Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ďábel vyslal záhadné poselství a ovládl iDnes i celý národ

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ďábel vyslal záhadné poselství a ovládl iDnes i celý národ

0 comments
Autoři: 

Snad ani WebArchiv nezachytil to, co jsme pro vás zachytili my v redakci – moment, kdy se mezi headlines na hlavní stránce serveru iDnes objevil ďábel! Rozpoutal doslova šílenství mezi českým obyvatelstvem, zejména poté, co vyslal z k národu (nebo do švédské Královské knihovny?) následující poselství:

"Polarita totálního a partikulárního, tj. kontradiktornost, resp. způsob myšlení and/or je teprve druhotným, zvláštním případem prvotní, obecné polarity univerzálního a plurálního, tj. kontrárnosti, resp. způsobu myšlení and/both. Zpředmětnění virtuální povahy historie, života a světa v prožitcích a reprezentacích, modelech a konstrukcích je tak sice druhotně vskutku deterministické, prvotně však je finalitní. Celek, absolutní universum historie, života a světa je neurčitým pozadím pro neurčitý počet finalitních deterministicky explikovaných interpretací, dalo by se zjednodušeně říci."

Server iDnes po zveřejnění tohoto poselství vyhlásil čtenářskou soutěž: Kdo přijde do pražského Klementina a rozluští tento záhadný kód, dostane poukaz na slevu na cestu do horoucích pekel! Zájem o soutěž, ale i rozčarování, byl opravdu velký, jak dosvědčuje bezprostřední reakce jednoho osloveného návštěvníka: "Ráno jsem o výstavě slyšel z rádia, hned jsem vyrazil ke Klementinu, abych toho ďábla viděl na vlastní oči. O rezervaci ale v rádiu nic neříkali..."

Ďábel na iDnes

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ďábel vyslal záhadné poselství a ovládl iDnes i celý národ. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 13 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-12679. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12679

automaticky generované reklamy