Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Chrudimsko digitálně

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Chrudimsko digitálně

0 comments
Autoři: 
Projekt, který jsme pod tímto názvem začali v loňskem roce realizovat, je součástí snahy naší knihovny věnovat se poznání chrudimského regionu a zpřístupňovat dokumenty o něm přitažlivou a moderní formou. Začali jsme proto tím nejjednodušším, tj. zpracováním a digitalizací dostupné literatury, nyní pokračujeme mikrofilmováním a digitalizací novin a na poslední etapu je v archivech připraveno ohromné množství písemných pramenů. Nevím, kolik z této vize se nám podaří uskutečnit, ale první krok a půl už máme za sebou. Mohu se podělit o praktické zkušenosti, které jsme prozatím nashromáždili.

Opět jsme se ujistili v tom, že činnosti velkého rozsahu není možné, zejména v počátku, financovat pouze z rozpočetu knihovny. Náš projekt byl v loňském roce hrazen z grantu Ministerstva kultury, účelového příspěvku Okresního úřadu Chrudim a samozřejmě i z vlastních zdrojů. Musím opět vyslovit dík za to, že příspěvky z RISKu pomáhají už několik let prosazovat nové nápady.

Pro knihovnu naši velikosti není efektivní, abychom si pořizovali technické vybavení špičkové úrovně pro jeden, byť rozsáhlý program. Kromě toho by se neúměrně zvyšovaly mzdové náklady na nově zřízené pracoviště. Proto jsme se rozhodli, že technické řešení i jeho praktickou aplikaci svěříme Albertině Icome Praha. Většina digitalizace byla zvládnuta pod vedením Albertiny v Národní knihovně ČR, kde byla tato metoda digitalizace v šedé škále také prvotinou. Myslím si, že příspěvek Albertiny o digitalizaci mikrofilmů v šedé škále by byl velice zajímavý a podnětný.

Naší výhodou naopak bylo, že známe materiály, které chceme zpracovávat a víme, v kterých institucích jsou uloženy. Oslovili jsme příslušné knihovny, muzea a archivy a až na výjimku jsme se setkali s přátelským ohlasem. Vstříc nám vyšli i soukromí regionální badatelé. Městská knihovna v Chrudimi totiž téměř nemá regionální literaturu, vydávanou do druhé světové války, a nevlastní ani noviny z této doby. V posledních letech se zájem o tento druh dokumentů neustále zvyšuje, a proto je pro nás více než nutné získávat je jinou formou.

Pro digitalizaci je nesmírně důležitá tvorba metadat. Většinou je nutné přijmout alespoň na část práce brigádníky, ale potom jejich výsledky bedlivě kontrolovat. I tak určité procento chybovosti zůstává. Tato etapa práce je zdlouhavá, zdánlivě nekonečná a docela nudná (i když periodika se zpracovávají lépe). Pokud se přidá i časová tíseň, je o problémy postaráno. V našem případě jsme zažili dlouhé, pracovní léto.

Volně navazující téma, které by mělo projít odbornou diskusí, je zpřístupňování digitálních dokumentů. Nemám na mysli ošetření autorských práv, protože to je problém ryze právnický. Zajímalo by mě, zda i ostatní knihovny uvažují o bezplatném vystavení svých digitalizovaných materiálů na Internetu, jestli chtějí zvolit formu placených služeb nebo si CD nechat jen pro svoji vlastní potřebu.

Několik otázek o digitalizaci a zpřístupňování materiálů jsem si už zodpověděli, další problémy na nás už čekají. Uvědomili jsme si však, že je nutné v této práci pokračovat a nadechujeme se k dalšímu kroku. Pokud se nám podaří, opět najdete výsledky na našich stránkách. Teď se můžete podívat na ukázku toho, co už máme hotové.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MAZUROVÁ, Hana. Chrudimsko digitálně. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 6 [cit. 2021-09-24]. urn:nbn:cz:ik-10579. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10579

automaticky generované reklamy