Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EOD - Elektronické knihy na objednávku (Rostislav Krušinský)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

EOD - Elektronické knihy na objednávku (Rostislav Krušinský)

0 comments
Autoři: 

Rostislav Krušinský

Rostislav Krušinský z Vědecké knihovny v Olomouci ve svém příspěvku, který si připravil ve spolupráci s Kateřinou Kamrádkovou z Národní technické knihovny a s Věrou Pospíšilíkovou z Moravské zemské knihovny, představil službu EOD - Elektronické knihy na objednávku. Nejprve přiblížil problematiku získávání přístupu ke starým tiskům a tiskům z 19. století, popř. začátku 20. století. Ten je mnohdy velmi obtížný, což se stalo impulzem pro vznik služby EOD. Projekt vznikl v Innsbrucku jako aktivita tamější univerzitní knihovny. Nejprve byl realizován evropský projekt v rámci programu E-ten, na něj navázal projekt v rámci programu Culture, který bude pokračovat do roku 2013. Do projektu je celkem zapojeno dvacet knihoven z deseti zemí, síť je zřízena Univerzitní knihovnou v Innsbrucku. Objednávky na digitalizaci jsou zasílány prostřednictvím formulářů. Při objednávce je všem zúčastněným (zákazníkovi i pracovníkům knihoven) zaslán e-mail s detaily zakázky. Pro objednávající je k dispozici webová stránka (tzv. tracking page). Pro realizaci zakázky je určeno rozhraní ODM (order data manager). U digitalizovaných dokumentů je možné použít OCR, a to včetně novogotického písma. Knihy jsou skenovány kompletně (včetně vazby a vakátů), a to v rozlišení minimálně 300 dpi. Každá strana je placena zvlášť (dvojstrany jsou rozdělovány na jednotlivé strany). Výstupním formátem je PDF. Členství v síti je zpoplatněno tisícem eur ročně, v případě rozšíření služeb o tisk na objednávku je to pak dalších pět set eur. Ceny pro zákazníky si určuje každá knihovna sama. Všechny digitalizované knihy jsou zpřístupěny zdarma na internetu všem dalším zájemcům. V současné době je zdigitalizováno přes 3 200 knih (cca 840 000 stran), službu využilo přes 2 000 zákazníků. V ČR jsou do projektu EOD zapojeny Moravská zemská knihovna, Národní technická knihovna, Knihovna AV ČR a Vědecká knihovna v Olomouci, ze Slovenska je to Univerzitní knihovna v Bratislavě. V závěru svého vystoupení přednášející vyzval další instituce, aby se do sítě EOD zapojily.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. EOD - Elektronické knihy na objednávku (Rostislav Krušinský). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2022-08-10]. urn:nbn:cz:ik-13447. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13447

automaticky generované reklamy