Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické knihy a katalogy knihoven (Barbora Drobíková)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Elektronické knihy a katalogy knihoven (Barbora Drobíková)

0 comments
Autoři: 

Barbora Drobíková

Barbora Drobíková z Evangelické teologické fakulty UK a z Filozofické fakulty UK (UISK) stručně představila knihovnu ETF UK a její fond. Teologie je z hlediska produkce knih spíše menšinovým oborem, nicméně myšlenka e-books ji zaujala už před 3 lety. To už byly k dispozici výsledky z výzkumu mezi studenty a vyučujícími z roku 2005, které odpovídaly zkušenostem ze zahraničí - tedy preferenci tištěných textů (respondenti uváděli spíše nevýhody čteni na obrazovce). Podobné závěry se objevují i dnes.

B. Drobíková podtrhla, že základem umění čtení z obrazovky je zvládnutí dovednosti racionálního a rychlého čtení. Na fakultě tedy nabídli kurz efektivního čtení a zjistilo se, že po absolvování kurzu se vysledky změnily - čtení na monitoru bylo více podobnější čtení tištěného textu. Z toho lze usuzovat, že takový kurz by prospěl studentům na vysoké škole obecně.

E-knihy jsou v knihovně zpřístupňovány prostřednictvím předplatného. Marketingové metody se zde moc nepoužívají, zaujalo nicméně zařazování tzv. slepých knih do volného výběru, což lze dělat při menším objemu e-knih. V knihovně ETF sázejí na záznamy e-knih v knihovním katalogu, provádějí import bibliografických záznamů, a takto uživatel už tituly najde snáze.

Zmínku si zaslouží také studie OCLC, která byla zaměřena na očekávání knihovníků a očekávání uživatelů - přičemž uživatelé hodnotili katalog velmi kladně. Knihovníci mají nicméně stále jisté předsudky - např. příliš velké balíky záznamů, prostý import komplikuje stav katalogu, zejména dočasnost předplatného, záznamy jsou nekvalitni apod. Knihovna ETF tedy záznamy zařazuje, neopravuje a neposilají je dále, a pro vnitřní potřeby to takto vyhovuje.

V závěru ještě několik slov ke zkušenostem: importem záznamů do katalogu vzrostl počet uživatelů knihovny, po přidání nové kolekce je využívání až 4x vyšší. Zpřiítupňování se prozatím děje přes obrazovky počítačů, i přes vzdálený přístup. V diskusi se pak hovořilo o importu záznamů, přičemž např. import do Alephu není složitý, a dočasnost záznamu tedy není překážkou. Na otázku ohledně objemu také zaznělo, že knihovna preferuje předplatné větších kolekcí než nákup jednotlivých titulů.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Elektronické knihy a katalogy knihoven (Barbora Drobíková). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-09-19]. urn:nbn:cz:ik-13667. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13667

automaticky generované reklamy
registration login password