Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diplomové práce obhájené na ÚISK 22. 5.

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Diplomové práce obhájené na ÚISK 22. 5.

0 comments
Autoři: 

Vědecko-informační zaměření

ŠUSTROVÁ, Jarmila. Ochrana informací a informačního systému organizace
Ved. Peter Pálka. Oponent JUDr. Luděk Rataj.

SÝKOROVÁ, Markéta. Možnosti publikování vědeckých lékařských informací v domácích a zahraničních časopisech v oboru gynekologie a porodnictví.
Ved. Mgr. Richard Papík. Oponent MUDr. Zdeněk Holub, CSc.

MACHYTKOVÁ, Marta. Sdílená katalogizace v podmínkách knihoven ČVUT.
Ved. PhDr. Anna Stöcklová. Oponent Doc. PhDr. Rudolf Vlasák.

ZIMOVÁ, Jana. Odstraňování komunikačních bariér ve vědecké komunitě chemiků.
Ved. Prof. PhDr. Marie Königová. Oponent PhDr. Anna Stöcklová.

Knihovnické a Knihovědné zaměření

KOLEJKOVÁ, Marta. Informační společnost - různá pojetí.
Ved. Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Oponent PhDr. Miroslava Matoušová.

VRBSKÁ, Miloslava. Pojem informace ve vybraných dílech vybraných filozofů (V. Bělohradský, J. Patočka, K. Pstružina)
Ved. Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc.. Oponent PhDr. Milan Sobotík.

KOPÁČEK, Jiří. Dobřenského sbírka jednolistů.
Ved. PhDr. Miriam Bohatcová, CSc. Oponent PhDr. Pavel R. Pokorný.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 2)
IKAROS, redakce. Diplomové práce obhájené na ÚISK 22. 5.. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 6 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-10581. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10581

automaticky generované reklamy
registration login password