Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EIFL Direct v České republice

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

EIFL Direct v České republice

0 comments
Před rokem vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR program "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" (LI). V rámci tohoto programu byla na dobu minimálně 4 let zpřístupněna řada informačních zdrojů, mezi které patří také databáze firmy EBSCO Publishing zahrnuté do projektu Sorosovy nadace Open Society Institute (OSI) s názvem EIFL Direct.

Jak už bylo řečeno, projekt EIFL Direct vznikl z iniciativy Sorosovy nadace, která chtěla zpřístupnit plné texty časopisů a dalších informačních zdrojů zemím střední a východní Evropy, Asie a Afriky. OSI tak vytvořila největší světové informační konsorcium čítající 39 zemí, které byly do projektu zařazeny. Projekt je určen všem typům knihoven v účastnických zemích, od národních a univerzitních, přes lékařské až po veřejné. Z výběrového řízení na poskytovatel databází vyšla vítězně americká firma EBSCO Publishing, která nejlépe ze všech 7 účastníků nejužšího kola vyhovovala 25 požadovaným kritériím.

Projekt EIFL Direct se tematicky orientuje na oblast humanitních a společenských věd a medicíny. Tomu odpovídá i výběr databází. V současné době je zpřístupněno 8 databází: Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source Plus; z oblasti medicíny jsou to pak Clinical Reference System, Health Source Plus, USP DI Volume II, Advice for the Patient. Samostatný oddíl tvoří databáze Comprehensive MEDLINE Plus Full-Text. Všechny databáze kromě MEDLINE produkuje firma EBSCO, MEDLINE je nakupován jako celek od svého producenta, Národní lékařské knihovny USA. Databáze zahrnuté do projektu EIFL nabízejí více než 3300 titulů plnotextových časopisů, novin a zpravodajství informačních agentur a přes 1300 příručních publikací.

V České republice se program EIFL Direct rozeběhl začátkem roku 2000. První zájemci měli možnost registrovat se už v listopadu loňského roku (viz připojená tabulka), ale největší nárůst přihlášených knihoven je patrný v březnu letošního roku, kdy také proběhla první školení pro knihovníky.

V tomto projektu se nabízí všem knihovnám jedinečná možnost přístupu k plnotextovým dokumentům, které by pro ně byly jinak, především z finančních důvodů, nedostupné. Přístup k databázím je hrazen ze zmíněného grantu a je tedy zdarma po dobu čtyř let. Pro využívání databází v režimu online je jedinou podmínkou přístup na Internet, který ovšem není nezbytností pro účast v projektu, protože EBSCO zdarma nabízí také vybrané databáze na CD-ROM a DVD-ROM. Databáze v této formě si může objednat každá zúčastněná knihovna. Tyto nosiče tak bude moci využívat i po případném skončení online přístupu.

V současné době je v projektu registrováno zhruba 160 knihoven všech výše jmenovaných typů. Každý měsíc dochází do Národní knihovny, která je řešitelem projektu, celková statistika využívání databází pro celou ČR. Statistika vykazuje počet registrací (číslo o počtu knihoven je pouze orientační, především z důvodů duplicit), počet rešerší, plnotextových článků a prohlédnutých stránek. Počet zaregistrovaných knihoven se může zdát nízký, ale i tak je to číslo poměrně potěšující, nehledě k tomu, že počet není zdaleka konečný. Projekt má své webové stránky, kde si můžete přečíst další informace. V polovině září byla zřízena pro účastníky a další zájemce elektronická konference. V druhé polovině listopadu pak proběhnou další školení pro nově zaregistrované knihovny.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. EIFL Direct v České republice. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 9 [cit. 2023-02-04]. urn:nbn:cz:ik-10626. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10626

automaticky generované reklamy