Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dvakrát měř, jednou řeš a Za čtenářem až na kraj světa, tentokrát do Vražného

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Dvakrát měř, jednou řeš a Za čtenářem až na kraj světa, tentokrát do Vražného

0 comments
Autoři: 

Na polovinu května 2008 jsme pro knihovníky Moravskoslezského kraje naplánovali dvoudenní seminář, který byl tematicky zaměřen na průzkumy v knihovnách, statistiku a také na čtenářství. Jeho název zněl: „Dvakrát měř, jednou řeš (aneb přínos průzkumů v knihovnách) a Za čtenářem až na kraj světa.“ Tentokrát se pro nás krajem světa stala malá obec Vražné na Novojičínsku.

Obec Vražné

Proč zrovna tato obec? Při metodických návštěvách koncem roku 2007 jsme zajeli navštívit nově otevřenou knihovnu, která získala velmi atraktivní umístění v rekonstruovaném rodném domě Johanna Gregora Mendela (1822 – 1884), objevitele základních principů genetiky. Nadační fond Rodný dům Johanna Gregora Mendela za podpory strukturálních fondů Evropské unie a z rozpočtu České republiky a Moravskoslezského kraje zajistil rekonstrukci nemovitosti, která nyní funguje jako návštěvnické centrum venkovského regionu Moravské Kravařsko a je zároveň památníkem světově známého vědce. Objekt nabízí nejen muzejní expozice, ale také zázemí pro pořádání seminářů, kurzů a výstav. Zcela netypický je společenský sál, který je umístěn ve stodole objektu.

Právě do tohoto venkovského stavení směřovala cesta 60 účastníků semináře, který pořádala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, ve spolupráci s Městskou knihovnou v Novém Jičíně. První zastávkou na cestě byla návštěva a prohlídka Městské knihovny Nový Jičín, která působí jako pověřená knihovna pro celý novojičínský okres. Kolegyně a kolegové z knihoven si měli možnost prohlédnout sídlo knihovny umístěné v Husově ulici v honosné vile Ferdinanda Czeicznera, jehož potomci ji nabídli městu.

První blok příspěvků

Pracovní část semináře zahájila ředitelka MSVK Ing. Lea Prchalová, která se po oba dny ujala moderování této akce. Jako jeden z prvních promluvil starosta obce Vražné Ing. Vladimír Nippert, předseda správní rady nadačního fondu, který přítomným připomněl osobnost J. G. Mendela a velmi zasvěceně seznámil posluchače s rekonstrukcí celého objektu.

Nejen o vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji hovořila Ing. Lea Prchalová. Prezentovala projekt vzdělávání knihovníků připravovaný pro operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Součástí její prezentace byly i aktuální informace o plánované výstavbě budovy MSVK, která od roku 1951 stále sídlí v pronajatých prostorách Nové radnice v Ostravě. Přítomní mohli vidět počítačovou simulaci budovy nové vědecké knihovny i jejich vnitřních prostor.

Za Městskou knihovnu v Novém Jičíně vystoupila Bc. Renáta Domoráková, vedoucí této knihovny. Její přednáška o historii a současnosti knihovnictví v Novém Jičíně byla doplněním informací k prohlídce novojičínské knihovny. Litovat mohli ti, kteří se prohlídky knihovny, letní čítárny a krásné zahrady obklopující celý objekt nezúčastnili.

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, se ve svém příspěvku Benchmarking v knihovnách zabýval tématem, který již několik let umožňuje knihovnám porovnávat své výsledky. Přednáška byla pro knihovny Moravskoslezského kraje velmi podnětná i v souvislosti se skutečností, že se jich do projektu zapojilo již třináct a mnohé další o porovnávání svých výsledků tímto způsobem uvažují.

Po krátké přestávce následovalo velmi zasvěcené vystoupení prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M.A., o výzkumu čtenářství v České republice. Prof. Trávníček knihovníky seznámil s výsledky průzkumu českých čtenářů a jejich čtenářské kultury, s vlivem jednotlivých médií na čtení, se čtením a volným časem. Dále se zabýval způsoby získávání knih, čtenářskými preferencemi, vlivy četby a čtenářskými návyky a také čtením a nečtením.

Poněkud jiný pohled na rozvoj čtenářství především u –náctiletých přiblížil ve svém příspěvku Ing. Vladimír Písečný z Regionální knihovny Karviná, kde je rozvíjena myšlenka nové hry pro čtenáře s názvem Bibliotown. Jedná se o počítačovou hru, která je určena nejen uživatelům knihovny a jejíž osnovu tvoří Příběh. K tomu, aby se hráč dostal ke správné odpovědi, musí navštívit mnoho míst (muzeum, knihovnu, kino, zoo, park, školu, sportovní hřiště, obchod, domov atd.) a zde hledat odpovědi na otázky, za které získává body (peníze). Hráči neodpovídají na stejné otázky, každý si může zvolit alternativu, která je mu nejbližší. Výsledek zjistí na konci hry, která může trvat libovolně dlouho. Tato hra je bohužel zatím pouze ve fázi návrhu, Regionální knihovna Karviná na její realizaci zatím nemá potřebné finanční prostředky.

Závěr prvního pracovního dne semináře patřil Mgr. Petru Bilíkovi, Ph.D. , z Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvek Odraz literatury ve filmu byl zaměřen na český film v první polovině 20. století, na jeho vývojové tendence a vliv literatury na filmovou tvorbu. Podrobně byl rozebrán psychologický horor Spalovač mrtvol, jeden z nejhodnotnějších českých filmů, jehož režisérem byl Juraj Herz.

Večerní prohlídky rodného domu J. G. Mendela se ujal starosta obce Ing. Nippert. Knihovníky provedl všemi prostorami objektu. V prvním patře je instalována dvojjazyčná výstava o životě a díle J. G. Mendela, v přízemních prostorách pak expozice Muzea Novojičínska s ukázkami dobového bydlení. Exkurze se nevyhnula ani prohlídce hospodářského stavení, kde je vystavena dobová expozice zemědělské mechanizace.

Druhý jednací den

Druhý pracovní den semináře byl zahájen vystoupením Mgr. Ladislavy Zemánkové z Národní knihovny ČR – Kdo nemluví v číslech, neví, o čem mluví. V číslech hovoří knihovny již několik desítek let a statistika nebývá zrovna oblíbenou činností knihovníků. K tomu, aby statistické výsledky knihoven pružněji reagovaly na změny v knihovnické práci, se scházela v roce 2007 pracovní komise pro statistiku. Ta se zaměřila na zapracování nových statistických ukazatelů v Deníku pro knihovny a ročního výkazu KULT (MK) 12-01. Účastníci semináře se mohli seznámit s navrhovanými změnami a již přemýšlet o tom, jak všechna potřebná data statisticky zjišťovat.

S příspěvkem Jak měřit spokojenost uživatelů vystoupil PhDr. Vít Richter. Na základě průzkumu, který proběhl v Národní knihovně ČR, ilustroval, že dobře provedený průzkum může přinést zajímavá a mnohdy i překvapující zjištění. Vysvětlil posluchačům, proč a jak měřit spokojenost uživatelů, tematické oblasti zjišťování, specifika měření uživatelské spokojenosti v českých knihovnách a aplikace výsledků do práce knihoven.

Na závěr semináře zazněla přednáška PhDr. Hany Ulmanové, M.A. , překladatelky především americké literatury, s názvem Postmoderní a multikulturní literatura ve Spojených státech. Její dynamický projev všechny posluchače zaujal a především otázky multikulturních trendů a trendů politické korektnosti v USA, knihy jako zboží, četby jako konzum, kvality knih a překladů by si jistě zasloužily delší časový prostor.

Závěr

Po odeznění všech příspěvků seminář zhodnotila Ing. Prchalová a poděkovala všem účastníkům, přednášejícím i organizátorům. Ocenila kvalitu příspěvků, podnětné nápady a inspirace pro další činnost.

Semináře se celkově zúčastnilo 50 žen, 10 mužů a pes Dante, který vzhledem ke svému jménu měl plné právo na účast.

Prezentace k jednotlivým příspěvkům a fotogalerii ze semináře naleznete na adrese http://www.svkos.cz/proknam.htm#seminar.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠEDÁ, Marie. Dvakrát měř, jednou řeš a Za čtenářem až na kraj světa, tentokrát do Vražného. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 6 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12855. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12855

automaticky generované reklamy