Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dostupný, rychlý a bezpečný Internet pro každého

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Dostupný, rychlý a bezpečný Internet pro každého

0 comments

Dostupný, rychlý a bezpečný Internet pro každého, takové je motto letošního Března - měsíce Internetu. Pátý ročník Března sice oficiálně odstaroval až 2. března na 1. letní party v Českém Krumlově - jeho hlavní témata se však dostala do veřejných diskuzí daleko dříve. V únoru jsme například oslavili 10 let připojení Československa k Internetu - v ohlédnutí za tímto obdobím sice sledujeme postupující liberalizaci telekomunikačního trhu, avšak nerovné podmínky pro konkurenci monopolu, vysoké ceny za připojení a problémy propojovacích dohod stále přetrvávají. Nedávno vydalo České fórum pro informační společnost (ČFIS) stanovisko, ve kterém upozorňuje na disproporci mezi závazky ČR v eEurope a realitou a stranou kritiky odborníků i širší veřejnosti nezůstaly ani kauzy "Internet do škol" a skutečnost, že bez vypsání výběrového řízení byl Český Telecom stanoven dodavatelem jednotné telekomunikační infrastruktury pro státní správu.

Poslední průzkumy ukazují, že 25 %, resp. 30 % dospělé populace u nás má přístup k Internetu, podle RIPE jsme v počtu Internetových uzlů 24. v Evropě. Ačkoli toto srovnání není ještě důvodem k velkému nadšení, v průzkumu připravenosti malých a středních podniků na e-business vychází Česká republika velmi dobře, v EU jsme za Finskem, Švédskem, Dánskem, Rakouskem a Německem, ale před Norskem, Itálií, Španělskem a dokonce i Velkou Británií. Stále však existují překážky, které brzdí rozvoj elektronického obchodu u nás. Jsou jimi například neznalost Internetu a především přínosu jeho využívání pro firmu. Právě to je jedním z cílů letošního ročníku Března: posílit vědomí o přínosech využívání Internetu pro firmy, ale i pro jednotlivce. Letošní ročník tedy opět nabízí řadu příležitostí k seznámení se Internetem, hlavní akce uvádíme níže, podrobnější a aktuální informace budou k dispozici kromě našeho časopisu také na následujících stránkách:

www.brezen.cz
www.atlas.cz
www.ceskenoviny.cz
www.flashnews.cz

Akce hlavních partnerů letošního ročníku Března - měsíce Internetu

Hybridní pošta
Česká pošta nabízí službu zvanou hybridní pošta. Jde o kombinaci elektronického přenosu dat a fyzického doručení zásilky do schránky adresáta. Jestliže firma chce poslat například cenovou nabídku všem stavebním společnostem na území státu nebo truhlářům v severních Čechách, potřebuje k tomu jen databázi adresátů a obsah sdělení. Obojí v podobě počítačových dat, která lze zaslat prostřednictvím Internetu v zašifrované podobě do Postservisu. Toto středisko dopisy, nabídky či třeba faktury vytiskne, zabalí do obálek a odešle klasickou poštovní sítí. Nemá-li firma potřebnou databázi, může ji získat od České pošty, která vlastní adresáře všech firem a domácností v celé republice. Takže není problém vytvořit databázi potenciálních zákazníků podle regionu nebo oborového členění. Využití hybridní pošty přináší vysoké finanční a časové úspory. Tisk většího množství dopisů a faktur na vysokokapacitních tiskárnách je levnější než na kancelářské tiskárně, obálkování dopisů rychlostí 14 tisíc kusů za hodinu je nákladově výhodnější než ruční práce několika zaměstnanců. Kromě toho nabízí Česká pošta ověřování elektronického podpisu (post signum) a rozesílání zásilek objednaných v internetových obchodech.
Kontakt: ing. Josef Kadlec, Česká pošta, kadlec.josef@ozjc.cpost.cz, tel. (038) 7312 568

Centra Internetu
Počátkem března startuje projekt Intelu a dalších firem, nazvaný Centra Internetu. Jeho cílem je umožnit zájemcům absolvovat rychle a levně základní vyškolení v ovládání Internetu (školení trvá vždy 2 hodiny a stojí 100 Kč na osobu). Účastníci kurzů si mohou v centru také rovnou objednat jednu ze tří sestav počítače s nainstalovaným balíkem software (kancelářský SW 602). Zájemci o kurzy se mohou objednat z kteréhokoli místa v republice na jednotném telefonním čísle 0844-111 130 (modrá linka, tedy sazba jako u místních hovorů). Zájemce si může vybrat nejbližší z Center Internetu, která jsou zatím ve 20 regionech.
Kontakt: Pavel Komárek, Intel, (02) 2209 0303, pavel.komarek@intel.com,
Hana Kučerová, Mmd, (02) 2425 1555, kucerova@mmd.cz

Řidičák na počítač
V půli března uvede společnost LANGMaster International na trh interaktivní multimediální kurz Řidičák na počítač, který lze provozovat na Internetu nebo na CD-ROM. Cílem kurzu je seznámit uživatele se základními pojmy a dovednostmi, které potřebují pro samostatné používání osobních počítačů a jejich programového vybavení. Kurz vychází ze standardizovaných osnov ECDL (European Computer Driving Licence). Zájemci mohou kurz vyzkoušet nejprve na Internetu na adrese http://vzdelavani.langmaster.cz. Jestliže jim bude vyhovovat, mohou si objednat některý z kurzů na CD-ROM, anebo po zaplacení získají heslo a budou přistupovat k vybranému kurzu na Internetu. LANGMaster vydává řadu jiných vzdělávacích titulů. V rámci akce Internet do škol vydává edici CD Škola hrou - řadu 80 interaktivních učebnic.
Kontakt: Jan Průcha, LANGMaster International, (02) 444 60807, jprucha@langmaster.cz, Richard Valenta, (02) 4446 0807, rvalenta@langmaster.cz

Stavební spoření on-line
Stavební spořitelna České spořitelny, známá jako "buřinka" se rozhodla podporovat Internet zaváděním nových on-line služeb a prostřednictvím výrazných slev, jež na své on-line produkty a služby poskytuje. Smlouvy o stavebním spoření uzavřené prostřednictvím Internetu poskytuje s 50 % slevou z úhrady za uzavření smlouvy; za vyřízení úvěru on-line způsobem nepožaduje dokonce žádnou úhradu.
Kontakt: Šárka Poslová, (02) 2158 3211, sarka.poslova@csst.cz,
Zdeňka Blechová, (02) 2158 3224, zdenka.blechova@csst.cz

Hlavní akce Března - měsíce Internetu

BMI v BMI
Záhadná zkratka znamená "Bezmezné informace v Březnu - měsíci Internetu" a představuje název pro polovážnou/položertovnou akci skupiny pražských a rožnovských knihovníků. Ti nabídnou od 19 hodin 1. března do 19 hodin 2. března odpověď kterémukoliv zájemci na jakoukoliv otázku zaslanou v tuto dobu na adresu BMI@nkp.cz, a to v duchu hesla: Nemožné na počkání, zázraky do konce BMI. Knihovníci tak chtějí prezentovat knihovny jako místa, kde je k dispozici netušené množství informací, a to jak v tradiční, tak v elektronické podobě.
Kontakt: Jaroslava Štěrbová, Městská knihovna v Praze, (02) 221 133 52, sterbovj@mlp.cz
(Přečtěte si tiskovou zprávu BMI k této akci.)

Do knihovny na Internet, po Internetu do knihovny
Na březen připravilo na 200 knihoven po celé republice velmi pestrý program, který umožní seznámení s Internetem a zajímavými informačními zdroji nejrůznějším skupinám - dětem, seniorům, ženám na mateřské dovolené, široké veřejnosti. Při této příležitosti je možné všimnout si také úlohy knihoven při úsilí zabránit rozšíření digitální propasti mezi lidmi s přístupem k Internetu a bez něho.
Zvláštní akcí Klubu dětských knihoven je druhý ročník Noci s Andersenem, kdy 54 knihoven pozve děti, aby strávily noc z pátku 22. března v knihovně v pohádkovém duchu. Zúčastněné knihovny jsou propojeny internetovou konferencí a v ní se informují o aktuálním průběhu akce u nich.
Kontakt: Jaroslava Štěrbová, Městská knihovna v Praze, (02) 221 133 52, sterbovj@mlp.cz

Internet & Business Live, Praha 5. března
Čtvrtý ročník konference, kterou pořádá 5. března v Praze First Tuesday CZ, se soustředí na základní trendy, obchodní modely a strategie, uplatňované na českém Internetu v různých oblastech internetového podnikání. Na odborný program naváže neformální setkání internetových podnikatelů, investorů, konzultantů a dalších hostů v tradičním stylu First Tuesday. Účastníci konference Internet & Business LIVE mají přednostní právo volného vstupu, pro ostatní zájemce bude třeba předchozí rezervace. Na konferenci je možné se přihlásit na www.firsttuesday.cz.
Kontakt: Vlastimil Veselý, (05) 4114 7250, Vesely.V@fce.vutbr.cz

Dětská konference Junior Internet, Praha 9. března
V sobotu 9. března se uskuteční 3. ročník dětské konference o Internetu, kterou organizují samy děti. Zúčastní se jí na 100 vítězů nominačních soutěží Junior Web, Junior Text a Junior Speciál. Program konference se bude skládat zejména z přednášek dětských lektorů (například o serverech pro děti, internetových obchodech pro děti, grafice, e-knihách), prezentací vítězných prací z nominačních soutěží, představení serverů a služeb určených dětem a prezentací školních projektů vztahujících se k Internetu. Pravděpodobně se uskuteční rovněž přednáška přenášená Internetem z USA (Vojta Horna, účastník minulých dvou ročníků konference), beseda se známými internetovými osobnostmi moderovaná Miss Internet Jasnou Sýkorovou, vědomostní soutěž o ceny. Všichni účastníci vyhrají díky Creative Labs, Mamutu.cz a dalším sponzorům cenu v tombole. Průběh konference bude vysílán on-line. Podrobnosti o konferenci jsou k dispozici na www.juniorInternet.cz.
Kontakt: dětští organizátoři Jirka Peterka, (02) 6519 832,jirka@peterka.cz, Karel Petržela, (02) 6513 784, karel.petrzela@pamatnestromy.cz
Další informace: Jaroslav Winter, winter@brezen.cz, tel. (02) 6671 0622

Internet a konkurenceschopnost firem, Zlín 13. března
Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uvítá 13. března ve svých prostorách účastníky již 4. ročníku konference, která se soustředí na uplatnění Internetu v podnikatelské strategii firem. Program lze nalézt na http://e-konference.utb.cz.

E-learning v praxi firemního vzdělávání, Praha 14. března
Pro personalisty, manažery vzdělávání firem a další zájemce je určena konference E-learning v praxi firemního vzdělávání, která se uskuteční 14. března v Praze. Jejím cílem je umožnit výměnu názorů a zkušeností s organizačně technickými řešeními e-learningu v této oblasti a s pedagogicko-psychologickými a metodickými aspekty tohoto způsobu vzdělávání, včetně jeho vlivu na změny ve firemní kultuře. Program a podmínky registrace jsou na www.e-univerzita.cz.
Kontakt: Eva Stejskalová, SEMIS, (02) 2491 9851, semis.posta@iol.cz

Internet pro zdravotně postižené, Praha 16. března
V sobotu 16. března se uskuteční v Kongresovém centru v Praze INSPO 2002, konference Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Při té příležitosti je možné se zamyslet nad možnostmi, které nabízí Internet zdravotně postiženým při jejich zapojení do společnosti, při posílení šancí na trhu práce. Tímto tématem se bude zabývat rovněž jedna z pracovních sekcí. Druhá se soustředí na efektivní tvorbu webu neziskové organizace. Konference vznikla z podnětu Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO), která vznikla vloni.
Kontakt: Karel Ryšavý, předseda správní rady AISO, info@bezbarier.cz, (0608) 854 182, Jiří Verner, provozovatel serveru Křižovatka.cz, (0602) 271 427, jverner@clever-smart.cz, jeden z pořadatelů konference.

#?-:nbsp;

Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), Hradec Králové 25. - 26. března
Ve dnech 25. a 26. března se sjede do Hradce Králové na 1500 účastníků konference ISSS 2002, která je největší svého druhu v Evropě. Čeká je bohatý program plný přednášek, diskusí, workshopů, prezentací i slavnostních vyhlášení vítězů několika prestižních soutěží (včetně soutěže o nejlepší webové stránky knihoven s názvem Biblioweb). Z novinek asi nejvíce zaujme pořad "Bez e-munity", jehož se v roli diskutujících zúčastní zástupci všech parlamentních politických stran a který bude moderovat Jan Pokorný. Další programové bloky se budou věnovat mj. otázkám transparentnosti výběrových řízení, aplikaci zákona o elektronickém podpisu, možnostem využití elektronického obchodování ve veřejné správě. Podrobnosti o programu jsou na www.isss.cz.
Kontakt: ředitel konference Tomáš Renčín, Triada, tel. (02) 6840 987, rencin@triada.cz

Internet do škol, Praha 28. března (Schola Nova)
Ve čtvrtek 28. března se uskuteční ve Veletržním paláci v Praze konference Internet do škol - a co s ním? Jejím cílem je seznámit odbornou školskou veřejnost s praktickými zkušenostmi využití Internetu ve školní výuce. A. Gilleran z European Schoolnet představí celoevropský vzdělávací portál. Budou prezentovány také výsledky grantu společnosti 3COM pro české školy, kdy každý měsíc vybavuje jednu školu zdarma zařízením umožňujícím propojení počítačů do sítě. Diskusi o aktuálních otázkách Internetizace škol moderuje Ondřej Neff. Konference bude přenášena živě.
Kontakt: Aleš Mudrunka, 3COM, (02) 2184 5811
Josef Filouš, předseda rady CZESHA, tel. (05) 4925 7709, gsn@seznam.cz
Jaroslav Winter, BMI sdružení, tel. (02) 6671 0622,
winter@brezen.cz

Kozel tour aneb Festival pod střechou
Letošní Měsíc Internetu se rozhodlo podpořit i celorepublikové turné hvězd folku a country, které je zaměřeno na protidrogovou prevenci. V březnu zavítá do 20 měst a upozorní na Internet jako jeden z možných způsobů trávení volného času. Program je uveden na www.abpcenter.cz.

Použité zdroje:
Tisková zpráva BMI č. 6/2002 vydaná k TK dne 28. 2. 2002.

#?-:nbsp;

Materiály pořadatele a partnerů BMI 2002.

#?-:nbsp;

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Dostupný, rychlý a bezpečný Internet pro každého. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 3 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-12405. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12405

automaticky generované reklamy
registration login password