Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-learning Forum 2008

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

E-learning Forum 2008

0 comments
Autoři: 

Ve středu 5. března 2008 proběhl v hotelu Olympik již osmý ročník odborné konference s názvem E-learning Forum. Stejně jako v předchozích letech se i tentokrát sešli zástupci komerční sféry i vzdělávacího sektoru a diskutovali o nových postupech na poli elektronického a distančního vzdělávání.

V hotelu také poletoval Ikaros - že by konkurence?

V hotelu také poletoval Ikaros - že by konkurence?

Akce se konala v rámci „Března - měsíce internetu“, který letos vstoupil již do svého jedenáctého ročníku a jehož aktivity připomněl Jaroslav Winter ve svém úvodním příspěvku. V rychlosti prolétl chystané akce a vyjmenoval hlavní partnery. Aktivitám letošního BMI jsme se věnovali v samostatném článku, takže nyní již přistoupíme k samotnému obsahu jednotlivých přednášek.

Jako první vystoupila Lucie Melicharová ze společnosti Learn2grow. Pohovořila o e-learningu obecně a o aktuálních trendech, které lze pozorovat. Internet se v poslední době proměňuje a oblast vzdělávání tyto změny reflektuje. Můžeme se tedy setkat s větším důrazem na spolupráci více uživatelů (systémy wiki, sociální networking, využívání softwarů s otevřeným zdrojovým kódem apod.) a na neformální způsoby výuky (blogy, podcasty, využití projektů typu Second Life atd.). Ustupují také sáhodlouhé „učebnicové“ texty; informace jsou kratší a relevantnější.

Tomáš Hrdonka a Marek Valko ze společnosti Trask Solutions hovořili o řešeních, které jejich firma zajišťuje a vytváří pro své zákazníky, kupříkladu o systému, který je propojený s měřením výkonu zaměstnanců. Díky těmto údajům je možné kurzy přesně nastavit na míru každého zaměstnance, což pochopitelně zefektivní řízení lidských zdrojů (human resources) dané společnosti. Podrobnosti a ukázky si pak nechali na odpolední wokrshop, na který všechny přítomné rovnou pozvali.

Pozoruhodný vzdělávací koncept představili Dana Egerová a Ludvík Eger z Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Tento nový přístup se nazývá „Rapid e-Learning“. Jak již název napovídá, jedná se o rychlou, levnou a jednoduchou alternativu (či spíše suplement) ke klasickému e-learningu. Obě varianty se nicméně odlišují a hodí se k různým účelům. Zatímco u zmiňovaného klasického e-learningu je cílem naučit uživatele nějaké nové znalosti či znalostní okruhy, přístup „Rapid“ se zaměřuje na rychlý transfer znalostí (například krátká proškolení, předání informací o nových produktech apod.).

Matematici Helena Wallenfelsová (společnost Gopas, Praha) a Ivo Moll (Ústav statistiky a operačního výzkumu PEF MZLU, Brno) si připravili zajímavou přednášku, ve které vzájemně konfrontovali a vysvětlovali určité mýty, které se pojí s firemním a akademickým prostředím. Například není pravda, že by si firmy mohly dovolit vývoj jakékoliv aplikace, kterou si vymyslí; stejně tak skutečnosti neodpovídá ani domněnka, že by třeba na vysokých školách učitelé zákeřně zneužívali doktorandy a asistenty, aby po nocích vyvíjeli vlastní proprietární řešení.

O veselou a hravou formu výuky se pokusil rozsáhlý projekt „Mozaika profesního vzdělávání“, který představil Milan Černoch, jednatel společnosti Tangram. V souhrnu se jedná o balík 21 e-learningových kurzů, které by měly nabídnout atraktivní způsob výuky. Informace jsou stručné a jasné s možnostmi dalšího doplnění či ukázkových příkladů. Důležitým prvkem je i přehledný design. Součástí aplikace (která využívá technologie Flash) je i interaktivní postavička, která občas něco vysvětlí, občas okomentuje nějakou scénku nebo se trochu pohybuje. To u většiny uživatelů alespoň zabraňuje kolísání pozornosti.

Dalším možným přístupem ke vzdělávání je i OLE neboli Onlinelearning, o kterém hovořila paní Hana Urbanová z občanského sdružení CELN. V tomto případě již nejde o samostudium, ale jedná se o elektronickou formu distančního studia. Studenti se v dohodnutých termínech připojují přes webovou aplikaci do virtuální třídy a s pomocí sluchátek a mikrofonů (a volitelně i webkamer) komunikují s lektorem v reálném čase. Systém umožňuje i sdílení různých dokumentů, se kterými mohou pracovat i současně.

Paní Helena Burianová (sdružení Labyrint) a pan Alexandr Zvonek (Středisko Teiresiás) se také věnovali on-line vzdělávání, tentokrát ovšem zaměřeném na neslyšící studenty. Lidé totiž často mylně předpokládají, že neslyšící uživatelé nemohou mít žádné problémy, protože většina informací je stejně textová či obrazová. Nicméně kvůli absenci sluchových podnětů je pro ně i čeština něco jako cizí jazyk a často dochází k nepřesnému pochopení významu (zde nepomůže ani jazyk znakový, který je od jakékoliv řeči diametrálně odlišný už svojí povahou). S tímto problémem pomůže právě on-line výuka, kde lektor může průběžně kontrolovat, jestli student všemu rozumí a nedochází k nějakému informačnímu šumu.

Poslední prezentaci si připravili Jarmila Koukalová z Českých aerolinií a Jan Plecháč ze společnosti GComp. Tématem byla aplikace e-learningu do prostředí společnosti ČSA. Konkrétně se jednalo o školení „řidičů“, což je základní kurs, který musí absolvovat v podstatě všichni od technického personálu po top management. Pilotní kurs byl spuštěn v září minulého roku, od prvního října se rozběhlo již samotné proškolování. To probíhá postupně (po jednotlivých úsecích), protože jinak by to ani ve společnosti s několika tisíci zaměstnanců nešlo.

Účastníci konference

Účastníci konference

V odpolední částí E-learning Fóra se pak konaly čtyři paralelní workshopy, které obvykle navazovaly na odborné přednášky z dopolední sekce. Na prvním workshopu (který se jmenoval „Jak využít e-learning v různých typech vzdělávání“) se předváděly například produkty společností Wyda a Datron; také se objevily další ukázky „Mozaiky“, OLE a dalších systémů. Druhý workshop (na téma „eHR management“) se točil kolem společnosti Trask Solutions, jejich řešení systému pro řízení lidských zdrojů. Pozornost byla věnována i případovým studiím e-learningového řešení ve společnosti Zentiva. Třetí workshop (označený jako „Úplné řešení vzdělávání s e-learningem“) zajišťovala společnost CCA Group. Prezentace se tedy věnovaly primárně jejich aktivitám.

Zatímco první tři workshopy se zaměřovaly zejména na komerční sektor, čtvrtý a poslední se týkal školství (však také nesl název „Začlenění e-learningu do vysokoškolských vzdělávacích programů“). Ludvík Eger hovořil o projektu EDO (elektronické distanční opory) pro vzdělávání pedagogických pracovníků, Zuzana Horváthová pohovořila o studijních programech na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze a Zuzana Sládková představila e-learningový projekt zaměřený na přípravu doktorandů na Ústavu informačních studií a knihovnictví k jejich další vědecké a pedagogické práci.

PhDr. Bohumír Fiala a PhDr. Zuzana Sládková

PhDr. Bohumír Fiala a PhDr. Zuzana Sládková

Na závěr bych chtěl jako obvykle ještě jednou připomenout internetové stránky, kde je k dispozici program konference, některé příspěvky a prezentace, fotogalerie a další informace. Za zmínku stojí i průběžně se rozšiřující archiv předchozích ročníků.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. E-learning Forum 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12758. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12758

automaticky generované reklamy
registration login password