Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 29. ledna 2001

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 29. ledna 2001

0 comments
Autoři: 

CELBOVÁ, Iva. Role knižních nakladatelství v akviziční činnosti knihoven v České republice.
Vedoucí práce PhDr. Anna Stöcklová. Oponent Ing. Aleš Brožek.


CVRČKOVÁ, Radomíra. Služba GILS jako nástroj pro řízení informačních zdrojů v oblasti státní správy USA.
Vedoucí práce PhDr. Eva Bratková. Oponent Mgr. Hana Veličková.


JONÁKOVÁ, Karolina. Automatizovaná katalogizace starých tisků.
Vedoucí práce PhDr. Anna Stöcklová. Oponent PhDr. Jaroslava Kašparová.


PLANKOVÁ, Jindra. Služby typu MVS, MMVS a DDS ve vysokoškolských knihovnách.
Vedoucí práce Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Oponent PhDr. Anna Stöcklová.


ŠLINGEROVÁ, Simona. Knihovny a současnost : současná situace veřejných knihoven v ČR a perspektivy jejich vývoje.
Vedoucí práce PhDr. Milena Černá. Oponent PhDr. Lidmila Vášová.


ZAJÍČKOVÁ, Jitka. Postavení a úkoly veřejné knihovny v regionu : městská knihovna v Kolíně.
Vedoucí práce PhDr. Milena Černá. Oponent Mgr. Ladislava Zemánková.


Poznámka:
Záznamy všech diplomových prací obhájených na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v letech 1988-2001 naleznete v naší databázi.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 29. ledna 2001. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 2 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-10683. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10683

automaticky generované reklamy
registration login password