Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Čtyřicetiletá historie týdeníku Nové knihy silně ohrožena!

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Čtyřicetiletá historie týdeníku Nové knihy silně ohrožena!

0 comments
Autoři: 

Týdeník čtenářů, nakladatelů, knihkupců a knihovníků Nové knihy, který přinášel informace o knižních novinkách a různých kulturních událostech od roku 1960 a i přes konkurenci si v posledních letech uchoval svou originalitu a vkus (po obsahové i grafické stránce), pravděpodobně zaniká.

(Zatím) poslední vydání, které spatřilo světlo světa, nese číslo 42 a datum 17. října. Ačkoliv podle důvěrných informací Ikara mělo po týdenní pauze vyjít dvojčíslo, nestalo se tak. Pracovníkům redakce Nových knih byla vypovězena pracovní smlouva a zamezen přístup do prostor redakce.
Nyní je na prosinec ohlášeno souborné číslo - mělo by zahrnovat všechna čísla nevydaná od poloviny října a informace o situaci a budoucnosti Nových knih.

Obzvláště biti jsou nakladatelé a knihovny. Týdeník Nové knihy napomáhal prostřednictvím bibliografické rubriky "Knihy v prodeji" v plnění tzv. nabídkové povinnosti, která pro nakladatele vyplývá ze zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích (nakladatel má povinnost ohlásit každou vydanou monografii do 30 dnů devatenácti stanoveným knihovnám a tím tento dokument nabídnout ke koupi). Tuto službu poskytovala redakce Nových knih nakladatelům na základě smlouvy (třetí smluvní stranou je Svaz českých knihkupců a nakladatelů) a zaplacení příslušného ročního poplatku. Pro knihovny byly Nové knihy nejvyužívanějším zdrojem informací o knižních novinkách na domácím trhu a důležitý podklad pro akvizici.

Jedinou možností, jak se dozvědět od Nových knih aktuální bibliografické informace o novinkách na českém knižním trhu, by v současnosti mohly (a dle vyjádření vydavatele Nových knih i mají) být webové stránky tohoto periodika (které získaly těsně před zánikem týdeníku dlouho avizovanou novou podobu, i když zatím jen v testovací fázi). Avšak přestože zde nalezneme vytvořené záložky pro všechna čísla (do čísla 48 včetně), bibliografické informace skutečně obsahuje naposledy záložka pro číslo 43 (což souvisí především s tím, že v redakci Nových knih vznikla prodleva ve zpracování nové knižní produkce).

O vzniklé situaci vydavatel týdeníku Nové knihy dlouhou dobu oficiálně neinformoval (jisté informace se objevily v elektronické konferenci Knihovna); průlomem byl až článek v deníku MF Dnes z 26. listopadu.

Do jednání za záchranu Nových knih, resp. bibliografické rubriky se vložili zástupci knihoven (SDRUK) i nakladatelů (SČKN). Z posledních dostupných informací vyplývá, že rubrika "Knihy v prodeji", budou v jiné podobě pokračovat i nadále, a to od ledna jednou týdně jako příloha deníku Právo.

Jisté nové aktivity v této oblasti chystá také Svaz českých knihkupců a nakladatelů - zdá se, že by nakladatelé a knihovny měly další cestu pro plnění nabídkové povinnosti. Výsledky jednání by měly být známy v nadcházejícím týdnu - sledujte Ikaros, který se vám pokusí přinést aktuální informace.

30. listopadu 2001

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Čtyřicetiletá historie týdeníku Nové knihy silně ohrožena!. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2023-03-24]. urn:nbn:cz:ik-10845. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10845

automaticky generované reklamy