Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dojde internetu kapacita?

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Dojde internetu kapacita?

0 comments
Anglicky
English title: 
Will the Internet reach the limits of its capacity?
English abstract: 
<p>A research company Nemertes Research has recently published a research study that in case of not increasing the investments into development of Internet infrastructure proposes the intersection between demand and capacity possibilities as early as 2010.</p>

Možná, že až si za pár let budeme chtít přehrát oblíbené video z Youtube.com, trochu si počkáme, vinu na zdržení však přitom neponese místní poskytovatel připojení k internetu. Studie analytické firmy Nemertes Research s názvem The Internet Singularity, Delayed: Why Limits in Internet Capacity Will Stifle Innovation on the Web upozorňuje, že investice do rozvoje infrastruktury sítě zdaleka neodpovídají rychlému vývoji a poptávce po internetových službách a potažmo kapacitě internetu.

Pokud tedy k masivním investicím nedojde a současné trendy využití internetu bude pokračovat, jeho kapacita by již v roce 2010 nemusela dostačovat poptávce. Analytici vytvořili model, který se bude postupně plnit aktuálními daty a upřesňovat tak scénář typu „co-když“. Opírá se o data poskytnutá nezávislými třetími stranami (data výzkumných institucí, např. Cooperative Association for Internet Data Analysis nebo Minnesota Internet Traffic Studies), o data z veřejně dostupných dokumentů (výroční zprávy) a o rozhovory s profesionály oboru.

Autoři studie tvrdí, že nebyla vytvořena na objednávku, měla by být tedy objektivní, nicméně se objevují informace o propojení na Internet Innovation Alliance, a tím potažmo na AT&T. Model je založen na porovnání vývoje spotřeby dostupné šířky pásma s výdaji na infrastrukturu a s příjmy poskytovatelů služeb. Logicky však data nejsou zcela přesná, poskytovatelé služeb nechtějí některé informace prozradit, zejména ty týkající využití jejich technologií a jejich plánů do budoucna.

Jako příčina je identifikována změna obsahu internetu směrem ke kapacitně náročným formátům (video vs. text) a nárůstem portálů typu Youtube.com, kdy se řádově zvýšily nároky jak na upload, tak na download. To znamená, že pokud se výrazně nezvýší investice do infrastruktury (počítáno řádově deset až sto miliard dolarů), tak při současném nárůstu „poptávky“ dojde k zahlcení linek množstvím dat. Podle studie společnosti comScore totiž jen za letošní květen více než tři čtvrtiny Američanů zhlédly průměrně 158 minut internetového videa a pustily si 8,3 miliardy internetových videí; u portálu Youtube.com se zase hovoří o měsíčním nárůstu 27 milionů gigabytů dat. Již dnes lze pocítit v některých částech USA snížení přenosové rychlosti o 20 %. Řešením není jen důsledné zásobení optickými kabely s vyšší propustností, ale taktéž investice do bezdrátových technologií.

Nemertes Research je nezávislá výzkumná společnost, která se specializuje na aktuální technologie a jejich obchodní dosah. Jméno společnosti je podle bohyně Nemertes, jedné z padesáti Nereidek z Egejského moře, které námořníkům pomáhaly s navigací a v přístavních městech byly uctívány. Nemertes své výzkumy trhu vede cestou interview s lidmi z praxe. Pravidelně připravují srovnávací analytické studie a poskytují poradenství firemním IT oddělením a poskytovatelům IT služeb.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Dojde internetu kapacita?. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 12 [cit. 2023-02-04]. urn:nbn:cz:ik-12661. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12661

automaticky generované reklamy
registration login password