Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické informační zdroje pro knihovníky

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Elektronické informační zdroje pro knihovníky

0 comments

Cílem posledního pokračování tohoto sloupku je upozornit menší veřejné knihovny, pro které především byl tento seriál vytvářen, na elektronické informační zdroje, které usnadní práci přímo knihovníkům. Což by se pochopitelně mělo následně projevit ve zlepšení kvality služeb uživatelům knihovny.

Je pro mě vždy velmi překvapivé, když narazím na veřejnou knihovnu, která nemá nebo nepoužívá CD-ROM Česká národní bibliografie (ČNB), jeden z nejužitečnějších elektronických informačních zdrojů, které české knihovny mohou mít k dispozici. Sada, kterou v této době tvoří již 3 disky CD-ROM, obsahuje především databázi České knihy pokrývající asi 600 000 titulů české knižní produkce 20. století. Ještě větší je databáze článků z českých časopisů od roku 1990, velmi užitečné jsou také báze českých periodik, zahraničních bohemik, speciálních dokumentů a disertací. Stále větší rozsah a význam získává také databáze jmenných autorit, kterou ocení především katalogizátoři.

ČNB vytvoří knihovně s omezeným knižním fondem velmi solidní "informační podloží", ze kterého může čerpat. Personál naší knihovny je naučen, že informaci o nedostupnosti literatury na určité téma v naší knihovně musí okamžitě následovat nabídka: "...ale můžeme vám zjistit, jaké knihy k tomuto tématu vůbec vyšly a objednat je z jiné knihovny" a okamžitá rešerše v ČNB. Stejným způsobem používáme i ostatní databáze, především však článkovou. ČNB je také vždy použita pro ověření údajů o dokumentu objednávaném na MVS, aby objednávka byla přesná a úplná, tudíž i obratem vyřízena. Katalogizátoři mají zase ve zvyku, mají-li problémy se zpracováním obtížnějšího dokumentu, ověřit si správnost své práce podle kvalitního záznamu v ČNB. Knihovny, kterým to jejich knihovnický software dovoluje, mohou záznamy z ČNB do svého katalogu přímo přebírat.

Široké spektrum elektronických informačních zdrojů pro knihovníky nabízí v první řadě Internet. Jedná se především o vystavené katalogy knihoven, souborné katalogy, různé bibliografické a faktografické databáze a služby vystavěné nad těmito informačními zdroji. Jsou volně přístupné, používat je tedy může přímo i koncový uživatel knihovny bez pomoci knihovníka, ale po pravdě řečeno, málokdo tak činí a ani se nedivím.

Největší efekt přináší využití těchto informačních zdrojů v meziknihovních výpůjčních službách. Potřebnou knihu je možné s jejich pomocí rychle lokalizovat a objednat e-mailem v knihovně, která ji má v tom okamžiku volnou k půjčení. Může to být malá knihovna na druhém konci republiky, která by nás vůbec nenapadla a zbytečně bychom posílali klasickou objednávku do nejbližší velké knihovny, která žádaný dokument sice vlastní, ale je na dlouhou dobu rozpůjčován.

Kvalitní a aktuální přehled českých knihoven připojených na Internet a jejich vystavených katalogů vytváří Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. S pomocí tohoto přehledu můžete prohledávat jednu knihovnu po druhé a pátrat po žádané knize. Efektivnější je ale pro začátek použít existující souborné katalogy - především SK ČR Caslin, souborný katalog knihoven používajících Lanius - SKAT apod. Zajímavou službu nabízí Regionální knihovna v Karviné, která provozuje systém virtuální MVS, jež sám prohledává velké množství katalogů českých a zahraničních knihoven, pátrá po požadovaném titulu a posléze odesílá elektronickou objednávku. Z informačních zdrojů souvisejících s MVS je velmi užitečný také soupis linek na objednávkové elektronické MVS formuláře českých knihoven, vytvářený Národní knihovnou.

Pátrá-li knihovna pro svého uživatele po zahraničním periodiku nebo článku z něj, je nedocenitelný Katalog zahraničních periodik, kde lze bleskově zjistit, zda je požadované číslo určitého zahraničního periodika k dispozici v některé české knihovně.

Nejmodernější služby, pokud jde o přístup k periodikům, ovšem poskytuje Virtuální polytechnická knihovna, projekt Státní technické knihovny a několika dalších především technicky zaměřených knihoven. Články z periodik nalezené v jejich souborném katalogu dodávají elektronickou cestou, v podobě digitálních kopií, během několika hodin! Před službami VPK musím s úctou smeknout klobouk, neboť objednávky naší knihovny vyřizují obvykle do 1-2 hodin.

Knihovna může na Internetu najít i pomoc s méně obvyklými druhy dokumentů, například normami. Pomocí databází vystavených na stránkách Českého normalizačního institutu lze nalézt platnost a označení libovolné české normy, což pomůže v typickém případě, kdy je třeba na MVS objednat normu, o které čtenář ví pouze, "že je o druzích oceli".

Internetových informačních zdrojů vhodných pro knihovníky je celá řada, výborným výchozím bodem jsou stránky Národní knihovny České republiky, které v části nazvané Informace pro knihovny sdružují velké množství zajímavých odkazů na legislativní a normativní dokumenty, sdružení knihoven a jejich akce, grantové programy pro knihovny a řadu dalších užitečných informací.

A úplně na závěr seriálu: Knihovníci, nezapomínejte, že výborný elektronický informační zdroj naleznete také na adrese http://www.ikaros.cz!

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAVLICOVÁ, Libuše. Elektronické informační zdroje pro knihovníky. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-10844. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10844

automaticky generované reklamy
registration login password