Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické časopisy, knihy a sbírky digitalizovaných informací pro akademické knihovny (Paul Fertl)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Elektronické časopisy, knihy a sbírky digitalizovaných informací pro akademické knihovny (Paul Fertl)

0 comments
Autoři: 

Paul Fertl

Na úvod přednášející představil Gale jako součást Cengage Learning. Jeden z produktů firmy je Academic OneFile (AONE), který obsahuje 13 tisíc časopisů vydávaných mimo USA, přičemž polovina z nich je recenzovaných a 5000 titulů je dostupných v plném textu. Při výběru časopisů je snaha vyhýbat se překryvu mezi tituly; databáze neobsahuje pouze anglicky psané časopisy, ale i tituly v dalších sedmi jazycích, přičemž je dostupný automatický překlad mezi jazyky. Academic OneFile obsahuje také multimédia, např. videozáznamy operací, a navazuje na důležité bibliografické databáze, např. ERIC či Inspec. K základním funkcím Academic OneFile patří vyhledávání, prohlížení, galerie obrázků a videí, překlady. Vyhledávací stroj (PowerSearch) přitom dokáže prohledávat a zapojit i zdroje, které nejsou přímo součástí platformy.

Dalším produktem je Gale Virtual Reference Library, která obsahuje více než 3000 titulů referenčních publikací od 60 vydavatelů. Její přístupnost a použití je neomezené, využít lze vzdálený přístup, je možné stáhnout a importovat záznamy knih. Přednášející zdůraznil, že cenová politika tohoto informačního zdroje je velmi přívětivá. Elektronická kniha stojí pouze o 10 % více než tištěná kniha, přičemž není potřeba pořizovat celé kolekce, ale je možné koupit jednotlivé kopie.

Dalším důležitým produktem firmy je ECCO (Eighteenth Century Collections Online), což je vlastně elektronický archiv časopisů, smluv, časopisů, knih apod. Knihovny si tak mohou předplatit vlastní knihovnu s 33 miliony stránek, 184 tisíci titulů a více než 200 tisíci svazků. Podle P. Fertla jde o největší a nejúplnější online historický archiv svého druhu pro studium 18. století, historie Evropy, Afriky a arabského světa. Zdroje jsou přitom podrobně katalogizovány a obohaceny o množství metadat.

(text konferenčního příspěvku)

(rch)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Elektronické časopisy, knihy a sbírky digitalizovaných informací pro akademické knihovny (Paul Fertl). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-09-25]. urn:nbn:cz:ik-13127. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13127

automaticky generované reklamy
registration login password