Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cesty k myšlení

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Cesty k myšlení

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 


KÖNIGOVÁ, M. Jak myslet kreativně. Praha : Grada, 2006. 125 s. ISBN 80-247-1626-7.

Oborový záběr profesorky Marie Königové je obdivuhodný. Matematický základ jejího prvního univerzitního vzdělání ji v pozdějším druhém oboru - v informační vědě - přivedl k výuce bibliometrických a informetrických metod. Kromě témat informační vědy se řadu let profesorka Königová věnovala i výuce teorie systémů, rovněž tak systémové analýze. V těchto disciplínách můžeme především hovořit o tzv. systémovém myšlení, které bylo také v jejích dřívějších textech rozebíráno. Možná jako protipól, možná jako nezbytný doplněk života a práce a zároveň jako koníček se v pracech autorky postupně objevují témata tvořivého (kreativního) myšlení. Osnovy jejího výukového profilu se obohacují a stejně tak její publikační činnost posledních let jde tímto směrem.

Publikace Jak myslet kreativně, která vyšla v závěru roku 2006 v nakladatelství Grada, rozebírá čtivou formou otázku výchovy ke kreativitě, upozorňuje, že těžkosti života se dají snáze zvládat s využitím tvořivého přístupu, stejně tak se dají řešit kreativně konflikty, být v kreativní v komunikaci, v porozumění sobě i druhým.

Otázky kreativity, kreativního řešení problémů jsou však především praxí. Je mnoho teorie kolem kreativity a někdy při pročítání až velmi systémově pojatých výkladů kreativity ve světové i české literatuře lze i zapochybovat, zda si téma kreativity získá kreativního čtenáře. Není tomu tak u recenzovaného díla. Praktická kreativita, vstřícný a tvořivý přístup k lidem - to vše je s lehkostí předáváno ze strany autorky studentům, také posluchačům rozhlasového vysílání a v neposlední řadě seniorům, kterým autorka mnoho svých témat v posledních letech hodně věnuje. Z těchto zkušeností vznikla i tato publikace. Je milým, čtivým a povzbudivým výsledkem teoretických i praktických zkušeností.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard. Cesty k myšlení. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 3 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-12395. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12395

automaticky generované reklamy