Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické informační zdroje v oblasti společenských věd

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Elektronické informační zdroje v oblasti společenských věd

0 comments
Také v letošním roce 1999 se budeme společně setkávat s profesionálními informačními zdroji v elektronické podobě. Do dnešního příspěvku jsme zařadili oblast „Společenských věd" a vybereme pro vás zajímavé tituly, o kterých by bylo dobré vědět víc.

Do výběru jsme zařadili Sociological Abstracts, Wilson Social Sciences Abstracts Fulltext, PAIS International, Philosopher’s Index, Expanded Academic ASAP International, Dissertation Abstracts.
Všechny jmenované tituly je možné vyzkoušet zdarma - online přímo u vás na pracovišti, pomocí vašeho www browseru. Odkaz naleznete na www stránce Albertina icome Praha.


SOCIOLOGICAL ABSTRACTS Producent: Sociological Abstracts
Vydavatel: The Dialog Corporation
Information Access Company
SilverPlatter
OVID Technologies SOCIOLOGICAL ABSTRACTS obsahují přes 386 000 abstraktů a bibliografických záznamů z 2300 časopisů o sociologii z celého světa od roku 1974. Vydání na CD-ROM rovněž obsahuje databázi SOPODA (Social Planning Policy and Development Abstracts) od roku 1980, která rozšiřuje záběr titulu o oblast aplikované sociologie.

Varianty přístupu:
DATASTAR SOCIOLOGICAL ABSTRACTS SOCA
DIALOG SOCIOLOGICAL ABSTRACTS [37]
IAC SearchBank SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
Ovid Network SOCIOFILE
Ovid Online SOCIOFILE
SilverPlatter CD-ROM SOCIOFILE
SilverPlatter online SOCIOFILE

WILSON SOCIAL SCIENCES ABSTRACTS FULLTEXT

Producent: H.W.Wilson
Vydavatel: H.W.Wilson
SilverPlatter
UMI

Na 410 periodik vycházejících v angličtině je základem této abstraktové verze databáze SSI, která se zabývá problematikou vědních disciplín jako antropologie, ekonomika, politologie, mezinárodní vztahy, právo, kriminologie, psychiatrie a psychologie, sociální problematika a sociologie. Dále postihuje etnické studie, problematiku menšin, urbanistiku a podobně. Obsahuje přes 430 000 záznamů, ke kterým ročně přibývá na 40 000 dalších. Abstraktová verze obsahuje abstrakty počínaje rokem 1994. Verze FULLTEXT obsahuje plné texty 112 vybraných periodik s retrospektivou od ledna 1995.

Varianty přístupu
DIALOG SOCIAL SCIENCE ABSTRACTS [142]
SilverPlatter CD-ROM SOCIAL SCIENCES INDEX
SilverPlatter CD-ROM CD-ROM
SOCIAL SCIENCES ABSTRACTS
SilverPlatter online SOCIAL SCIENCES INDEX
SilverPlatter online SOCIAL SCIENCES ABSTRACTS
UMI CD-ROM SOCIAL SCIENCES INDEX / FULL TEXT s plnými texty 224 titulů (Full Image)
UMI PROQUEST DIRECT SOCIAL SCIENCES INDEX / FULL TEXT
Wilson CD-ROM SOCIAL SCIENCES INDEX
Wilson CD-ROM SOCIAL SCIENCES ABSTRACTS

PAIS INTERNATIONAL

Producent: PAIS
Vydavatel: The Dialog Corporation
Information Access Company
SilverPlatter

Bibliografický index knih, článků, adresářů, sborníků z konferencí a dalších materiálů týkajících se mezinárodních událostí, ekonomiky, politiky, právních a sociálních otázek. Obsahuje více než 400 000 dokumentů s abstrakty v angličtině od roku 1972, PAIS tezaurus a adresář periodik a
Vydavatel:ů. Roční přírůstek databáze činí 15 000 záznamů.

Varianty přístupu:
DATASTAR PAIS: INTERNATIONAL PUBLIC AFFAIRS
PAIS DIALOG PAIS INTERNATIONAL [49]
IAC SearchBank PAIS INTERNATIONAL
SilverPlatter CD-ROM PAIS INTERNATIONAL
SilverPlatter online PAIS INTERNATIONAL

PHILOSOPHER`S INDEX

http://www.aip.cz Vydavatel: The Dialog Corporation

Databáze bibliografických záznamů a abstraktů z knih a více než 300 časopisů z filozofie a příbuzných oborů: estetika, epistemologie, etika, logika, metafyzika, filozofie různých disciplín (např. vzdělání, historie, práva, věda a náboženství). Záznamy databáze se týkají mezinárodních zdrojů od roku 1940.

Varianty přístupu:
DIALOG PHILOSOPHER`S INDEX [57]
DIALOG ONDISC PHILOSOPHER`S INDEX

DISSERTATION ABSTRACTS

Producent: UMI
Vydavatel: The Dialog Corporation
OVID Technologies
SilverPlatter
UMI

Indexuje více než 1,4 miliónu doktorských disertačních prací publikovaných od roku 1961. Roční přírůstek je okolo 40 000 dokumentů. Reprezentováno je přes 500 světových univerzit. Každý dokument obsahuje abstrakt a přesnou bibliografickou referenci (autor, název, instituce, datum, předmět, počet stran a informace o možnosti dodání plného textu) pro materiály od roku 1980. Pro starší materiály jsou k dispozici pouze bibliografické reference.

Varianty přístupu:
DIALOG DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE [35]
DATASTAR DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE DISS
Ovid CD-ROM DISSERTATION ABSTRACTS
SilverPlatter online DISSERTATION ABSTRACTS
SilverPlatter ERL DISSERTATION ABSTRACTS
UMI CD-ROM DISSERTATION ABSTRACTS ONDISC
UMI CD-ROM DISSERTATION ABSTRACTS A - HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
UMI CD-ROM DISSERTATION ABSTRACTS B - SCIENCES & ENGINEERING

Praktická ukázka z CD-ROMu:

Vyhledávání na CD-ROMU je příjemné a snadné, nevíte-li si rady s dalším postupem - sám systém vám nabídne řešení postupu. Při výběru z báze je možné použít i index.

Po vyhledání relevantních informací si můžete vybrané záznamy prohlédnout seznamu, z kterého si zvolíte pomocí „šipek" ­Ż zajímavý záznam.

Praktická ukázka online:

Dissertation Abstracts - poslední dva roky jsou zdarma přístupné na stránkách společnosti UMI.

EXPANDED ACADEMIC ASAP INTERNATIONAL EDITION

Producent: Information Access Company
Vydavatel: Information Access Company

Tato databáze je jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů, který pokrývá všechny akademické obory. Poskytuje obrovské množství bibliografických záznamů o článcích v 1580 odborných a všeobecných časopisech z mnoha oblastí vč. sociálních věd a humanitních oborů, komunikací a počítačů, životního prostředí, zdravotní péče atd. atd. Obsahuje rozsáhlé abstrakty k většině titulů, posledních 6 měsíců New York Times a plné texty 750 nejžádanějších časopisů.

Varianty přístupu:
IAC CD-ROM EXPANDED ACADEMIC ASAP
IAC SearchBank EXPANDED ACADEMIC ASAP denně

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČEPKOVÁ, Lenka. Elektronické informační zdroje v oblasti společenských věd. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 1 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-10251. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10251

automaticky generované reklamy