Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Další zápis českých knihovníků do Guinnessovy knihy rekordů

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Další zápis českých knihovníků do Guinnessovy knihy rekordů

0 comments
Autoři: 

U nás nepříliš známý Bulletin Asociace křesťanských knihovníků amerického Středozápadu "Midwestern Christian Librarian" nedávno zveřejnil zprávu, která by jistě za normálních okolností zapadla, ale kterou jsme se rozhodli - vzhledem k jejímu významu pro českou knihovnickou veřejnost - zprostředkovat čtenářům Ikara.

"V Guinnessově knize rekordů najdeme tři zápisy týkající se knihoven, z toho dva díky našim československým kolegům," čteme doslova v Midwestern Christian Librarian a s grácií pomineme typický projev americké neznalosti geografických reálií střední Evropy. První zápis patří Kongresové knihovně ve Washingtonu za největší fond na světě, druhý obci Pětipsy za nejvyšší podíl knihovníků na počet obyvatel jedné sídelní jednotky (blíže naše reportáž z roku 1999).

Nejčerstvější záznam pochází ze září 2003. Postarali se o něj, aniž by takový cíl sledovali, organizátoři letošní konference Knihovny současnosti tím, že v sekci Internet a knihovny opět po roce registrovali celkem 54 příspěvků, přičemž všechny nakonec odezněly, třebaže se to zdálo zhola nemožné, v průměrné délce 7 minut a 26 sekund!

Midwestern Christian Librarian v závěru článku tlumočí gratulace a pozdravy Asociace křesťanských knihovníků amerického Středozápadu a těší se, že brzy o československých knihovnících uslyší v souvislosti s dalším rekordem.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Další zápis českých knihovníků do Guinnessovy knihy rekordů. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 13 [cit. 2022-12-09]. urn:nbn:cz:ik-11467. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11467

automaticky generované reklamy
registration login password