Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické zdroje: Jak propagovat?

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Elektronické zdroje: Jak propagovat?

0 comments

Naše imaginární menší veřejná knihovna již překonala všechna úskalí a své služby rozšířila o přístup k různým elektronickým informačním zdrojům, zdánlivě tedy dosáhla vytčeného cíle. Stalo se však něco, s čím jsme nepočítali. Čtenáři nejeví o nové služby zájem. Proč? Protože o nich neví!!!

Běžní návštěvníci knihovny až příliš často netuší nic o široké nabídce informačních služeb, které jejich knihovna nabízí, a o možnostech, jež mají k dispozici. Čekat, že na to přijdou sami, znamená začít rozdávat jasnovidecké koule. Chceme-li, aby se vědělo o tom, co děláme, musíme o tom mluvit. Zavede-li knihovna novou službu, je nutné ji uvést patřičným entrée. Možnosti se různí - od hlášení v obecním rozhlase, zprávy do vývěsky, článku v místním zpravodaji až po osobní návštěvy škol, firem, obchodů nebo i jednotlivců, kteří připadají jako uživatelé nové služby v úvahu.

Nejběžnější je asi propagační článek v místním zpravodaji či novinách, v ideálním případě pak zavedená stálá rubrika knihovny, jejíž obsah pravidelně informuje o novinkách v knihovně. Domnívám se, že většina redaktorů obecních zpravodajů po takové nabídce okamžitě sáhne, neboť až příliš často mají, jak vím, problémy zaplnit číslo zajímavým obsahem. Článek o nové službě je vhodné zveřejnit i opakovaně, nebo ve více tiskovinách současně, abychom oslovili co nejširší publikum. Informujeme-li o nových elektronických zdrojích, je nutné stručně, jasně a jednoduše vysvětlit, co obsahují, k čemu slouží a jaké jsou jejich výhody. Nesrozumitelný, příliš dlouhý článek plný odborných termínů nikoho do knihovny nepřiláká, i kdyby jej zvládl přečíst až do konce.

Zveřejnění informací o nově zavedených službách (respektive elektronických informačních zdrojích) v médiích má ještě jeden důvod. Informace se dostane i k těm, kteří zatím knihovnu nenavštěvují, a může je tak přimět k využívání jejích služeb. Omezení propagace činnosti a služeb na pouhé prostory knihovny pod heslem "však oni přijdou a tady se to dozví" je trestuhodné a naprosto neefektivní. To nicméně neznamená, že bychom měli od tohoto druhu propagace zcela upustit. Naopak, knihovna by měla mít zaveden přehledný informační systém (ve smyslu nástěnky, informační tabule, orientační šipky), který jejím uživatelům usnadňuje orientaci a současně upozorňuje na dostupné služby a aktuální změny. Některé elektronické informační zdroje jsou přímo doprovázeny propagačními plakáty, u jiných si je můžeme vyrobit sami. Výstřižky z časopisů, trocha kreslení a písmomalířství a úžasný propagační plakát na dětské multimediální CD-ROM je na světě.

Zvláštní pozornost se vždy věnuje novým čtenářům, v naší knihovně se jim dříve dostávalo dokonce individuální túry po budově s výkladem dostupných služeb. Bohužel, personálu je čím dál méně, čtenářů čím dál víc a čas už není vůbec, a tak jsme tuto pozornost nahradili alespoň letákem, který novým čtenářům shrnuje vše, co mohou v knihovně využívat, včetně nabídky elektronických informačních zdrojů.

Zavádíme-li placenou službu, osvědčilo se v prvním období nabídnout ukázkové lekce zdarma nebo se značnou slevou. Tento marketingový trik již tisíckrát ověřily obchodní řetězce, proč se mu tedy vyhýbat v knihovnictví.

Propagace každé nově zavedené služby, v našem případě každého nového elektronického informačního zdroje, musí být vždy v souladu s celkovou propagací služeb knihovny a rezonovat s představou, kterou o sobě knihovna hodlá vytvořit, s její image. Knihovník si nesmí nechat ujít jedinou příležitost, jak na novou službu upozornit. Za velmi zajímavý považuji postup (také mnohokrát ověřený, ba i zneužitý obchodníky), kdy propagované služby chválí sami jejich uživatelé. Zeptejte se svých uživatelů, jak se jim pracuje s novým informačním zdrojem a zveřejněte jejich pochvalná slova (a připomínky si nechejte pro sebe a službu podle nich upravte). Vyhnete se tak sebechvále a zároveň splníte svůj cíl - rozšířit pozitivní informaci o knihovně.

Jeden anglický citát říká, že knihovna je nejlépe střežené tajemství ve městě. Jiný, že nejrychleji cestují špatné zprávy. Je v silách knihoven a knihovníků oba tyto výroky změnit a mohou začít třeba u propagace elektronických informačních zdrojů. Hodně štěstí!

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
PAVLICOVÁ, Libuše. Elektronické zdroje: Jak propagovat?. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 6 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10745. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10745

automaticky generované reklamy
registration login password