Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v září 2000

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v září 2000

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ
A D F J K M N P R S U

7 prvních let života rozhoduje : nové poznatky o vývoji mozku a výchova dítěte / z anglického originálu přeložil Karel Balcar. - 2. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 112 s.
ISBN 80-7178-484-2 (brož.)

Nové poznatky o stavbě a vývoji lidského mozku a z nich vyplývající důsledky pro optimální výchovu dítěte od narození do věku sedmi let. 365 zábavných činností bez televize / Steve Bennett, Ruth Bennett ; z anglického origálu přeložil Milan Koldinský. - 2. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 389 s. ; 21 cm. - (Nápady, hry, tvořivost). - Rejstř. ISBN 80-7178-257-2 (brož.) : 235 KčS využitím běžných věcí v domácnosti může každý rodič svému dítěti otevřít svět aktivních a přitažlivých her, které jsou tak zábavné, že jim děti dají přednost před pasivním sledováním televize. Architektonické proměny / Dobroslav Líbal, Patrik Líbal ; fotogr. Vladimír Uher, Martin Líbal. - Praha : Nakl. Svoboda (servis), 2000. - 296 s., il., fot. ; 34 cm. - Rejstř. - Bibliogr. ISBN 80-86320-11-1 (váz.) : 690 KčKniha je syntézou pohledu na urbanistický i architektonický vývoj Prahy od 9. století do současnosti. Uvedený námět nebyl dosud v samostatné publikaci zpracován a jeho realizace umožňuje systematickou ucelenou představu četných proměn našeho hlavního města v průběhu 1100 let jeho trvání. Dějiny Japonska / Edwin O. Reischauer Albert M. Craig ; z anglického origálu přeložili David Labus, Jan Sýkora ; překlad z japonštiny sest. Alice Kramereová, Petr Polák. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 441 s. ; 22 cm. - (Dějiny států). - Rejstř. ISBN 80-7106-391-6 (váz.) : 295 KčZemě a lidé, šintoismus, přijetí a modifikace čínského vzoru, vrchol klasické kultury, vzestup vojenské vrstvy, buddhismus, zenová kultura, Šógunát Tokugawa, konfucianismus, měšťanská kultura, budování moderního státu, westernizace, císařské Japonsko, společenské změny, demokracie Taišó, vzestup militarismu, válka v Tichomoří, nové Japonsko, americká okupace, hospodářská supervelmoc, císařové, šógunové, premiéři. Filosofie umění / z anglického origálu přeložila Jitka Zehnalová. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 251 s. ; 21 cm. - (Studium). - Bibliogr. ISBN 80-85947-53-6 (váz.) : 245 KčNázorný a přístupný úvod do oboru, který bývá často považován za fascinující, ale mimořádně náročný. Kniha nevyžaduje od čtenáře hluboké znalosti filozofie a je proto ideální pro ty, kteří se studiem této problematiky teprve začínají. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru / Bojka Hamerníková. - Praha : Eurolex Bohemia, 2000. - 213 s. ; 21 cm. - Rejstř. - Bibliogr. ISBN 80-902752-3-0 (váz.)Práce je určena všem zájemcům o problémy financování a o ekonomické problémy veřejného sektoru a neziskového nestátního sektoru. Jak obstát v Evropě : strategie podnikání na jednotném trhu EU / Václav Šmejkal …[et al.] - Praha : Q-art, 2000. - 106 s. ; 21 cm ISBN 80-900997-7-7 (brož.)Návod, jak postupovat v přípravě konkurenční strategie adaptované na podmínky jednotného trhu EU. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele / Miroslav Disman. - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 375 s. ISBN 80-246-0139-7 (brož.)Kniha je určena zájemcům o metodologické aspekty sociologického výzkumu. Autor se snaží o humanistický přístup k technickým aspektům výzkumu, jimž je věnována převážná část knihy. Poslední kapitola se zabývá problémy srovnávacího výzkumu. Konflikty v řízení a řízení konfliktů / Michal Čakrt. - Praha : Management Press, 2000. - 181 s. ; 21 cm ISBN 80-85943-81-6 (brož.) : 210 KčKniha ukazuje "typologii" a dynamiku konfliktů v manažerské práci - jejich příčiny, vznik a jednotlivá stadia; učí, jak se na konflikty připravit, jak rozpoznat jednotlivé fáze konfliktu, a jak je zvládat. Vůdčí myšlenkou knihy je názor, že konflikty jsou nevyhnutelnou součástí života, jako takové nemusí mít pouze škodlivé účinky a jejich nedostatek je dokonce nezdravý a může být i zhoubný. Mezinárodní měnový systém : otázka konvertibility, stability a likvidity / Eduard Němeček. - Praha : Karolinum, 2000. - 248 s. ISBN 80-246-0081-1 (váz.) : 398 KčNa základě historického pohledu na vývoj mezinárodního měnového systému během 19. a 20. století autor analyzuje tři hlavní problémy mezinárodního měnového systému: konvertibilitu, stabilitu a likviditu. Zvláštní pozornost je věnována Evropskému měnovému systému, jeho historii, mechanismu a přechodu k Evropské měnové unii. Mohyla míru a slavkovská bitva = Cairn of peace and the battle of Austerlitz / Jaromír Hanák ; do angličtiny přeložila Věra Vystavělová ; fotogr. Milan Holzapfel ...[et al.] - Brno : Ave, 2000. - 24 s., il. ; 21 cm ISBN 80-902242-7-X (brož.)Publikace o bitvě, která se odehrála 2. prosince 1805 u moravského Slavkova a mohyle míru, která tuto bitvu dodnes připomíná. Možnosti hodnotové etiky / Vlastimil Hála. - Praha : Filosofia, 2000. - 52 s. ; 19 cm. - (Parva philosophica ; sv. 12) ISBN 80-7007-135-4 (brož.) : 48 KčAutor navazuje na své předchozí práce věnující se především etické problematice. V této studii se zabývá zejména problémem, zda může současná ekologická tematika, zvláště pak ekologická etika, aktualizovat některé stránky klasické materiální hodnotové etiky. Multikultura, tolerance a odpovědnost / Marie Hrachovcová, Miroslav Dopita, Pavel Zívalík . - Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000. - 190 s. ; 21 cm ISBN 80-244-0110-X (brož.) : 112 KčSborník příspěvků z Letní školy pro učitele občanské výchovy a základů společenskěch věd. Novela zákoníku práce č. 155/2000 ve vztahu k právu Evropských společenství / Josef Hochman, Ladislav Jouza, Antonín Kottnauer. - Praha : Linde, 2000. - 82 s. ; 21 cm. - Rejstř. ISBN 80-7201-236-3 (brož.) : 92 Kč Proměny české mládeže / Petr Sak. - Praha : Petrklíč, 2000. - 300 s. ; 21 cm ISBN 80-7229-042-8 (váz.) : 250 KčPublikace mapující stav a vývoj české mládeže v posledních letech - na přelomu dvou politických systémů. Empirické poznatky a jejich teoretické zobecnění jsou podloženy výsledky ze třiceti sociologických výzkumů. Rétorika : manuál komunikačních dovedností / Marie Maříková ; ilustroval Petr Gebelt. - Praha : Professional Publishing, 2000. - 148 s. ; 21 cm ISBN 80-86419-03-7 (brož.) : 138 KčUčebnice rétoriky a komunikačních dovedností obsahuje mnoho praktických cvičení pro dechová cvičení, správnou výslovnost, slovní a větný přízvuk, frázování a intonaci - až po konkrétní přípravu mluveného projevu a nácvik prvků neverbální komunikace. Slované / Magdalena Beranová. - 2., v Libri 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 312 s., il. ; 21 cm ISBN 80-7277-022-5 (brož.) : 245 KčKniha je věnována civilizaci starých Slovanů, kteří se na sklonku starověku dostali na historickou scénu, aby záhy ovládli značnou část Evropy. Autorka sleduje jejich etnogenezi a územní expanzi přes vytvoření států až na práh 13. století. Stranou nezůstává ani obchod, řemesla, kultura a denní život starých Slovanů, jejichž potomci dodnes obývají značnou část střední, jihovýchodní i východní Evropy. Slovník polských spisovatelů / Ludvík Štěpán …[et al.] Praha : Libri, 2000. - 560 s. ; 19 cm ISBN 80-7277-005-5 (váz.) : 295 KčSlovník zahrnuje nejvýznamnější autory i anonymní díla polské literatury od počátků po současnost. Rozsáhlá úvodní studie seznamuje s vývojem polské literatury. Tak jako další svazky z této řady byl i tento zařazen do programu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna pro rok 2000. Slovník pomístních jmen v Čechách. [1. sv.] / Libuše Olivová-Nezbedová, Jitka Malenínská. - Praha : Academia, 2000. - 169 s., mapy ; 23 cm ISBN 80-200-0798-9 (brož.) : 195 KčTřídílný slovník neobydlených míst v Čechách bude obsahovat 45 000 hesel. Ve slovníku budou zachycena a lokalizována nejen všechna pomístní jména shromážděná soupisem v letech 1963-1980, ale i všechny objekty, které se na tyto názvy vztahují. Šetřme časem! : rychločtení a umění koncentrace / David Gruber. - 5. vyd. - Praha : Management Press, 2000. - 182 s. ; 21 cm ISBN 80-7261-035-X (brož.) : 190 KčKniha známého propagátora a tvůrce racionálních technik duševní práce je určena všem, kdo usilují o zkvalitnění svých činností zaměřených na práci s informacemi a chtějí rychle studovat a číst, aby šetřili vlastním časem. Jádro knihy tvoří metodika racionálního čtení - dosahování stále vyšší rychlosti čtení, zvyšování objemu zapamatovaného a zlepšování schopnosti koncentrace. Úvod do současné ekologie / David Storch, Stanislav Mihulka ; ilustrovala Dagmar Kubínová. - Praha : Portál, 2000. - 156 s., il., schémata ; 20 cm. - Rejstř. - Bibliogr. ISBN 80-7178-462-1 (brož.) : 197 KčAutoři přehledně seznamují se současnou podobou ekologie, ovlivněnou zejména evoluční biologií, a sdělují, co věda opravdu říká o ochraně přírody. Přehledná publikace je určena studentům a učitelům přírodovědeckých i sociálních oborů a také čtenářům, kteří se zajímají o životní prostředí a kteří životní prostředí ovlivňují nebo ho chtějí pomoci chránit. PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK A B C E F H J K L M P R S U V Z architekturaArchitektonické proměny bankovnictvíMezinárodní měnový systémbuddhismusDějiny Japonska ČechySlovník pomístních jmen v Čechách. [1. sv.]Česká republikaJak obstát v EvropěProměny české mládeže ekologieMožnosti hodnotové etikyÚvod do současné ekologieekonomie/ekonomikaFinancování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoruJak obstát v EvropěMezinárodní měnový systémetikaMožnosti hodnotové etikyEvropská unieJak obstát v EvropěMezinárodní měnový systém filozofieFilosofie umění historieArchitektonické proměnyDějiny JaponskaMohyla míru a slavkovská bitva = Cairn of peace and the battle of AusterlitzSlovanéSlovník pomístních jmen v Čechách. [1. sv.] JaponskoDějiny Japonska komunikaceRétorikaŠetřme časem! literaturaSlovník polských spisovatelů managementKonflikty v řízení a řízení konfliktůRétorikaŠetřme časem! pedagogika365 zábavných činností bez televizepersonalistikaNovela zákoníku práce č. 155/2000 ve vztahu k právu Evropských společenstvípolitologie/politikaProměny české mládežePolskoSlovník polských spisovatelůPrahaArchitektonické proměnypsychologie7 prvních let života rozhoduje365 zábavných činností bez televizeKonflikty v řízení a řízení konfliktůProměny české mládežeŠetřme časem! rétorikaRétorika sborníkyMultikultura, tolerance a odpovědnostslovníkySlovník polských spisovatelůSlovník pomístních jmen v Čechách. [1. sv.]sociologieJak se vyrábí sociologická znalostProměny české mládežespolečenské vědyMultikultura, tolerance a odpovědnostškolstvíMultikultura, tolerance a odpovědnost učebniceJak se vyrábí sociologická znalostÚvod do současné ekologieurbanismusArchitektonické proměnySlovník pomístních jmen v Čechách. [1. sv.] vojenstvíMohyla míru a slavkovská bitva = Cairn of peace and the battle of AusterlitzvzděláváníMultikultura, tolerance a odpovědnost zákony a předpisyNovela zákoníku práce č. 155/2000 ve vztahu k právu Evropských společenstvíživotní prostředíMožnosti hodnotové etikyABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ *** PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK Poznámka:Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 40, č. 36-38 (2000).
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v září 2000. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 8 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10623. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10623

automaticky generované reklamy