Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické informační zdroje pro výuku a vědu (Krzysztof Murawski)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Elektronické informační zdroje pro výuku a vědu (Krzysztof Murawski)

0 comments
Autoři: 

Krzysztof Murawski

Kryzstof Murawski z firmy ProQuest vystoupil s příspěvkem "Elektronické informační zdroje pro výuku a vědu" (Electronic resources for teaching and research cycle). V úvodu představil oba cykly formou tabulky a grafického znázornění. Věnoval se také historii společnosti ProQuest, zmínil zejména UMI jako zakládající společnost. Nyní mezi skupinu značek ProQuest patří mj. RefWorks. ProQuest nabízí různé typy zdrojů, např. Papers Invited (zaměřen na konference) či Funding Opportunities.

Na konkrétním příkladě také K. Murawski ukázal práci s citačním manažerem RefWorks. Protože různé časopisy mají různé nároky na podobu rukopisů, je vhodné použít právě tento citační manažer, neboť záznamy je možné jediným kliknutím myši upravit do podoby žádané příslušným časopisem; navíc lze záznamy umístit do adresáře a sdílet jej se studenty.

Přednášející také prezentoval rozhraní pro vyhledávání v databázích ProQuest, které umožňuje jednoduchým způsobem (na základě návrhů rešeršního systému) upravovat (např. zužovat) rešeršní dotaz. Přiblížil také databází ProQuest Dissertations & Theses (je vhodným zdrojem např. při plánování tématu dizertace) a Medical Evidence Matters. Upozornil, že ProQuest nabízí také videa, např. z oblasti managementu. Zajímavým zdrojem je Digital National Security Archive - nabízí dokumenty amerického Národního bezpečnostního archivu, které byly odtajněny.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Elektronické informační zdroje pro výuku a vědu (Krzysztof Murawski). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-13428. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13428

automaticky generované reklamy