Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dojmy z výstavy Online 2000

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Dojmy z výstavy Online 2000

0 comments

Online Information Meeting je největší a nejvýznamnější akcí svého druhu v mezinárodním měřítku. První konference se odehrála již před dvaceti čtyřmi lety a každoročně roste. Její součástí je velká výstava, které se letos zúčastnilo téměř 20 tisíc návštěvníků a více než 300 vystavovatelů… Návštěvníků prý mohlo být ještě mnohem víc, kdyby se nemuseli potýkat s následky dlouhých podzimních dešťů a záplav, které sužovaly Británii, a také s výpadky vlakové dopravy (podle místních následek neuvážené privatizace železnic v uplynulých letech, která nemotivovala společnosti k dostatečným investicím). Tento článek se zabývá právě pouze výstavou - na účast na konferenci jednoduše nezbývá čas.

Návštěva výstavy Online je již tradičně "tečkou" za celoročním snažením naší společnosti (Albertina icome Praha - pozn. red.), zároveň ale předznamenává začátek dalšího roku. Jednáme s partnery o plánech do budoucna, mapujeme si nové produkty do nabídky a potkáváme zajímavé lidi, které se pak snažíme přivést do Prahy na INFORUM. Proto jsme se do Londýna tentokrát vydali v neobvykle silné tříčlenné sestavě - i tak jsme měli celou dobu co dělat, abychom všechno stihli.

Vstupné na výstavu stojí nominálně 15 liber na všechny tři dny, ale na pozvánku (které hromadně rozdávají zúčastněné firmy) nebo při včasné registraci přes Internet je vstup zdarma. Internetová registrace má navíc tu výhodu, že dostanete předem poštou vstupenku s čárovým kódem, takže pak nemusíte stát ve frontě na registraci. A že to nejsou fronty ledajaké ukazuje naše fotoreportáž. Však jsme si také říkali: "Kdypak asi u nás budou lidé stát takovéhle fronty na profesionální informace?"

A co bylo na Online Information 2000 k vidění?

Největší dojem

Vladimír Karen: Knížka "The Cluetrain Manifesto" (FT.com, 2000), kterou jsme během Online dostali jako dárek. Autoři, kteří se již dříve vyznávali ze svých pocitů ohledně "nové ekonomiky" na stránkách serveru www.cluetrain.com zde předkládají svůj pohled na vliv Internetu na svět obchodu a souvztažně i na celý lidský svět. Jak napovídá podtitul knihy: The End of Business-As-Usual (Konec obchodu-jako-vždycky), autoři vyvozují dalekosáhlé dopady na samé základy obchodu, jak se dodnes učí na školách, včetně obvyklého postupu vytváření obchodních strategií firem od formulace "poslání" společnosti až po denodenní práci. Jeden z postulátů zní "Hyperlinky podvracejí hierarchie", a těmi hierarchiemi se zde nemyslí hierarchie dokumentů… Velmi podnětné čtení!

Jiří Kadleček: Lidské mraveniště, Babylon národností a jazyků, stovky stánků s nepřebernou záplavou elektronických informačních zdrojů - a v tom všem jeden společný jmenovatel: bez informací nelze přežít, informace nad zlato! A co u nás doma?

Jakub Petřík: Kdyby zářijoví odpůrci globalizace přijeli na Online, patrně by zkolabovali. Thomson byl všude. Pomalu bych si i dovolil parafrázovat George Orwella: "Velký Thomson Tě sleduje". Podívejte se na obrázky ve fotoreportáži: koncern Thomson letos sjednotil loga i barvy všech svých společností, takže modrobílá loga typu "něco / A Thomson Company" byla opravdu všude. Přízemí hlavní haly doslova dominovaly dvě řady stánků společností Thomson: vpravo Dialog, ISI a Derwent a vlevo Gale, Thomson Financial a Thomson Legal & Regulatory. Kromě toho byl vedle stánek WestLaw a pod ochozem Jane`s. Tento dojem všudypřítomnosti Thomsonu zcela odsunul do pozadí jak rozlehlý stánek EU přesně uprostřed (ten je tam totiž každý rok a vždy je na něm - bůhvíproč - pusto a prázdno) tak olbřímí stánek Elsevieru, který byl přímo před vchodem a nemohli jste ho minout. Oba tyto stánky byly ze všech stran doslova obklíčeny Thomsonem.

Informační zdroje

Dialog změnil image - informační centrála Dialog se letos prezentovala v dosti odlišném světle, zejména jako dodavatel ucelených řešení, což je dobře vidět na stránkách www.letsdialog.com, které prezentují právě "nový Dialog". Je to vcelku pochopitelné a zároveň to naznačuje, kudy asi vede cesta. Jejich kolekce téměř 1000 databází ze všech možných oblastí je již tak trochu samozřejmostí a je třeba přijít s něčím novým. Tu novost spatřují v "ušití" rešeršního rozhraní a celé funkcionality na míru, přesně podle záměrů firmy a zejména v integraci do firemních intranetů. Řadový uživatel pak již vcelku ani nemusí rozeznávat, zda odebírá informace z vlastních zdrojů či z významné světové centrály. Dalším markantním rysem je snaha (nejen Dialogu) otevřít se co nejvíce "masám" - jako třeba novým rozhraním Dialog One na www.dialog1.com, které získalo v říjnu 2000 ocenění redakce časopisu Econtent. Uživatelé mají také k dispozici portály, kde mohou za informace zaplatit ad hoc pomocí platebních karet. S tím souvisí i průnik Dialogu do jiných portálů, kde vystupují coby "neviditelný" poskytovatel dat.

Bell + Howell Information & Learning již tentokrát vystavovali na stánku společně se svou divizí Chadwyck-Healey - na předchozím ročníku ještě byly stánky dva, protože akvizice proběhla na podzim a Online byl příliš brzo na to, aby se změny mohly projevit. Letošním hitem bylo oznámení o spolupráci mezi Bell + Howell a Ex Libris na využití technologie SFX k vytváření hyperlinků mezi plnými texty v rámci služby ProQuest a dalšími zdroji jako např. encyklopediemi, vybranými volnými zdroji na WWW ("Best of the Web") apod. Tato služba má název ProQuest IntelliDocs™ a bude k dispozici i uživatelům národní akademické licence ProQuest 5000 v ČR.

Společnost Ovid Technologies představila nové přírůstky do své služby Books@Ovid, která nyní zpřístupňuje plné texty 26 lékařských a zdravotnických příruček pro klinické použití. Další ze služeb Journals@Ovid, známá pro své "živé fulltexty" s rozsáhlým prolinkováním, byla nyní rozšířena také o faksimilní verze článků ve formátu PDF, zatím pro prvních 118 titulů. A do třetice se portfolio bibliografických databází Ovid rozrostlo o renomovaný zdroj Food Science & Technology Abstracts.

Firma Context, u nás známá především díky CD verzi databáze právních textů EU Justis CELEX, se prezentovala především svou online službou Justis.com, za kterou dostala v minulém roce cenu právnické společnosti LOTIES 2000. Novinkou je, vedle řady čistě britských produktů, online databáze o lidských právech, která obsahuje judikáty Evropského soudu pro lidská práva, plný text Evropské konvence o lidských právech a její protokoly a navazující britskou legislativu.

Velmi zajímavou nabídku prezentovala známá britská firma Whitaker - celosvětovou evidenci vydávané anglojazyčné literatury. Databáze na CD-ROM (BookBank) i na webu (LibWeb) obsahuje okolo 2,5 miliónu záznamů a je významným pomocníkem knihovnické a knihkupecké komunity. Webová verze LibWeb nabízí příjemný vyhledávací aparát, rychlou aktualizaci, barevné vyobrazení obalů a přebalů knih a má veškeré ambice stát se i u nás součástí nezbytného informačního aparátu knihoven. Tomu napomáhají i příznivé ceny. Mimochodem, soukromý Whitaker se nevěnuje jen tvrdému byznysu - je zároveň britskou národní agenturou pro ISBN.

Společnost Factiva vznikla spojením některých informačních aktivit firem Reuters a Dow Jones. Jejich maskotem bylo zelené jablíčko (každý si mohl sáhnout a sníst) a u jejich rozložitého stánku bylo velmi živo. Myslím, že právě spojení obrovských zkušeností, rozsáhlých datových bází a hlavně sítě lokálních zpravodajů umožnuje splnit firemní motto "být nenahraditelný poskytovatel obchodních informací a inspirací pro optimální rozhodování na globální i lokální úrovni".

H.W. Wilson implementoval do svých webovských produktů vedle klasického fulltextu ve formátu ASCII, který obsahuje pouze textové informace, také možnost prohlédnout si požadované informace jako tzv. page image. Stránka stažená ve formátu PDF vypadá naprosto stejně jako originál. Oproti ASCII obsahuje navíc grafiku. Z důvodu autorských práv není tato možnost u databáze Art Full Text.

Cambridge Scientific Abstracts převzali pod svá křídla databáze společnosti ABC-CLIO, jmenovitě pak ABC POL SCI a ARTbibliographies Modern. První z nich, ABC POL SCI, představuje průvodce současnými periodiky z oblasti politologie a příbuzných disciplín jako jsou mezinárodní vztahy, právo, sociologie a ekonomie. ARTbibliographies Modern je souhrnným bibliografickým zdrojem pokrývajícím literaturu, články, knihy, disertace, katalogy z výstav umění a designu a studie za období 19. a 20. století.

Chcete dostávat zdarma každé dva týdny bulletin o vyhledávání na webu a dalších zajímavostech? Pak se zaregistrujte na serveru Free Pint (po česku bychom řekli "Pivko zdarma"). Na výstavě měli stánek skutečně imitující tradiční anglickou hospůdku včetně hracího automatu - "jednorukého loupežníka" - na němž jste mohli vyhrát ono pivko zdarma. A pokud jste neměli štěstí, dostali jste aspoň pivní tácek s reklamou na službu Free Pint.

Vyhledávací software

"Klíčovým" slovem firem v oblasti vyhledávacích nástrojů letos byly "taxonomie". Zdá se, že i svět webu (nemluvě o managementu znalostí) si začíná uvědomovat, že zatím jediným způsobem, jak se vyznat v tom narůstajícím zmatku miliard stránek, ve kterých se ale nedá nic najít, je návrat k tradičním prostředkům knihovníků: zatřiďování dokumentů podle předmětových hesel. Taková klasifikace ale už nemůže probíhat ručně, proto firmy vyvíjejí technologie, které se umí samy rozhodovat, do kterých kategorií dokument zařadí (připomeňme, že s touto myšlenkou přišla již před pěti lety společnost Maid - později součást Dialog Corporation - a postavila na ní svou technologii InfoSort, která je základem služby Profound a postupně je zaváděna i do dalších služeb Dialogu). Tyto programy se umí samy "učit" a v interakci s člověkem dokáží skutečně vytvářet podstatně efektivněji vyhledavatelné struktury. Na Online představovala podobná řešení např. firma WordMap.

Virtuální společenství

Tato skupina představovala na letošním Online novinku. Již dříve zde byly k vidění specializované portály z různých oblastí, jako ChemWeb nebo BioMedNet, ale letos zde byly poprvé společnosti specializované na vytváření takovýchto online služeb. Nabízejí kompletní podporu virtuálních společenství ("virtual communities") od jejich založení, přes hosting na svých serverech, až po organizaci reklamy. Jako jeden příklad za všechny uveďme společnost Sift Groups.

Další dojmy

Součástí Online Information 2000 byly také dvě tematické výstavy: eContent a eLibraries. Cílem bylo umožnit účast na výstavě i menším firmám, knihovnám a zájmovým sdružením, pro které je Online příliš drahou záležitostí a neměly by tudíž možnost se prezentovat za běžných podmínek. Takto byly tyto subjekty pochopitelně sice trošku "zastrčeny", ale byly tam. Část eContent se zabývala především tvorbou, správou a publikováním elektronických informací, digitálním publikováním, managementem obsahu (content management). Na této části výstavy mě (VK) zaujal produkt společnosti Deymo AWAKE 2000, který řeší zajímavým způsobem správu větších www serverů. Všechny operace, vytváření nových stránek, editace starých atd. se děje online přímo z www browseru a ukládá se do centrální databáze, ze které se obsah publikuje na web. Při editaci se upravovaný obsah buď zobrazí ve wysiwyg-editoru nebo jako html kód (vše v rámci browseru). V systému lze přidělovat oprávnění k jednotlivým webům, adresářům i stránkám, takže lze skutečně určit správce každé jednotlivé straně WWW serveru.

Výstavu eLibraries tvořilo několik stánků a také "pěšinka" vinoucí se mezi řadou vystavovatelů na Online, vše sponzorováno anglickou Library Association (to jsem zvědav, kdy bude u nás něco takového sponzorovat SKIP :-). K vidění byly knihovnické softwary, automatizační řešení apod., ale bylo celkem zřejmé, že výstava nepřilákala "giganty" z této oblasti, kteří na tomto velkém trhu mají zjevně dost jiných příležitostí k prezentaci.

Velký zájem se soustředil u velkostánku světoznámé informační centrály Lexis/Nexis. Pozornost přitahovaly vystavené (a stejně jako u nás bytelně přivázané) počítače do dlaně či chcete-li PDA (Personal Digital Assistent). Ovšem nešlo o ně samotné, ale o stahování informací na obrazovky těchto znamenitých pomocníků. Zde myslím můžeme čekat rychlý rozvoj v kombinaci s bezdrátovými technologiemi (GSM a časem i mobilní sítě 3. generace). Na novinky a trendy v této oblasti bude pamatovat i tradiční květnová konference INFORUM 2001 v Praze.

Víte co je Job Clinic? Byly to malé diskrétní stánky, pouze s malým okénkem ve dveřích, kde se nabízela a poptávala práce v oblasti informačních služeb. V jednom byly hostesky dokonce opravdu oblečeny jako sestřičky v nemocnici. Na těchto místech se konfrontovaly potřeby firem s poptávkou individuálních zájemců o práci. Připadlo mi, že zájem nebyl malý. Hovořil jsem posléze s šéfkou jedné z těchto "rekrutovacích" agentur o českých pracovních silách v oblasti informačních služeb. K mému překvapení projevila velký zájem a myslím, že zájemci se slušnou angličtinou a rozumnou praxí by měli docela šanci. Na závěr mne pobavila svým omluvným dotazem, jestli by našim lidem pak nevadilo, že by museli pracovat výhradně ve Velké Británii...

I dospělí si rádi hrají... Snad každý stánek měl cosi na rozdávání - tužky, propisky, přívěsky, ale největší atrakcí byl průhledný "hopík", v němž byl jakýsi zdroj elektrického proudu a při dopadu se rozblikal. Házeli si s ním i ctihodní kormidelníci světového informačního byznysu.

Mne osobně (JK) potěšilo, že jsem u stánku Silverplatteru na vlastní oči spatřil jednoho z otců-zakladatelů, a to přímo legendu - pana Bélu Hatvanyiho, který stál u zrodu této první CD-ROM firmy. Byl oblečen typicky americky: noblesní oblek s dostálovskou šálou a na nohách bílé botasky. A pak mne celou dobu v Londýně těšilo to, co mne těší nejvíc a co mi u nás nejvíc chybí: ochota, usměvavost, nadhled, nadšení pro práci, kooperativnost, kreativita.

Na závěr

Jaká bude příští - již dvacátá pátá - výstava Online Information 2001? Určitě jiná - už proto, že po několika letech opět vyrostla a do stávajících prostor už se nevejde. Údajně zůstane ve výstavním centru Kensington Olympia, ale přesune se do jeho největší haly Grand Hall, což je "za rohem", blíž ke stanici metra a vlaku Olympia. Termín už je známý: 4. - 6. 12. 2001. Takže za rok vám budeme opět referovat, jak bylo.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KADLEČEK, Jiří a KAREN, Vladimír a PETŘÍK, Jakub. Dojmy z výstavy Online 2000. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 2 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10679. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10679

automaticky generované reklamy