Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy (Tomáš Pavela)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy (Tomáš Pavela)

0 comments
Autoři: 

Tomáš Pavela

Tomáš Pavela (CERGE-EI) přednesl příspěvek, který si připravil společně s Hanou Pessrovou, Eliškou Reitspiesovou a Lucií Vasiljevovou (tamt.). Economists Online je portál původně evropské, nyní již celosvětové sítě NEREUS. Práce na portálu začaly v září 2007, ukončení prací je plánováno na březen 2010. Na realizaci projektu se účastní celkem osm zemí – konkrétně jde o 16 partnerů z prestižních univerzit a výzkumných institucí. Cílem je vybudovat síť mezinárodních poskytovatelů ekonomických informací. V první fázi by měly být na portálu zahrnuty práce 300 výzkumných pracovníků ze šesti významných ekonomických institucí, nakonec půjde o 50 000 dokumentů, konkrétně časopiseckých článků, výzkumných zprýáv, kapitol monografií, příspěvků z konferencí a datových sad. Je využito sklízení dat z jednotlivých institucionálních repozitářů a dalších ekonomických zdrojů (zejména se jedná o RePec). Je pevně dána struktura dat pro sklízení. Jako software je využit Digitool. Při řešení projektu je potřeba se vyrovnávat s rozdíly v autorských zákonech zúčastněných zemí. Grafické uživatelské rozhraní portálu je v současné době spuštěné v demoverzi, finální verze je plánována na září 2009. T. Pavela následně přiblížil rozhraní portálu a také knihovnu CERGE-EI a její roli ve sdružení NEREUS. Obsah repozitáře je knihovnou naplňován na základě personální bibliografie, která je od roku 1993 ukládána do databáze ASEP. Součástí práce na projektu se také stala motivace výzkumných pracovníků k tomu, aby poskytli do repozitáře své práce.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy (Tomáš Pavela). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-06-19]. urn:nbn:cz:ik-13164. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13164

automaticky generované reklamy
registration login password