Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické knihy a nové produkty na platformě SpringerLink (Frans Lettenström)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Elektronické knihy a nové produkty na platformě SpringerLink (Frans Lettenström)

0 comments
Autoři: 

Frans Lettenström

Celou sekci ukončil Frans Lettenström ze společnosti Springer, který se věnoval tématu elektronických knih. Mluvil především o prudkém rozvoji tohoto fenoménu a přístupných kolekcích přístupných přes SpringerLink. Springer’s eBook Collection je nejkompletnější světovou kolekcí knih, která momentálně nabízí přes 15 000 elektronických knih. Springer zpřístupňuje rovněž Biomed Protocols, tedy lékařské protokoly. Jsou známi jako největší světová databáze peer-reviewed protokolů z laboratorních výzkumů. Všechny kolekce a vyhledávání e-book pomocí SpringerLinku rovnou prakticky předváděl. V závěru zdůraznil, že kolekce zpřístupňované Springerem by neměly chybět v žádné knihovně.

(text konferenčního příspěvku)

(bs)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Elektronické knihy a nové produkty na platformě SpringerLink (Frans Lettenström). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2022-10-05]. urn:nbn:cz:ik-12514. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12514

automaticky generované reklamy
registration login password