Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EBSCO Discovery Service jako příklad centralizovaného vyhledávače

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

EBSCO Discovery Service jako příklad centralizovaného vyhledávače

0 comments

22. února 2012 se v klubu knihovny VŠE v Praze uskutečnila prezentace centralizovaného vyhledávače (EDS) od firmy EBSCO. Za EBSCO se zúčastnili pánové Claus Wolf, Jan Luprich a Pavel Synek.

Úvodem

EBSCO s projektem začínalo jako agregátor periodik a poskytovatel oborových bibliografických databází, mělo tedy poměrně dobrý základ dat k integraci. Na trh přišlo až s ročním zpožděním oproti konkurenčním centralizovaným vyhledávačům, nechtěli zbytečně spěchat s vývojem, což jim umožnilo i vyvarovat se některých chyb. Do vývoje například zapojili až 200 odborníků z MIT. V současné době má EBSCO cca 1100 implementací po celém světě, v provozu je EDS např. v Bibliothèque nationale de France.

Zdroje dat

EDS získává data z několika zdrojů. Jejich hlavním zdrojem jsou sami vydavatelé, kteří metadata poskytují velmi ochotně a bez problémů; dále pak agregátoři dat, kteří ale nevlastní plné texty a obvykle nemají právo na základě samostatného rozhodnutí poskytnout data třetí straně. A rovněž producenti licencovaných bibliografických databází, které ale obvykle neobsahují plné texty a neposkytují metadata třetím stranám, jejich metadata se také v centralizovaných vyhledávačích velmi špatně indexují.

Spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli služeb centralizovaných vyhledávačů funguje na základě smluv na principu fair trade. S většinou ostatních poskytovatelů ale EBSCO aktuálně nemá platnou smlouvu. Technické zázemí (zejména servery) je umístěné v Ispwitchi v Massachusetts. Neustále narůstá a obnovuje se, denně vyřizuje kolem 40 miliónů vyhledávání a přibližně 1 bilion požadavků na zobrazení stránky.

Claus Wolf z německé pobočky EBSCO Publishing pojal představení funkcí nového systému zábavně, avšak poučně. Naslouchalo mu přibližně třicet zástupců odborné veřejnosti

Claus Wolf z německé pobočky EBSCO Publishing pojal představení funkcí nového systému zábavně, avšak poučně. Naslouchalo mu přibližně třicet zástupců odborné veřejnosti.

Implementace

Samotná implementace systému pro instituci trvá obvykle 4-6 týdnů. První fáze po podpisu smlouvy je získání informací od zákazníka, obvykle formou dotazníků: co všechno zákazník má k dispozici, v jakém formátu nebo s jakou licencí přístupu, co z toho si bude přát implementovat... Následuje jako ve všech podobných případech samotná implementace a otestování systému a nakonec integrace na platformu zákazníka, Systém může zákazníkovo stávající webové rozhraní nahradit, resp. doplnit. Rozhraní může vypadat takřka stejně jako původní stránka, nebo pouze přidat určité prvky pracující v novém systému, např. pole pro vyhledávání. Takové pole se může objevit i například na facebookovém profilu knihovny – to představuje pro čtenáře maximální zjednodušení přístupu k datům. Systém dokáže zobrazovat i QR kódy.

Systém začleňuje několik druhů informací. Největší část tvoří vlastní databáze firmy EBSCO dle smlouvy s klientem, další pak jsou data partnerů, např. Elsevier, National Library of Medicine v Bethesdě apod., následuje platforma EBSCOhost a zákazníkem předplacené fulltextové databáze. Nedílnou součástí jsou pak lokální databáze zákazníka, obvykle se jedná  o knihovní katalog (OPAC) nebo repozitář.

Práce s daty a nastavení systému

Relevance zobrazovaných záznamů je řešena na základě několika různých údajů s různou vahou – např. se jedná o název, autora, předmětové heslo nebo dobu publikace dokumentu. Deduplikace jednotlivých záznamů není a nikdy ani nemůže být z pohledu uživatele dokonalá, ať už z důvodu různých možností psaní jednotlivých slov, různých jazyků nebo obyčejných překlepů. EBSCO problém řeší tak, že raději záznam zobrazí dvakrát než aby omylem nebylo zamezeno zobrazení odkazu, který by mohl být pro čtenáře zajímavý.

Cílem systému je jednoduchost, integrace API a důraz na výzkum uživatelského rozhraní

Cílem systému je jednoduchost, integrace API a důraz na výzkum uživatelského rozhraní. Už nyní může administrátor nastavit preference v užití tzv. widgetů dle požadavků jednotlivých knihoven – např. propojení s QR kódy, Google Books, Goodreads, nabídkou příbuzných knih nebo děl od stejného autora. (zdroj: prezentace C. Wolfa / EBSCO)

Poměrně důležitou otázkou je linkování na plný text nebo další možnosti – pro čtenáře je vždycky lepší, když se jedná o pouhý jeden klik, ať už se dostane přímo k plnému textu, k odkazu na papírový dokument z OPACu knihovny nebo na objednávku meziknihovní výpůjční služby. V EDS má knihovna možnost rozhodnout sama, která možnost se bude nabízet jako první, zda např. odkaz na plný text nebo na dokument v papírové podobě.

Další nastavení se dá ovlivnit přes aplikaci EBSCOadmin – umožňuje například nastavit přístupy pro zalogované nebo nezalogované čtenáře; po autentikaci nabídnout již zpřesněnou možnost vyhledávání (např. studentovi právnické fakulty nebude přednostně nabízet vyhledávání v muzikologických databázích). Data je možno implementovat z různých formátů, např. MARC21, MARCXML, UNIMARC…, přes protokol OAI a samozřejmě se dle požadavků knihovny nastavuje i četnost aktualizací.

Výhled do budoucna

V současné době se EBSCO stále snaží svůj centralizovaný prohlížeč přiblížit lidem – fungovat jednoduše, posílit výkon a stabilitu, v oblasti hodnocení relevance se snaží více zapojit samotné uživatele. Testují možnost zapracování vícejazyčného prohledávání tezauru, což není zcela jednoduché už jen z hlediska počtu jazyků na světě. Další novinkou připravovanou již na rok 2012 je mobilní aplikace Mobile 2.0, která bude schopna pracovat i s QR kódy jako odkazy na vyhledané dokumenty.

Poznámka: Autorem fotografií je Pavel Farkas.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KHÁSOVÁ, Věra. EBSCO Discovery Service jako příklad centralizovaného vyhledávače. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 3 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-13837. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13837

automaticky generované reklamy
registration login password