Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Citovat ano, ale víme jak?

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Citovat ano, ale víme jak?

0 comments
Záměrně připomínám článek Citace? Ano - ale jaká? (Ikaros č. 5/2000), který se zabývá speciálními informačními zdroji, ale mne potěšil především z toho důvodu, že upozorňuje na problematiku citací…

Od ledna 2000 máme k dispozici tolik požadovanou druhou část citační normy (ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura) ČSN ISO 690 - 2 Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Takže v čem je problém? A především, je to vůbec starostí knihovníků nebo pouze těch, kdo publikují nebo zpracovávají odborné práce a je tedy na nich, aby věděli jak použitou literaturu citovat?

Na nedávném semináři (14. 9. 2000), který organizovala Moravská zemská knihovna v Brně a Ústřední knihovna PedF MU v Brně jsme si s knihovníky a informačními pracovníky a hlavní lektorkou PhDr. Beátou Sedláčkovou (Slezská univerzita v Opavě) ověřili, že otázka bibliografických citací není ani pro odborníky jednoznačnou záležitostí, že je zde řada nejasností nejen při vlastním citování literatury, ale již při přesném formulování a odlišení výchozích pojmů - katalogizační záznam, bibliografický záznam, bibliografická citace.

Důležitou součástí práce veřejných i odborných knihoven je informační výchova, tedy podpora práce s informacemi, vytváření návyků a dovedností žáků a studentů při využívání informačních a komunikačních technologií, zpracovávání a využívání relevantních informací. S tím také souvisí etika práce s informacemi, jejíž nedílnou součástí citování literatury je. V současné době je to záležitostí nejen studentů zpracovávajících diplomové práce, ale již středoškolských studentů publikujících ve školním časopise, stále častěji zpracovávajících dílčí samostatné úkoly…

Proto by používání celé ČSN ISO 690 v praxi měla být ze strany knihovníků nejen odborných, ale i veřejných knihoven věnována větší pozornost. A ještě poznámka - také si myslíte, že by právě knihovník či informační pracovník měl umět odborníkům z nejrůznějších oborů (včetně studentů) poradit, jak správně citovat?

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Citovat ano, ale víme jak?. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 9 [cit. 2022-05-23]. urn:nbn:cz:ik-10633. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10633

automaticky generované reklamy
registration login password