Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Creation of driven marketing: a vision paper (Joost Kircz)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Creation of driven marketing: a vision paper (Joost Kircz)

0 comments
Autoři: 
V elektronickém světě je (resp. vše může zůstat) přístupné. Autor, vydavatel a knihovna - hlavní subjekty v elektronickém publikování, všichni se mění (nebo jsou nuceni se změnit) pod vlivem technologií, které se v elektronickém publikování používají. Změna se týká i marketingu - nemůže se zaměřovat jen na uvedení produktu na trh nebo jeho prodej (distribuci), ale musí fungovat po celou dobu jeho "životnosti" na síti. Vydavatel "vytváří" z díla produkt (edituje, pořádá, distribuuje, propaguje apod.). Knihovna shromažďuje produkty od různých vydavatelů a snaží se uspokojovat potřeby uživatelů. Problémem jsou nové (online) produkty, u nichž se setkáváme s úplně jiným publikačním procesem, jinými způsoby zpracování, uchovávání apod. - tradiční vydavatelé se dostávají "mimo hru", proto se v této souvislosti musíme ptát: co je a co není dokument. Klíčovou roli hrají metadata, musí být nezávislá na čase. (fv)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Creation of driven marketing: a vision paper (Joost Kircz). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1/2 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-12344. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12344

automaticky generované reklamy