní fondy jsou uloženy v depozitářích podléhajících přísným klimatickým a bezpečnostním opatřením. V rámci ochrany fondů jsou fotografickým pracovištěm Pražského hradu průběžně pořizovány digitální a mikrofilmové kopie dokumentů, které mohou badatelům v některých případech nahradit originální dokumenty při studiu sbírek.

Součástí Archivu Pražského hradu je také příruční knihovna čítající 23.000 svazků odborné literatury. Knihovna je průběžně doplňována dle požadavků odborných pracovníků a badatelů, nákupy, odkazy a dary jednotlivců i institucí. Tématicky odpovídá obsahovému složení archivních fondů a sbírek. Knihovna poskytuje také meziknihovní výpůjční službu.


Exkurze SKIP do Archivu Pražského hradu Exkurze SKIP do Archivu Pražského hradu Exkurze SKIP do Archivu Pražského hradu
Členové SKIPu navštívili příruční knihovnu a badatelnu. V depozitářích bohužel platí zákaz focení. Foto: V. Pillerová

Více informací o Archivu získáte na adrese prazskyhradarchiv.cz

Hodnocení: 
Průměr: 3 (hlasů: 3)
HORÁKOVÁ, Martina. Exkurze do Archivu Pražského hradu. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 1 [cit. 2023-04-01]. urn:nbn:cz:ik-17665. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17665

automaticky generované reklamy