Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dobře utajená knihovna, která vás potěší, jakmile ji najdete

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Dobře utajená knihovna, která vás potěší, jakmile ji najdete

0 comments
Poznámka redakce: Následující příspěvek vznikl na základě exkurze do knihovny Ďáblice (tj. jedné z poboček Městské knihovny v Praze), kterou uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR).

Knihovna Ďáblice je jednou z automatizovaných poboček knihovní sítě Městské knihovny v Praze. Umožňuje čtenářům volný přístup ke knihovnímu fondu a poskytuje mu pohodlí k četbě i studiu.

Knihovna prošla během roku 2005 zásadní rekonstrukcí a byla znovu otevřena v březnu roku 2006. Investiční náklady představovaly přes 8 400 000 Kč, neinvestiční náklady tvořily 2 268 000 Kč. Výdaje na automatizaci činily kolem 420 000 Kč.

Na rozdíl od původního stavu došlo k scelení všech místností a vytvoření jednotného čtenářského prostoru. Nezapomnělo se ani na vytvoření příjemného provozního zázemí pro personál knihovny a našel se prostor i pro malý sklad knih. Samozřejmou součástí modernizace knihovny bylo i zavedení elektromagnetické ochrany knih a elektronické zabezpečovací signalizace.

Stavební projekt zpracovala firma Pramak z Prahy, šéfprojektantem byl ing. Prause, pro stavební práce byla vybrána pražská firma Stavesik, pro dodávku interiéru firma Intebo Šebek ze Zvole u Prahy a projekt interiéru byl dílem Ing. Jitky Stejskalové. Ta se snažila o zviditelnění knihovny tím, že navrhla několik variant jejího označení na fasádě kulturního domu Ládví, kde se pobočka nachází. Její návrhy však nebyly schváleny, a tak se alespoň v blízkosti vchodu do knihovny setkají čtenáři se známým logem Městské knihovny v Praze. Městská knihovna v Praze by však rozhodně neměla vzdávat úsilí o to, aby byl potenciální čtenář osloven informací o existenci její zajímavé a moderní pobočky hned, jakmile vystoupí z metra. Když už tam mohou být poutače na kozí sýry, proč by měla strádat duchovní strava?

Knihovna disponuje plochou 530 m2, z toho čtenáři mohou využívat 444 m2. Fond knihovny tvoří ca 42 000 knihovních jednotek, z toho 18 000 představuje naučná literatura, 23 000 beletrie a 2 000 učebnice, kazety, CD a další média k výuce angličtiny. Knihovní fond je neustále doplňován, roční přírůstek je asi 1 000 knihovních jednotek. Knihovna odebírá cca 40 titulů novin a časopisů. Je vybavena čtyřmi počítači s přístupem k elektronickému katalogu a devíti místy u internetových počítačů.

Fond knihovny byl při znovuotevření obohacen o nejrůznější materiály pro studium a výuku anglického jazyka. Ze skladů Ústřední knihovny MKP sem byl částečně přesunut komplet jazykových kurzů darovaný Britskou radou. Studijní a výukové materiály angličtiny jsou umístěny ve specializovaném jazykovém koutku s lepší možností přístupu a využití, než to mohly studentům, učitelům a čtenářům dovolit provozní a kapacitní podmínky ÚK. Koutek je vybaven i dvěma poslechovými místy, které čtenářům umožní i prezenční studium angličtiny.

Oblíbeným prostorem, kde se rády zdržují mladé maminky se svými dětmi, je dětský koutek zvaný Peklo. Tento název si prosadili místní knihovníci, protože kam jinam by měli chodit malí ďábličtí?

Knihovna se zároveň zapojila do projektu „Pomáháme vám číst", který je zaměřen na pomoc seniorům a slabozrakým. Jedná se o společný projekt Městské knihovny v Praze a družstva Spektra. Pomocí tzv. kamerové televizní lupy si mohou slabozrací nejen přečíst potřebný text, ale i vyplnit formuláře a složenky, které jsou pod kamerovou lupou několikanásobně zvětšeny.

Dopravní dostupnost knihovny je velmi dobrá – je možné přijet tramvají, autobusem i metrem. Knihovna je zcela bezbariérová a bez bariér je i cesta od stanice metra ke knihovně. Pro dosažení knihovny je možné využít metro C, autobusy č. 103, 145, 152, 156, 177, 186, 187 a tramvaj č. 24 (stanice Ládví).

Knihovna Ďáblice je pobočkou pro celou rodinu. Neváhejte ji navštívit – najdete zde velký výběr beletrie, detektivek, hororů, čtení pro ženy i dívky a nadto velký výběr učebnic, kazet a multimediálních nosičů pro výuku angličtiny.

Literatura:

KURKA, Ladislav. PRAHA - ĎÁBLICE. Bulletin SKIP. 1.1.2006, č. 2, s. 1. Dostupný z WWW: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull06_206.htm>.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SLEZÁKOVÁ, Helena. Dobře utajená knihovna, která vás potěší, jakmile ji najdete. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 2 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-12354. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12354

automaticky generované reklamy
registration login password