Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Budoucnost knihoven a informační vědy?

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Budoucnost knihoven a informační vědy?

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Rok 2007 se již chýlí ke svému závěru, je proto možná příznačné, že lidé přemýšlejí o roce novém a o budoucnosti obecně. Jistě vás proto nepřekvapí, že i v nejnovějším čísle Ikara se tomuto tématu věnujeme (a to více než dostatečně).

M. Buřilová ve své zprávě Existují dva druhy knihoven: ty, které se změní, a ty, které zaniknou shrnuje obsah přednášky dr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze, který se kriticky dívá na budoucnost knihoven v jejich současné podobě. Knihovny se musejí transformovat, chtějí-li přežít – ostatně jistá míra změn se jistě dotkne i informační vědy, jak naznačil prof. David Bawden na své pražské přednášce, a možná dokonce i internetu.

Není bez zajímavosti, že zmiňovaný D. Bawden naznačil, že může opět dojít k posunu hlavní role knihovny – ta se může stát staronovým šiřitelem tradiční gramotnosti. Výsledky čtenářských výzkumů nejsou vždy zcela povzbudivé, posun či rozšíření rolí knihovny (zejména veřejné) tak může být ku prospěchu věci. Knihovny navíc mohou uživatele lákat k návštěvě pozvánkami na řadu zajímavých akcí (činí tak např. Knihovna Jiřího Mahena v Brně či knihovna Gender Studies; mimochodem s tématem genderu se setkáte i v jednom z dalších příspěvků).

Pozornost věnujeme také elektronickým zdrojům nejenom z oblasti knihovnictví, ale i z české lingvistiky. Stále aktuálními tématy jsou také elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, elektronické publikování na univerzitách, rozvoj informační společnosti či otevřený přístup. Jedním z témat novějších pak může být využití softwaru s otevřeným zdrojovým kódem ve školství – je možné, že v budoucnu bude tento software na školách dokonce převažovat, jisté je, že si získává stále větší pozornost i ze strany příslušného ministerstva.

Abychom nezůstali pouze ve světě virtuálním, podívejte se s námi opět na skok i do světa reálného. Ostatně koho by např. nelákalo zjistit, jak vzniká klasická tištěná kniha, jakými lektorskými dovednostmi by měl oplývat knihovník, s jakými problémy, resp. výzvami se potýkají školní či některé technické knihovny či jak může vypadat knihomol?

Zájemce o zahraniční vývoj v oblasti knihovnictví a příbuzných oblastech jistě potěší možnost zjistit, jak vypadají dánské knihovny, jak probíhal letošní ročník knižního veletru Liber v Gaudího Barceloně, jaké jsou nové směry v oblasti dodávání dokumentů či o čem se diskutovalo na výročním zasedání Mezinárodní agentury ISBN.

Nezbývá než popřát klidný advent a příjemné vánoční svátky!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Budoucnost knihoven a informační vědy?. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 12 [cit. 2022-05-20]. urn:nbn:cz:ik-12678. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12678

automaticky generované reklamy