Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Český web má téměř dva milióny uživatelů

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Český web má téměř dva milióny uživatelů

0 comments

Při měření sledovanosti vybraného vzorku 27 serverů s doménou .cz (viz jejich přehled níže) v březnu 2001, které uskutečnila již potřetí společnost Acron Communications v rámci akce Březen - měsíc Internetu, bylo identifikováno 1,96 miliónu různých uživatelů. Ve srovnání se stejným obdobím v letech 2000 a 1999 činí nárůst tohoto ukazatele 68, resp. 228 procent. Potvrdil se také trend neustále se rozšiřující skupiny lidí, kteří s Internetem pracují doma mimo pracovní dny. Z hlediska frekvence návštěv byly z uživatelů českého Internetu vyčleněny dvě speciální kategorie: "běžní uživatelé" (z celkového počtu tvoří 31,5 %) a "pravidelní uživatelé" (12,4 %), kteří byli registrováni na uvedených serverech minimálně pětkrát, resp. dvanáctkrát v průběhu sledovaného měsíce. S těmito výsledky seznámil zástupce Acron Communications na závěrečné tiskové konferenci, kterou uspořádalo sdružení BMI 17. dubna t. r. Při interpretaci těchto údajů je však třeba si uvědomit, že toto (i na jiné metodě založená) měření má jen do určité míry reálnou vypovídací hodnotu. Vzhledem k tomu, že se opírá o tzv. cookies (tj. soubory metadat o spojení klient-server ukládané webovými servery na pevný disk počítače), nelze odlišit jednotlivé uživatele.

Sledované servery:
www.atlas.cz
www.ceskenoviny.cz
email.seznam.cz
mapy.seznam.cz
www.mujweb.cz
novinky.seznam.cz
slovnik.seznam.cz
www.annonce.cz
www.auto.cz
www.bazar.cz
www.brezen.cz
www.escort.cz
www.fazole.cz
www.finance.cz
www.fudge.cz
www.grafika.cz
www.hokej.cz
www.idnes.cz
www.post.cz
www.reality.cz
www.redbox.cz
www.seznam.cz
www.seznamka.cz
www.vlak.cz
www.vltava.cz
www.volny.cz
zive.cpress.cz


Při této příležitosti byly rovněž zveřejněny údaje týkající se možnosti přístupu k Internetu ve veřejných knihovnách u nás (stav platný k dubnu 2001 podle neoznačeného materiálu, který byl pravděpodobně zpracován SKIP). Nejvíce veřejných knihoven, které nabízejí tuto službu, se nachází v okrese Vsetín (23), na dalších místech figurují Opava (16), Karviná a Hradec Králové (14). Na opačném konci žebříčku se umístily okresy Tachov, Most, Rakovník, Teplice a Vyškov, kde je připojeno po jedné knihovně. Podle podílu obyvatel, kteří mají přístup k Internetu v knihovnách, jsou na tom nejlépe Brno-město, Ostrava-město, Plzeň-město a Praha se stoprocentním pokrytím. Více než sedmdesátiprocentní pokrytí vykazují okresy Karviná, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Vsetín, Karlovy Vary, Zlín, Chomutov a Liberec. Nejhůře dopadl okres Praha-západ (19 procent).

Nepříliš překvapivé závěry přinesl průzkum, který na téma elektronické bankovnictví a nákup v on-line obchodech provedla v únoru 2001 agentura Markent pro sdružení BMI. Dotázáno bylo celkem 576 respondentů-uživatelů Internetu. Zájem o elektronické bankovnictví projevilo 55 procent z nich (tj. o 13 procent více než v roce 2000), přičemž podíl kladných odpovědí rostl v závislosti na výši příjmu (v příjmové kategorii nejméně 30 tisíc korun čistého měsíčně na domácnost patřilo k zájemcům o tuto formu bankovnictví 79 procent respondentů). Za největší výhody elektronického bankovnictví jsou považovány možnost neomezeného přístupu k účtu, nízké poplatky, rychlý převod peněz a snadná kontrola transakcí. Nákup v on-line obchodech vyzkoušelo 23 procent respondentů (tj. o 6 procent více ve srovnání s rokem 2000). I v tomto případě platí, že nejvíce zákazníků figuruje mezi osobami s vyššími příjmy (v již uvedené příjmové kategorii k nim patří téměř polovina dotázaných).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Český web má téměř dva milióny uživatelů. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 5 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-10734. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10734

automaticky generované reklamy
registration login password