Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v květnu 1999

Čas nutný k přečtení
13 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v květnu 1999

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A B C D E H I J K M N P S T U Z

Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1999. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 1999. - 70 s. ; 21 cm
ISBN 80-86310-00-0 (brož.)


Blízký východ na přelomu tisíciletí : dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy / Luboš Kropáček. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 284 s. ; 20 cm. - (Moderní dějiny ; sv. 2). - Bibliografie
ISBN 80-7021-298-5 (váz.) : 218 Kč

Cílem knihy je postihnout a analyzovat politické, hospodářské a sociální přeměny, k nimž dochází v 80. a 90. letech v arabských zemích, Íránu a Turecku.


Cesty české historiografie 1945 - 1989 / Josef Hanzal. - Praha : Karolinum, 1999. - 192 s.
ISBN 80-7184-751-8 (brož.)

Práce zachycuje období dvou zlomů, únor 1948 a srpen 1968. Na základě literatury a pramenů vykládá, jak část historiků odolávala a snažila se o poctivou práci a část sloužila totalitní komunistické ideologii. Zařazeny jsou také kapitoly o samizdatové literatuře po roce 1969 a o československých historicích žijících v emigraci.


Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 - 1972 / Jaroslav Cuhra. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. - 107 s. ; 21 cm. - (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; sv. 32)
ISBN 80-85270-84-6 (brož.)

Studie rekonstruuje na základě dosud nepublikovaných pramenů postup normalizace v církevní oblasti.


Co, čím, jak a s kým komunikujeme? : přednášky o komunikaci ve formě esejů / Zbyněk Vybíral. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 90 s. ; 21 cm
ISBN 80-7041-123-6 (brož.) : 30 Kč

Autor se věnuje předsudkům, kognitivním mapám, internetové komunikaci, zamýší se nad sugerováním, vyjednáváním a komunikaci v politice a kultuře.


Česká fotografická avantgarda : 1918 - 1948 / Vladimír Birgus. - 1. vyd. - Praha : Kant, 1999. - 328 s. ; 27 cm
ISBN 80-86217-11-6 (váz.) : 990 Kč

První rozsáhlejší publikace věnovaná naší avantgardní fotografii a fotomontáži.


Dějiny ňadra : kulturní a sociální dějiny prsou od starověku až po současnost / Marilyn Yalom ; z anglického originálu přeložila Zuzana Hulvová. - Praha : Rybka Publishers, 1999. - 366 s., il. ; 22 cm. - (Historia Particularis). - Rejstřík
ISBN 80-86182-92-4 (váz.)

Publikace je nabitá informacemi z tak širokého spektra oblastí, jakými jsou sociologie, dějiny umění, literatura, historie módy, medicína a náboženství. Kulturní a společenská studie, vycházející z originálního výzkumu, nabízí ucelený pohled na proměny vnímání ženských ňader od starověku po současnost.


Dějiny umění. Díl 4 / José Pijoan ; ze španělského originálu přeložili Libuše Macková, Jan Schejbal, Hana Stašková ; rejstřík sestavil Josef Hobzek. - 4., v Knižním klubu 1. vyd. - Praha : Balios, 1999. - 332 s., il. ; 30 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7176-764-6 (soubor). - ISBN 80-7176-956-8 (4. díl)

Proslulá encyklopedie dějin umění. Čtvrtý svazek je věnován gotickému umění Západní Evropy a umění starověkého a středověkého Blízkého i Dálného východu.


Demokracie dnes a zítra / Eduard Beneš ; k vydání připravila a doslov napsala Věra Olivová. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 1999. - 333 s. ; 21 cm. - (Knižnice Společnosti Edvarda Beneše ; sv. 19)
200 Kč

Benešovy přednášky z chicagské univerzity z roku 1939. Reprint podle vydání z roku 1948.


Dialog křesťanů a Židů / Shalom Ben Chorin ; uspořádali Milada Divišová … [et al.] - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad : Společnost křesťanů a Židů, 1999. - 445 s. ; 20 cm
ISBN 80-7021-293-4 (váz.) : 236 Kč

Sborník věnovaný křesťanské a židovské tradici, dialogu a konfrontaci křesťanů a Židů, dějinám jejich vztahů i sporů a perspektivám jejich spolupráce, a to jak z hlediska religionistického, tak kulturněhistorického. Výbor textů ze Zpravodaje Společnosti křesťanů a Židů z let 1991 - 1998.


Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky / Hans Rotter ; z německého originálu přeložil Marek Skovajsa. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 107 s. ; 20 cm. - (Cesty)
ISBN 80-7021-302-7 (brož.) : 108 Kč

Kniha se zabývá genovou technikou, vyšetřením v těhotenství, umělým potratem, transplantacemi, pokusy se zvířaty, smyslem utrpení, pravdou u lůžka nemocného, eutanazií. Zdůvodňuje se křesťanská úcta k hodnotě lidského života.


Encyklopedie praktické žurnalistiky / vedoucí kolektivu Barbora Osvaldová a Jan Halada. - Praha : Libri, 1999. - 256 s., il. ; 20 cm
ISBN 80-85983-76-1 (brož.) : 195 Kč

Slovník poskytuje srozumitelný výklad pojmů nejen z oblasti klasické žurnalistické terminologie, ale i z oblasti tisku, rozhlasu, televize, knižního trhu, žurnalistické fotografie, polygrafie a elektronických médií. Obsahuje 600 hesel a odkazů.


Hitlerova Vídeň : diktátorova učednická léta / Brigitte Hamann ; z německého originálu přeložila Alena Bláhová. - Praha : Prostor, 1999. - 511 s. ; 24 cm. - (Obzor ; sv. 20)
ISBN 80-7260-003-6 (váz.) : 499 Kč

Kniha je jednak biografií mladého Hitlera zachycující jeho dětství a mládí až do roku 1913, kdy Rakouskou opustil, především je hlubokou kulturně-politickou sondou do života Vídně na počátku století.


Internet s Windows 98 pro zelenáče / Pavel Satrapa. - 1. vyd. - Praha : Neokortex, 1999. - 208 s. ; 23 cm. - ("Pro zelenáče" ; sv. 1). - Rejstřík
ISBN 80-902230-8-7 (brož.) : 199 Kč

Čtenář se z knihy dozví, co je Internet, jak funguje a co od něj očekávat, jak se k němu připojit, jak pracovat s WWW, kde hledat potřebné webové stránky, jak používat elektronickou poštu, jak komunikovat s ostatními, jak přenášet data a čeho se vyvarovat. To vše v prostředí operačního systému Microsoft Windows 98.


Jak prezentovat firmu, produkt, sebe, názor... / Danuše Rodryčová. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 124 s. ; 21 cm. - Bibliografie
ISBN 80-7169-342-1 (brož.)

V knize je čtenář seznámen stručně a krátce s postupem, jak "prezentovat" sebe a svoji firmu.


Japonsko / Vlasta Winkelhöferová. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 326 s. ; 24 cm. - (Dějiny odívání ; sv. 4). - Rejstřík
ISBN 80-7106-297-9 (váz.) : 395 Kč

Vývoj japonského oděvu od nejstarších dob do současnosti.


Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a amerikanisté. - Praha : Libri, 1999. - 624 s., fotogr. ; 20 cm. - Bibliografie
ISBN 80-85983-59-1 (váz.) : 450 Kč

Slovník obsahuje více než 500 životopisných hesel s obsáhlou bibliografií, počínaje středověkými učenci a konče soudobými specialisty (jazykovědci, historikové, etnografové, literární vědci, překladatelé, cestovatelé a další) a umělci, spisovateli a cestovateli, kteří svým dílem zprostředkovali kulturní poselství.


Kotrmelce školské reformy : úvodníky Učitelských listů 1993 - 1999 / J [ana] Hrubá. - Praha : Agentura Strom, 1999. - 72 s. ; 21 cm. - (Škola 21) (Diskuse ; sv. 2)
ISBN 80-86106-05-5 (brož.) : 57 Kč

Soubor úvodníků, které aktuálně reagovaly a reagují na vývoj podmínek pro snahy reformních učitelů o proměnu české školy. Zahrnuje období od ministra Piťhy k ministru Zemanovi.


Morfologie pohádky a jiné studie / Vladimir Jakovlevič Propp ; přeložili Miroslav Červenka, Marcela Pittermannová, Hana Hmahelová ; rejstříky sestavili Marcela Pittermannová, Helena Šmahelová. - Jinočany, Nakl. H + H Vyšehradská, 1999. - 362 s. ; 24 cm. - Rejstříky
ISBN 80-86022-16-1 (váz.) : 339 Kč

Stěžejní dílo strukturální folkloristiky rozvíjí jednu z nejvýraznějších naratologických teorií 20. století.


Nebezpečná bezpečnost : státní bezpečnost 1948 - 1956 / Karel Kaplan. - Brno : Doplněk, 1999. - 289 s. ; 21 cm
ISBN 80-7239-024-4 (váz.) : 252 Kč

Autor se zabývá zdokumentováním činnosti Státní bezpečnosti v letech 1948 - 1956.


Německo-český bankovní a finanční slovník / Jarmila Šimková, Helena Baběradová. - Praha : Prospektrum, 1999. - 248 s. ; 21 cm
ISBN 80-7175-073-5 (brož.) : 336 Kč

Slovník obsahuje 12 000 hesel a slovních spojení z oblasti bankovní, finanční, ekonomické a právní.


Normální a patologická láska : pohled současné psychoanalýzy / Otto F. Kernberg ; z anglického originálu přeložil Otto Müller. - Praha : Portál, 1999. - 232 s. ; 21 cm. - (Spektrum)
ISBN 80-7178-277-7 (brož.) : 275 Kč

Jeden z nejvýznamnějších představitelů současné psychoanalýzy popisuje z různých pohledů fenomén lásky a s ním spojené pestré spektrum vztahů.


Politická náboženství : totalitární režimy a křesťanství / Hans Maier ; z německého originálu přeložila Klára Osolsobě. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 134 s. ; 20 cm. - (Politologická řada ; sv. 3)
ISBN 80-85959-43-7 (brož.) : 149 Kč

Kniha rozebírá a zkoumá cíle totalitárních režimů (bolševismu, fašismu, nacismu) - co si slibují od budoucnosti, jaký je podle nich obraz nového člověka a zda je možné vykládat je nábožensky. Publikace zaujme svým originálním metodologickým přístupem a brilantní analýzou totalitárních fenoménů 20. století.


Pozvání ke studiu církevních dějin / Jiří Hanuš. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 159 s. ; 20 cm. - (Historia ecclesiastica ; sv. 1)
ISBN 80-85959-45-3 (brož.) : 129 Kč

Úvod do oboru, který hledá svoji identitu na pomezí historie a teologie. První část knihy uvádí do základních metod historické práce, druhá část se věnuje otázkám, kteřé tvoří páteř studia církevních dějin. Kniha je zajímavá ekumenickým přístupem a poutavým vypravěčským stylem.


Praha včera a dnes = Prag - gestern und heute = Prague - yesterday and today = Prague - hier et aujourd`hui / fotografie Zdeněk Thoma, Ota Pajer. - Praha : Olympia, 1999. - 112 s., fotogr. ; 30 cm
ISBN 80-7033-556-4 (váz.) : 399 Kč

Na stovce starých i nových snímků je porovnáván stavební vývoj Prahy za posledních 300 let.


Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy / Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas, Don D. Jackson ; z anglického originálu přeložili Barbora Zídková, Zbyněk Vybíral. - Hradec Králové : Konfrontace, 1999. - 243 s. ; 21 cm. - Bibliografie
ISBN 80-86088-04-9 (váz.) : 285 Kč

Klíčovými body monografie o lidské komunikaci jsou radikální pohled na vznik schizofrenií, vyplývajících podle autorů z rodinných vzorců, rozbor tzv. dvojných vazeb, ukázky komunikace, nekonečné komunikační "hry", analýza paradoxů.


Pražské špitály a nemocnice / Petr Svobodný, Ludmila Hlaváčková. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 179 s. ; 19 cm. - (Knižnice dějin a současnosti ; sv. 8). - Rejstřík
ISBN 80-7106-315-0 (brož.) : 99 Kč

Dějiny a fungování nemocničních zařízení v Praze a jejich prolínání s životem pražských obyvatel.


Proust a znaky / Gilles Deleuze ; z francouzského originálu přeložil Jiří Hrdlička. - Praha : Herrmann a synové, 1999. - 207 s. ; 17 cm
138 Kč

Pronikavý pohled na Proustovo dílo spojený s obecnější analýzou literárního procesu.


Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje / Eric Schopler ; z anglického originálu přeložila Miroslava Jelínková. - Praha : Portál, 1999. - 176 s.
ISBN 80-7178-202-5 (brož.) : 159 Kč

350 krátkých příběhů, které rodiče vyprávějí o svých dětech s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Příběhy jsou rozebírány odborníky, kteří nabízejí řešení nejtiživějších problémů a současně obecnější zásady, které může čtenář využít pro konkrétní případ.


Psychologie stárnutí / Ian Stuart-Hamilton ; z anglického originálu přeložil Jiří Krejčí. - Praha : Portál, 1999. - 319 s. ; 21 cm
ISBN 80-7178-274-2 (brož.) : 359 Kč

Autor probírá základní okruhy psychologické problematiky stárnutí: vliv stárnutí na rozumové schopnosti, paměť a řeč, změny osobnosti a životního stylu ve stáří, demenci. Závěrečná kapitola je věnována budoucnosti gerontologie.


Public relations : komunikace v konfliktních a krizových situacích / Petr Němec. - Praha : Management Press, 1999. - 125 s. ; 24 cm
ISBN 80-85943-66-2 (brož.) : 159 Kč

Příručka se zaměřuje na téma konfliktu, krize a katastrofy v životě podniku či jiné organizace. Přináší příklady zvládnutí krizové komunikace, soustřeďuje se na nástroje včasného vyhledávání konfliktních témat, způsoby komunikace s nátlakovými skupinami a otázky budování image organizace a tzv. managementu důvěry.


Slovníček hudebních osobností : skladatelé, instrumentalisté, pěvci / Ludmila Vrkočová. - Praha : Vrkočová, 1999. - 220 s. ; 21 cm
ISBN 80-901611-5-4 (brož.) : 110 Kč

Publikace obsahuje v přibližně 450 heslech údaje o osobnostech naší i světové hudební kultury.


Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska / Eduard Hodoušek ... [et al.] - Praha : Libri, 1999. - 656 s. ; 19 cm. - Rejstřík
ISBN 80-85983-54-0 (váz.) : 265 Kč

Slovník zahrnuje vedle autorů španělských a portugalských i další literaturu tohoto regionu: galicijskou, katalánskou, baskickou ad. Kniha je určena všem zájemcům o literaturu, divadlo a kulturu vůbec.


Sny a podsvětí : nový pohled na sny, rozšiřující klasické teorie S. Freuda a C. G. Junga / James Hillman ; z anglického originálu přeložila Hana Kašparovská ; předmluvu napsal Ludvík Běťák. - Praha : Portál, 1999. - 206 s. ; 21 cm. - (Spektrum)
ISBN 80-7178-301-3 (brož.) : 245 Kč

Originální pohled na sny a práci s nimi vychází z klasických teorií, ale obohacuje je o nový přístup čerpající z poetiky mytologie. Na teoretickou část knihy navazuje rozbor snových symbolů.


Sociologie nerovnosti a chudoby / Petr Mareš. - Praha : SLON, 1999. - 248 s. ; 21 cm. - (Základy sociologie). - Rejstřík
ISBN 80-85850-61-3 (brož.) : 119 Kč

Kniha se soustřeďuje na problém chudoby v rozvinutých zemích, na způsoby, kterými zde společnost své chudé identifikuje, na formy, kterými se jim snaží pomoci, i na rizika, která pro ně plynou z jejich existence.


T. G. Masaryk : Evropan - světoobčan / Jaroslav Opat. - Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1999. - 99 s.
ISBN 80-86142-05-1 : 79 Kč

Sedm studií významného masarykologa přibližuje osobnost T. G. Masaryka jako politika v klíčových obdobích jeho života, jeho vztah k Rakousku, Rusku a jeho představu a realizaci československé státnosti.


Trénink paměti : principy, metody a cvičení pro využití a rozvoj paměti / Sylvie Lairová ; z francouzského originálu přeložila Miroslava Camutaliová. - Praha : Portál, 1999. - 149 s. ; 23 cm
ISBN 80-7178-293-9 (brož.) : 169 Kč

Zábavný výklad s množstvím příkladů z běžného života, cvičení, testy, grafy i humorné ilustrace činí z této knihy praktického rádce pro zdokonalování vlastní osobnosti.


Umělecké památky Moravy a Slezska. Díl 2: J - N / Bohumil Samek. - Praha : Academia, 1999. - 780 s., il., fotogr. ; 27 cm. - Rejstříky
ISBN 80-200-0473-4 (soubor). - ISBN 80-200-0695-8 (2. díl) : 450 Kč

Rozsáhlý systematický soupis uměleckých památek na Moravě a ve Slezsku v abecedním uspořádání.


Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. - Praha : Libri, 1999. - 528 s., il. ; 20 cm
ISBN 80-85983-55-9 (váz.) : 350 Kč

Kniha je zasvěcena především zámeckým a palácovým zahradám a parkům, ale věnuje se také městským či botanickým zahradám a arboretům a souvisejícím stavbám i dendrologické složce těchto prostor.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C D E F G H I J K L M N O P S T U V Z


architektura
Praha včera a dnes = Prag - gestern und heute = Prague - yesterday and today = Prague - hier et aujourd`hui
Umělecké památky Moravy a Slezska. Díl 2: J - N
Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Beneš, Eduard
Demokracie dnes a zítra

církev
Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 - 1972

Česká republika
Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1999
Umělecké památky Moravy a Slezska. Díl 2: J - N
Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Československo
Cesty české historiografie 1945 - 1989
Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 - 1972
Nebezpečná bezpečnost
T. G. Masaryk

dějiny umění
Dějiny umění. Díl 4
Umělecké památky Moravy a Slezska. Díl 2: J - N

druhá světová válka
Hitlerova Vídeň

ekonomika
Blízký východ na přelomu tisíciletí
Německo-český bankovní a finanční slovník
Sociologie nerovnosti a chudoby

encyklopedie
Dějiny umění. Díl 4
Encyklopedie praktické žurnalistiky
Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a amerikanisté
Pražské špitály a nemocnice
Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

estetika
Japonsko

etika
Důstojnost lidského života

folkloristika
Morfologie pohádky a jiné studie

fotografování
Česká fotografická avantgarda

gerontologie
Psychologie stárnutí

historie
Blízký východ na přelomu tisíciletí
Cesty české historiografie 1945 - 1989
Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 - 1972
Dějiny ňadra
Dialog křesťanů a Židů
Hitlerova Vídeň
Japonsko
Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a amerikanisté
Nebezpečná bezpečnost
Politická náboženství
Pozvání ke studiu církevních dějin
Pražské špitály a nemocnice
T. G. Masaryk

Hitler, Adolf
Hitlerova Vídeň

hudba
Slovníček hudebních osobností

Internet
Internet s Windows 98 pro zelenáče

Írán
Blízký východ na přelomu tisíciletí

Japonsko
Japonsko

judaismus
Dialog křesťanů a Židů

knihovnictví
Encyklopedie praktické žurnalistiky

komunikace
Co, čím, jak a s kým komunikujeme?
Pragmatika lidské komunikace

křesťanství
Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1999
Dialog křesťanů a Židů
Politická náboženství
Pozvání ke studiu církevních dějin

lékařství
Dějiny ňadra
Důstojnost lidského života
Pražské špitály a nemocnice
Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje

lingvistika
Morfologie pohádky a jiné studie
Proust a znaky

literární vědy
Dějiny ňadra
Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a amerikanisté
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

marketing
Jak prezentovat firmu, produkt, sebe, názor...
Public relations

Masaryk, Tomáš Garrigue
T. G. Masaryk

náboženství
Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1999
Dějiny ňadra
Dialog křesťanů a Židů
Politická náboženství

němčina
Německo-český bankovní a finanční slovník

oděvnictví
Japonsko

pedagogika
Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje

politologie
Blízký východ na přelomu tisíciletí
Demokracie dnes a zítra
Politická náboženství
T. G. Masaryk

Portugalsko
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

Praha
Praha včera a dnes = Prag - gestern und heute = Prague - yesterday and today = Prague - hier et aujourd`hui
Pražské špitály a nemocnice

Proust, Marcel
Proust a znaky

psychologie
Důstojnost lidského života
Normální a patologická láska
Pragmatika lidské komunikace
Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje
Psychologie stárnutí
Sny a podsvětí
Trénink paměti

public relations
Jak prezentovat firmu, produkt, sebe, názor...
Public relations

slovníky
Německo-český bankovní a finanční slovník
Slovníček hudebních osobností
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

sociologie
Co, čím, jak a s kým komunikujeme?
Dějiny ňadra
Sociologie nerovnosti a chudoby

školství
Kotrmelce školské reformy

Španělsko
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

teologie
Pozvání ke studiu církevních dějin

Turecko
Blízký východ na přelomu tisíciletí

učebnice
Pozvání ke studiu církevních dějin

urbanismus
Praha včera a dnes = Prag - gestern und heute = Prague - yesterday and today = Prague - hier et aujourd`hui
Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

výpočetní technika
Internet s Windows 98 pro zelenáče

výtvarné umění
Česká fotografická avantgarda
Dějiny ňadra
Dějiny umění. Díl 4
Umělecké památky Moravy a Slezska. Díl 2: J - N

vzdělávání
Trénink paměti

žurnalistika
Encyklopedie praktické žurnalistikyPoznámka:
Údaje o právě vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 39, č. 17-21 (1999).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v květnu 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 6 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-10373. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10373

automaticky generované reklamy