Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dvě významná výročí v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Dvě významná výročí v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

0 comments

I když nebyl rozený Brňák, do dějin brněnského kulturního života se zapsal tak výrazně, že se s jeho jménem setkáváme téměř denně. Ulice, památník, divadlo, jezero... Když dodáme slovo „knihovna“, všichni už ví, o koho se jedná. Výše zmiňovaní se ve svém názvu pyšní jménem básníka, prozaika, dramatika, novináře, publicisty, knihovníka a v neposlední řadě milovníka přírody (obzvláště rybaření) - Jiřího Mahena. Jako dramaturg Národního divadla v Brně položil základy k umělecké tradici brněnského divadla, podporoval literárně závažné hry i jevištní experimenty, učil na nově založeném dramatickém oddělení brněnské konzervatoře dramaturgii, režii a rozbor světového dramatu. Ovšem jeho největší zásluhou bylo vybudování Městské knihovny, jejíž se stal prvním ředitelem. Knihovna se podle něj měla stát dynamickou kulturní institucí, která by cílevědomě vedla čtenáře k rozvíjení vlastní tvůrčí energie a k sebevzdělávání. Tuto ideu se snaží naplňovat i v dnešní době, tedy 125 let po jeho narození.

J. Mahen ve 30. letech

J. Mahen ve 30. letech

V Mahenově posledním bydlišti na současné Mahenově ulici byl v souladu s vůlí jeho manželky paní Karly Mahenové v roce 1992 vybudován památník se zachovanou pracovnou, expozicí o životě a díle a s prostorem pro literární pořady. Roku 1993 byla založena Společnost Jiřího Mahena, která si vytkla za cíl aktivní podporu kulturního života a rozvíjení mahenovských tradic na poli literárním, divadelním, knihovnickém i v péči o životní prostředí.

J. Mahen ve své pracovně

J. Mahen ve své pracovně

Mahenův památník

Mahenův památník

125 let od Mahenova narození a 15 let od vzniku Mahenova památníku si Knihovna Jiřího Mahena v Brně chce připomenout 12. prosince 2007 (den Mahenova narození). V dopoledních hodinách zástupci Knihovny Jiřího Mahena (KJM) položí květinový věnec na místo věčného odpočinku svého zakladatele na Ústředním hřbitově v Brně - Bohunicích. Na osmnáctou hodinu je připraven pořad v Mahenově památníku s názvem Básníci Petrova ticha. Z rybářských a jiných básní Jiřího Mahena a dalších českých básníků bude číst básník a rybář Tomáš Lotocki.

Následující den, tj. ve čtvrtek 13. prosince 2007, se v 19 hod. bude konat divadlo improvizace - Útulek č. 80, jehož program je věnován památce Jiřího Mahena.

Ti, kteří nebudou mít možnost navštívit některý z pořadů v Mahenově památníku, si mohou ověřit své znalosti o J. Mahenovi a jeho památníku ve vědomostní soutěži a vyhrát jednu ze zajímavých cen. Bližší a aktuální informace je možné nalézt na adrese http://www.kjm.cz/.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POSPÍŠILOVÁ, Kateřina. Dvě významná výročí v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 12 [cit. 2022-05-18]. urn:nbn:cz:ik-12667. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12667

automaticky generované reklamy