Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronický obsah: jeho prohlížení a čtení

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Elektronický obsah: jeho prohlížení a čtení

0 comments

Na přelomu března a dubna 2010 proběhlo v Národní technické knihovně (NTK) několik seminářů konaných u příležitosti Března – měsíce čtenářů věnovaných především digitalizaci a budoucnosti digitálních knih i dalších typů dokumentů, které doposud známe především v papírové podobě. Seminář byl rozdělen na dvě části s názvem E-knihy ve školství a Novinky v oblasti mobilních zařízení. Hlavním tématem byly tedy elektronické knihy, nicméně došlo i na další příbuzná témata.

30. března představil Pavel Čejka v příspěvku Obsah zdarma a sociální média mediální dům VICE a popsal odlišnost jeho přístupu k získávání a zpracování informací oproti klasickým vydavatelstvím. Objasnil systém distribuce obsahu, kdy samotné informace jsou k dispozici zdarma prostřednictvím moderních informačních technologií a vydavatelstí je přesto dostatečně financováno z jiných zdrojů. Jde o změnu přístupu od placení za informace k placení za služby s nimi spojené. Tuto změnu položil do kontrastu se snahou některých vydavatelství zavést placení přístupu k části svých článků zpřístupňovaných na webu.

Po Pavlu Čejkovi hovořícím o práci s aktuálními zprávami jsme se vrátili do minulosti - Kateřina Kamrádková z NTK ve svých příspěvcích jednak upozornila na Zajímavosti z historického fondu NTK, jako jsou rukopisy, ceníky, slovníky, výuční listy, dokumenty nalezené v knižních vazbách při jejich restaurování (notovaný tisk, hrací karty) atd., a za druhé představila možnost, jak si prostřednictvím Služby eBooks on Demand (EOD) nechat na objednávku zhotovit elektronické kopie knih, na něž už se nevztahují autorská práva. Službu EOD poskytuje již 23 knihoven v 10 evropských zemích a prostřednictvím jejich online katalogů je možné si objednat digitalizaci knih vydaných v letech 1500–1900.

V NTK se ovšem digitalizují nejen historické dokumenty, ale i nejpůjčovanější skripta a učební texty, které budou posléze v digitální formě k dispozici k prezenčnímu studiu  v budově NTK. Do konce roku 2010 je plánováno zpřístupnění 1 000 učebních textů. Tento projekt z technické i právní stránky představili v přednášce Digitalizace učebních textů v NTK Radka Římanová a Luboš Bittner.

Tomáš Zilvar hovořil v příspěvku Digitální skripta – budoucnost vysokého školství nejen o začínajícím projektu Digitální student, ale probral poměrně rozsáhle i historii digitálních čteček a související problematiku publikování v digitální formě jako takovou. Cílem projektu Digitální student je modernizovat práci s učebními materiály především na vysokých školách, v ideálním případě umožnit bezplatný přístup ke skriptům v elektronické podobě. Pilotního projektu, jenž bude podrobněji představen na letošním veletrhu Svět knihy, se účastní tři vysoké školy v ČR. Měl by běžet od října 2010 do ledna 2011.

Na základních školách probíhá další projekt: Vzdělání21 – úspěšný žák digitálního věku, s nímž seznámil účastníky semináře Pavel Brejcha z Nakladatelství Fraus. V projektu, který zatím probíhá na třech základních školách z různých míst České republiky (České Budějovice, Česká Kamenice, Praha 4), se srovnávají dopady výuky za využítí klasických papírových učebnic a výuky za pomoci výpočetní techniky. Na každé škole byly vytvořeny dvě třídy, z nichž jedna se učí klasickým způsobem a ve druhé mají žáci k dispozici vlastní netbooky a pro ně upravené verze učebnic. Obě třídy jsou průběžně sledovány pomocí dotazníků, jejichž výsledky jsou porovnávany a vyhodnocovány. Cílem projektu je nejen analyzovat pozitiva a negativa masivního využití informačních technologií při výuce, ale také identifikovat a vyřešit nové problémy, jež taková změna přináší, a vytvořit novou metodiku výuky.

Druhá část semináře proběhla 6. dubna a kromě opakovaných přednášek o službě EOD, historickém fondu NTK a digitalizaci učebních textů v NTK na ní bylo, pravděpodobně poprvé veřejně v ČR, předvedeno zařízení, které má šanci významně ovlivnit v příštích letech trh jak s tablety a čtečkami elektronických knih, tak trh s elektronickými dokumenty jako takovými - iPad firmy Apple. Zúčastnění měli možnost si iPad sami vyzkoušet a otestovat.

Prezentace a fotografie ze semináře jsou dostupné na na stránkách NTK.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANÍČEK, Milan. Elektronický obsah: jeho prohlížení a čtení. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-13411. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13411

automaticky generované reklamy
registration login password