Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-zdroje v širším kontextu: interakce, integrace, kustomizace a personalizace (Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

E-zdroje v širším kontextu: interakce, integrace, kustomizace a personalizace (Vladimír Karen)

0 comments
Autoři: 

Vladimír Karen

Vladimír Karen (Albertina icome Praha s. r. o.) v úvodu poznamenal, že ke čtyřem cizím slovům v názvu přednášky nemá příliš vřelý vztah. Navázal hypotézou, že zejména akademické knihovny se stále soustředí na tradiční zdroje a procesy, ale potřeby jejich uživatelů a zároveň těžiště jejich aktuální situace se již přesouvá na elektronické zdroje. Vyvrácení nebo potvrzení hypotézy nechal na účastnících jako domácí úkol. Za účelem přípravy a vypracování úkolu přislíbil nabídnutí některých dalších myšlenek.

Podíváme-li se na zdroje z pohledu nákladů a lidských zdrojů, lze konstatovat, že řada pracovníků se věnuje tištěným zdrojům (akvizice, katalogizace, studovny atd.), avšak o elektronické zdroje se i ve velkých knihovnách starají většinou pouze jeden až dva specialisté. Hovoříme-li o knihovních fondech, již před několika lety měly velké knihovny přes 90 % aktuálních titulů časopisů dostupných elektronicky. Otázkou je poměr skutečných nákladů na akvizici.

Knihovny se snaží elektronické zdroje různým způsobem propagovat, efektivita používaných marketingových nástrojů je však často velmi nízká. U elektronických zdrojů by teoreticky nemusela být školení, na druhou stranu ale můžou působit jako vhodný nástroj propagace. Podpora uživatelů a navazující služby často nejsou dostatečné, protože jeden až dva zaměstnanci, kteří mají elektronické zdroje na starosti, na tuto práci nemají dostatek času.

V. Karen navázal vysvětlením termínu interakce z názvu přednášky – je tím míněna interakce mezi zdroji (systémy) navzájem, zvláště pomocí OpenURL. Klasickým příkladem integrace je pak federativní nebo unifikované vyhledávání, dále může jít o správu přístupů, díky němuž je možné k elektronickým zdrojům přistupovat i vzdáleně, např. z domova. Byl zmíněn také ERMS – Electronic Resource Management System.

Kustomizace je přizpůsobení vlastností daného produktu nebo služby potřebám konkrétní organizace. Může jít o přizpůsobení vzhledu přehledu elektronických časopisů, dále např. o malá vyhledávací okénka (search widgets) – po zadání dotazu jsou prohledány vybrané sady databází a zobrazí se výsledky. Personalizace je také přizpůsobení, ne však potřebám organizace, ale potřebám jednotlivce – uživatele.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. E-zdroje v širším kontextu: interakce, integrace, kustomizace a personalizace (Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-08-15]. urn:nbn:cz:ik-13160. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13160

automaticky generované reklamy
registration login password