Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Europeana - příspěvky a diskuse k digitálnímu zpřístupnění evropského kulturního dědictví

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Europeana - příspěvky a diskuse k digitálnímu zpřístupnění evropského kulturního dědictví

0 comments

Dne 10. května 2012 proběhl pod záštitou Národní knihovny ČR workshop věnovaný tématu participace českých paměťových institucí na dodávání digitálního obsahu do portálu Europeana. K uspořádání akce byla Národní knihovna ČR, stejně jako jiné evropské národní knihovny, vyzvána u příležitosti setkání zástupců členských států s cílem propagace evropského portálu u příležitosti "Dne Evropy" 9. května 2012 v Bruselu.

Adolf Knoll

Moderátorem workshopu konaného v prostorách Národní knihovny byl jeho iniciátor, Adolf Knoll, tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy NK ČR. Cílem setkání nebylo podle A. Knolla propagovat služby a možnosti spjaté s portálem Europeana, ale zaměřit se spíše na představení aktuálních aktivit v českém prostředí tímto směrem. (Foto: Eva Hodíková, NK ČR)

Ve svém zahajovacím příspěvku Adolf Knoll stručně shrnul historii evropských snah o široké zpřístupnění evropského kulturního dědictví od vzniku služby TEL, která se dnes, jak uvedl, profiluje vedle portálu Europeana jako informační platforma pro vědecké informace. Na základě stručného rozlišení způsobu získávání obsahu do portálu a digitální knihovny ujasnil terminologické označení portálu Europeana vzhledem k procesu ageragace jeho obsahu. Zmínil také markantní rozdíly v míře uspokojení dotazů uživatelů mezi zmíněnými aktivitami Evropské komise a službami Google, jejichž efektivita je mnohem vyšší (zároveň je ale Google nejsilnějším partnerem ze soukromého sektoru v oblasti digitalizace knižního dědictví). Mgr. Knoll zdůraznil potřebu Evropy v době, kdy zesiluje problém financování digitalizace a přispívání členských států do evropské politiky zpřístupňování kulturního dědictví definovat ve svých sbírkách skutečné národní kulturní dědictví. Podle tabulky připojené k Doporučení Evropské komise z října 2011 by Česká republika měla zpřístupnit prostřednictvím portálu Europeana v r. 2015 celkem 492.000 digitálních objektů [1], přičemž v současné době je přes Europeanu přístupno 35.490 objektů (včetně Manuscriptoria, které agreguje také obsah mimo ČR).

S druhým příspěvkem vystoupil Tomáš Psohlavec z firmy AIP Beroun s.r.o., který představil hlavního českého subagergátora pro Europeanu, digitální knihovnu Manuscriptorium. Uvedl, že rutinní agregace obsahu probíhá od jara 2010, původně přes TEL, aktuálně by měla probíhat i přímá agregace do portálu Europeana. Psohlavec přednesl technické principy agregace dat do Manuscriptoria a nastínil plány ustavení konsorciálního financování a plánovaného projektu Historical Europeana, díky němuž by do Manuscriptoria přibyl obsah z dalších institucí i možnosti jeho dalšího vývoje.

Návštěvníci semináře

Seminář byl hojně navštíven odbornou veřejností (Foto: Eva Hodíková, NK ČR)

Pavel Douša, ředitel historického muzea a vědecký tajemník Národního muzea, představil ve svém příspěvku platformu eSbírky, nový grafický design uživatelského rozhraní a cíle tohoto reprezentativního projektu zpřístupnění českých muzejních sbírek. Webová aplikace eSbírky nemá za cíl sloužit pouze jako subagergátor (po skončení projektu Athena nyní již jako oborový agregátor) obsahu do portálu Europeana, ale jako nástroj správy muzejních sbírek i důvěryhodný zdroj pro uživatele. Douša pohovořil o způsobu agregace obsahu z eSbírek do portálu Europeana a plánované projekty zaměřené na další vývoj aplikace.

Závěrečný příspěvek přednesla Ing. Irena Blažková z Národního památkového ústavu, která představila aktivity NPÚ v rámci evropského agregačního projektu CARARE zaměřeného především na evropský digitální obsah z oblasti archeologie a architektury. Předvedla názorně posluchačům informační systémy NPÚ a jejich funkce.

Workshop byl zakončen diskusí, v níž převládaly praktické dotazy účastníků. Tisková zpráva a prezentace z akce jsou přístupny na webových stránkách Národní knihovny.

Poznámka:
  1. Jedná se o množství stanovené na základě množství obyvatel a hrubého domácího produktu.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VORLÍČKOVÁ, Blanka. Europeana - příspěvky a diskuse k digitálnímu zpřístupnění evropského kulturního dědictví. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 6 [cit. 2023-02-05]. urn:nbn:cz:ik-13921. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13921

automaticky generované reklamy
registration login password