Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Články přijdou po síti na váš stůl

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Články přijdou po síti na váš stůl

0 comments
Další krok v realizaci projektu INVIK (INtegrovaná VIrtuální Knihovna), jehož cílem je poskytovat stejně kvalitní (a možná i rychlejší) přístup k informačním zdrojům, které jsou k dispozici ve Státní technické knihovně v Praze, i vzdáleným uživatelům, aniž by ji museli fyzicky navštívit, podnikla STK 1. října 1997, kdy byl zahájen rutinní provoz poskytování digitálních kopií z jejího fondu prostřednictvím webovské prezentace. Jarní testovací fáze se zúčastnil i Ikaros (s výsledky jsme vás obšírně seznámili ve 3. čísle). Využívání této služby je podmíněno zřízením uživatelského konta (nikoliv nutně vystavením čtenářského průkazu) v ceně 20 korun, resp. 5 dolarů v případě cizího státního příslušníka, které poukáže osobně, poštovní poukázkou, fakturou nebo bankovním převodem.

Po podepsání smlouvy s STK (formulář lze získat v knihovně nebo jej stáhnout v elektronické podobě) zájemce obdrží identifikační číslo účtu, které reprezentuje chráněný paměťový prostor na WWW serveru STK a které vkládá do okénka na stránce s adresou https://service.stk.cz, přístupové jméno a heslo, jež má z právního hlediska stejnou váhu jako podpis. Ve smlouvě se uživatel zavazuje nesdělovat heslo dalším osobám a nakládat s daty pouze pro vlastní potřebu. a ve shodě s legislativními normami v oblasti ochrany autorských práv, což znamená, že je jediným odpovědným subjektem za důsledky plynoucí z dalšího šíření těchto dat.

Alternativní forma služby typu "document delivery" je nabízena ve třech standardních grafických formátech - GIF (Black & White - rozlišení 300 dpi), JPEG (Greyscale - 100/150/300 dpi a TrueColor - 100/150/300 dpi) a PDF, a to v ceně dvě nebo tři koruny za stránku, kterou lze zobrazit prohlížečem, uložit na lokální disk a dále upravovat v příslušném editoru (L-View Pro či Adobe Acrobat). STK chystá odstranit nedostatek, na který upozornil i Ikaros na tiskové konferenci, spočívající v absenci ukázek formátů, které by uživatelům usnadnily výběr při objednávce. O vyhotovení reprodukce nejsou zpraveni, nýbrž je třeba kontrolovat průběžně aktuální stav konta (včetně finanční situace).

V souvislosti s elektronizací reprografických služeb musíme jedním dechem připomenout problém, který jsme již zmínili v minulém příspěvku a jehož řešení leží v nedohlednu. STK sice nabízí katalog periodik (dodávka kopií se týká primárně článků) ve WWW rozhraní systému ALEPH, ale uživatel nejprve musí mít k dispozici citaci dokumentu, kterou získá osobně v knihovně (u některých titulů také v prodejní síti). Co ho přiměje jít domů, do školy nebo do jiné instituce, kde je připojen počítač k Internetu, aby si nechal poslat elektronické faksimile, když podobného výsledku dosáhne přímo na místě pomocí xeroxu?

Od 1. října rozšiřuje STK své služby i v další oblasti. Za roční příplatek ve výši 30 korun obdrží uživatelé STK vstupenku do specializované studovny v 1. patře, kde je instalováno 13 stanic s přístupem k Internetu v prostředí Windows NT (Netscape, MS Explorer) a referenční databáze v prostředí klienta UltraNet (Jurix, Česká národní bibliografie, Firemní monitor aj.). Oficiální leták, který jsme u příležitosti této události dostali do rukou, sice uvádí, že jsou "volně přístupná data z Internetu související s informační gescí knihovny, tj. oblast techniky a aplikovaných přírodních věd", ale na náš doplňující dotaz Mgr. Marie Kolářová, vedoucí odboru využívání primárních fondů STK, sdělila, že ostatní zdroje nejsou pochopitelně zapovězeny, nicméně není možné - vzhledem k velké poptávce - počítat s časově neomezenou prací. V místnosti funguje dále laserová tiskárna (její využívání není zahrnuto v paušální ceně, stránka A4 přijde na 1,50 Kč,-), příruční knihovna, CD-ROM z doplňované mediatéky, které jsou určeny - pokud jsou samostatným dílem nebo přílohou knih a periodik - také k absenční výpůjčce (kauce činí 500 Kč,-).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Články přijdou po síti na váš stůl. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 7 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-10097. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10097

automaticky generované reklamy
registration login password