Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické knihy a znalostní portály pro akademické knihovny (Karsten Sydow)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Elektronické knihy a znalostní portály pro akademické knihovny (Karsten Sydow)

0 comments
Autoři: 

Karsten Sydow

Karsten Sydow, obchodní zástupce firmy Gale pro střední a východní Evropu, představil vybrané produkty společnosti. Portfolio firmy je velmi široké a sahá od elektronických knih přes znalostní portály až po databáze. K. Sydow se podrobněji věnoval znalostním portálům společnosti, které jsou zaměřeny na akademickou sféru a zejména na studenty. Prvním prezentovaným portálem byl Global Issues in Context, věnovaný mezinárodním událostem z oblasti politiky, životního prostředí a dalších oblastí. Portál poskytuje uspořádaný obsah v podobě textů, obrázků i videí. V současnosti obsahuje více než 250 dílčích tematických stránek (každý měsíc přibývá nová desítka) a více než 190 specializovaných stránek věnovaných jednotlivým zemím. Dalším představeným portálem je GREENR (Global Reference on the Environment, Energy, and Natural Resources), tedy zdroj zaměřený na problematiku životního prostředí v širokém slova smyslu (zahrnuje i otázky ekonomické, demografické, architektonické apod.). Zahrnuje mj. odkazy na vědecké časopisy a důležité institucionální zdroje v oblasti (např. dokumenty EU nebo materiály Greenpeace). Portál opět nabízí různé formáty informací, nabízí i nástroje pro efektivní práci (interaktivní mapy, uživatelská nastavení apod.). Třetím prezentovaným zdrojem byl portál Grzimek’s Animal Life, který je jedinečným pramenem informací o živočišné říši. Bernhard Grzimek byl německým zoologem a ředitelem frankfurtské zoo. Grzimek’s Animal Life přináší obsah dostupný interaktivním způsobem: jde o elektronické knihy, multimédia, encyklopedie, mapy, zvukové nahrávky apod. Na závěr K. Sydow stručně představil Gale Virtual Reference Library zahrnující téměř 5 000 elektronických knih a dalších dokumentů. Zdroj poskytuje snadný přístup a jednoduché vyhledávání, což mohou ocenit zejména studenti.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Elektronické knihy a znalostní portály pro akademické knihovny (Karsten Sydow). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-13438. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13438

automaticky generované reklamy
registration login password