Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dejiny knižnej kultúry východného Slovenska

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Dejiny knižnej kultúry východného Slovenska

0 comments
Anglicky
English title: 
The history of book culture of the Eastern Slovakia
English abstract: 
The State Scientific Library in Prešov, Slovakia, celebrated the 60th anniversary. The conference that took place here in mid-September was dedicated to important figures in the history of book culture. This article briefly describes selected lectures as well as chalenges that this field faces today.

V dňoch 11.-12. septembra 2012 sa v Prešove uskutočnila vedecká konferencia s názvom Dejiny knižnej kultúry východného Slovenska III. Podujatie tvorilo súčasť osláv 60. výročia zriadenia Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, pričom nadviazalo na podobné úspešné podujatia uskutočnené v predošlých rokoch.

Konferenciu svojim príhovorom otvorila riaditeľka ŠVK v Prešove Mgr. Valéria Závadská

Konferenciu svojim príhovorom otvorila riaditeľka ŠVK v Prešove Mgr. Valéria Závadská

V celkovo 27 referátoch knihovníci, bibliografi, historici a múzejníci z Maďarska, Čiech a Slovenska postupne predstavili zhruba padesátke záujemcov z rôznych inštitúcií, vysokých škôl i verejnosti výsledky výskumov týkajúcich sa starých tlačí, hudobnín, ich spracovania, prípadne reštaurovania. Viaceré vystúpenia boli venované aj významným osobnostiam a perspektívam ďalšej práce v oblasti knižnej kultúry.

Z množstva zaujímavých referátov možno spomenúť napríklad vystúpenie K. Fircákovej, venované osobnosti Jozefa Repčáka a jeho aktivitám na poli knižnej kultúry. Tento významný knižničný pracovník sa venoval praktickej i teoretickej činnosti v oblasti slovenského knihovníctva a bibliografie a od roku 1982 je pochovaný práve v Prešove. Referát dr. Eszter Kovácsovej z Szecsenyiho knižnice v Budapešti bol zameraný na predstavenie nových výsledkov maďarskej národnej retrospektívnej bibliografie v stredoeurópskom kontexte, dr. E. Veselovská zasa predstavila unikátny misál z roku 1379 nachádzajúci sa v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. Spomedzi množstva ďalších pozoruhodných príspevkov možno spomenúť vystúpenie dr. K. Komorovej, venované vzácnym tlačiam z františkánskej knižnice v Nižnej Šebastovej či referát dr. M. Ňachajovej o periodikách ruskej a ukrajinskej emigrácie na Slovensku v rokoch 1924-1944. Špecifické miesto v rámci programu zaujal príspevok dr. Domenovej mapujúci rozsiahlu edičnú činnosť ŠVK, ktorá za šesťdesiat rokov predstavuje takmer 450 titulov.

Exkurzia po centre Prešova a návšteva miestneho Múzea vín sa stali vítaným spestrením podujatia

Exkurzia po centre Prešova a návšteva miestneho Múzea vín sa stali vítaným spestrením podujatia

Konferencia prebiehala za značného záujmu odbornej i laickej verejnosti v historickej budove starej mestskej školy, patriacej dnes Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava. Sprevádzal ju aj doplnkový program v podobe exkurzie po historickom centre Prešova a návštevy Múzea vín.

Pestrá skladba účastníkov konferencie, rôznorodé tematické zameranie jednotlivých príspevkov i viaceré podnety, ktoré celkom prirodzene vyplynuli z diskusie sprevádzajúcej celé podujatie, iba zdôraznili dôležitosť podobných stretnutí. Načrtli aj množstvo práce, ktoré je ešte potrebné vykonať pri poznávaní, sprístupňovaní a neraz aj záchrane nášho kultúrneho dedičstva.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DERFIŇÁK, Patrik. Dejiny knižnej kultúry východného Slovenska. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 10 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-13977. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13977

automaticky generované reklamy